פרטי הוצאה בחשבונית ספק

חלון פרטי הוצאה מוצג בשני מסכים שונים בתוכנה ובהתאם רשימת הכפתורים/פעולות משתנה בהתאם

  1. בהוספת הוצאה חדש
  2. במסך חשבונית ספק

רשימת הכפתורים פעולות בחלון "פרטי הוצאה" בחשבונית ספק

 - סגירת המסך המוצג.

 - עדכון פרטי ההוצאה. חשוב! לחיצה על כפתור עדכון ועריכת פרטי ההוצאה גורר הפקת חשבונית חדשה בעלת מיספור חדש. במקביל ההוצאה המקורית משנה את הסטטוס ל-"עודכן"

 - עדכון מלל בשדה "תיאור". עדכון המלל אינו גורר יצירת הוצאה חדשה או עדכון סטטוס ההוצאה המקורית.

 - לחיצה על כפתור הדפס מאפשר הדפסת פרטי ההוצאה לאחד מהאפשרויות המוצגות, או הצגת ההוצאה לפני הדפסה.

 - הצגת כרטיס ספק אליו מקושרת ההוצאה.

 - הצגת ההוצאות הרשומות במערכת בהתאם לסדר שנבחר.

 - הוספת תשלום חדש להוצאה. חשוב! הוספת תשלום אפשרית גם במידה והחשבונית ספק שולמה במלואה. במקרה הזה המשרד או הלקוח יהיה "ביתרת זכות" בכרטיס ספק.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)