חיובים תקופתיים

בחוצץ חיובים תקופתיים מוצגים סה"כ התשלומים והמשיכות בהתאם למועד חיוב כרטיס האשראי. מתוך רשימת הנתונים ניתן לראות את כמות התנועות המכילות את החיוב התקופתי, תאריך החיוב מספר החיוב, תאריך ביצוע החיוב וסה"כ החיובים. חשוב! רשימת סה"כ החיובים המוצגים אינם באים לידי ביטוי בחשבון הבנק כל עוד לא בוצע   

פירוט הכפתורים/פעולות בחוצץ חיובים תקופתיים:

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - העברת סה"כ החיובים לחשבון הבנק אליו מקושר כרטיס האשראי. ביצוע הפעולה יציג את הסכום תחת "חובה" בחשבון הבנק, ותתקבל מספר תנועה בחוצץ חיובים תקופתיים.

תצלום חוצץ חיובים תקופתיים - לאחר לחיצה על הכפתור  [בצע חיוב תקופתי] על הסכום 2,370ש"ח.

סה"כ החיוב - 2,370 ש"ח מוצג בתנועת חובה בחשבון הבנק תחת חוצץ "תנועות חשבון"

 - ביטול רישום התנועה בחשבון הבנק. [פעולה זו ניתנת לביצוע במידה ולא קיימים חיובים תקופתיים הקודמים לחיוב הנוכחי]

 - הדפסת תנועות האשראי בהתאם לאפשרויות המוצגות.

 - ייצוא רשומה/מספר רושומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

 - סכום עמודות בעלות ערכים מספריים. לחיצה על הכפתור תציג אפשרויות סיכום שונות.

 - שינוי תצוגת הנתונים המוצגת. לחיצה על הכפתור תאפשר ביצוע סינונים וקביעת עמודות להצגה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)