רשימת התשלומים בחשבונית ספק

רשימת התשלומים מופיעה בתוכנה

  1. בתפריט כספים> תשלומים
  2. ובחלון פרטי הוצאה. בכל אחד מהמסכים הללו הפעולות הניתנות לביצוע משתנות בהתאם. 

להסבר נוסף על אופן הוספת תשלום עבור לקישור הבא: הוספת תשלום

רשימת כפתורים/פעולות במסך פרטי הוצאה

 - הצגת פרטי התשלום במסך נפרד.

 - הוספת תשלום להוצאה שנרשמה. הוספת תשלום תתאפשר במידה וההוצאה לא שולמה, או שולמה באופן חלקי.

 - קישור ההוצאה לתשלום קיים במערכת. קישור לתשלום יתאפשר במידה וההוצאה לא שולמה או שולמה באופן חלקי.

 - ביטול קישור בין התשלום לבין ההוצאה. ביטול התשלום אינו מבטל! את התשלום במערכת.

 - סיכום עמודות בעלות ערכים מספריים בהתאם לאפשרויות הקיימות.

 - בחירת השדות לתצוגה בחלון "רשימת תשלומים"

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)