רשימת סעיפים בחשבונית ספק

 

רשימת הכפתורים/פעולות בחלון רשימת סעיפים בחשבונית ספק

 - הצגת פרטי הסעיף בחלון נפרד.

 - הוספת סעיף הוצאה נוסף. טרם הוספת סעיף הוצאה יש לבצע לערוך את ההוצאה על ידי לחיצה על כפתור [עדכן] בכותרת ההוצאה.

חשוב! עדכון ההוצאה יגרור רישום הוצאה חדש, כאשר ההוצאה המקורית תשנה את הסטטוס ל"עודכן"

 - מאפשר לערוך את השדה מלל בסעיף ההוצאה. 

חשוב! עדכון מלל סעיף ההוצאה אינו גורר שינוי סטטוס ההוצאה המקורי.

 - מחיקת סעיף.

 - סיכום ערכים בעמודה לפי בחירה, מנתוני הרשימה. שים לב! יש לסכם סכומים שהינם באותו מטבע. 

- הדפסת פרטי ההוצאה בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 -  ייצוא נתוני סעיפי ההוצאה לתוכנה חיצונית כדוגמת word/excel/html 

 - הצגת כרטיס הלקוח לו מקושר סעיף ההוצאה.

 - הצגת כרטיס התיק של הלקוח, בו נרשם סעיף ההוצאה.

 - חיפוש סעיף הוצאה מסוים, ברשימת הסעיפים המוצגת, על פי נתון כלשהו בפרטי הסעיף על פי המוצג ברשימה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)