רשימת חיובים בחשבון עסקה

רשימת החיובים הנמצאים ב "נספח חיובים" בחשבון עסקה מייצגים את החיובים הנכללים בחשבון עסקה. חיובים אלה יכולים להיות בסטטוס "פעיל" או בהתאם לאחד הסטטוסים הקיימים במערכת. במאמר נציג את הפעולות העיקריות הניתנות לביצוע. להסבר מלא יותר על מגוון האפשרויות הקיימות לעבודה עם חיובים יש לעבור לקישור הבא: רשימת חיובים

כפתורים/פעולות בחוצץ נספח חיובים בחשבון עסקה

 - אפשרות להוספת חיובים פתוחים מכרטיס הלקוח/תיק/לקוח אב או הוספת חיוב חדש. בחירה באפשרות "חיובים פתוחים" תציג בפניך חלון בחירה

 - מחיקת חיוב מרשימת החיובים בחשבון עסקה. לחיצה על הכפתור תפתח חלון בחירה. לאישור הבחירה לחץ על כפתור [אשר]

 - ייצוא רשימת החיובים לתוכנה חיצונית כדוגמת לוורד/אקסל/HTML

 - סיכום עמודות בעלות ערכים מספריים מתוך חוצץ "נספח חיובים" לחיצה על הכפתור יציג סוגי חישובים לבחירה.

 - לחיצה על הכפתור יציג חלון לבחירת סיבת ההשהייה. חשוב! השהיית החיוב ישנה את סטטוס החיוב בנספח חיובים וימנע מהחיוב להיות מוצג בפורמט המודפס.

 - ביטול השהייה שהתבצע.

 - שינוי סטטוס פריט החיוב ל - "לא לחיוב" או להיפך. לחיצה על הכפתור יפתח חלון התראה לאישור הפעולה. חשוב! חיובים שסומנו "לא לחיוב" יוצגו בנספח לחשבון, אך לא יכללו בסה"כ עלות של חשבון העסקה.

 - שינוי מטבע החיוב לאחד מהאפשרויות המוצגות.

 - שכפול פריט החיוב בחשבון עסקה. לחיצה על הכפתור יפתח חלון עם פריט החיוב שנבחר.

 - איפוס הנחה לפריט חיוב (כפתור זה יתאפשר במידה וניתנה הנחה לאחד הסעיפים שייך אליו פריט החיוב).

 - שינוי תצוגת הנתונים בחוצץ נספח חיובים. לחיצה על הכפתור מאפשרת בחירת שדות לתצוגה

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)