כספים - דוחות תקופתיים

הגדרת הסעיפים הקיימים בחשבונית מס קבלה ואו חשבונית מס אשר יכללו בדוח מקדמות מס בתוכנה. לשינוי או עדכון הסעיפים הקיימים לחץ על כפתור 

הפקת דוח מקדמות מס נעשה בתוכנה בתפריט כספים > 

להסבר מפורט על הפקת דוח מקדמות מס עבור לקישור הבא: מקדמות מס

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)