עדכון חשבון עסקה

חלון "פרטי חשבון עסקה" מופיע בהוספת חשבון עסקה חדש ובעדכון חשבון עסקה קיים.

לעדכון פרטי חשבון העסקה או נספח החיובים נסמן את כותרת החלון המתאימה ונלחץ על הכפתור 

חשוב! עדכון החשבון "מנתק" את הקבלות המקושרות. קישור הקבלות מחדש יעשה לאחר שמירת החשבון עסקה.

עדכון פרטי חשבון העסקה יפתח את כותרת החלון לשינויים כדוגמת: פרטי הנמען/כרטיס התיק בו נשמר החשבון עסקה/תיאורים הקיימים במלל עליון ותחתון ובשדה הערות

שינוי תנאי עיגול סכומים ותשלום, וציון חשבון בנק להעברה.

חשוב! השדות "עיגול סכומים" "תנאי תשלום" "חשבון בנק להעברה" ניתנים להגדרה מראש בכרטיס הלקוח ובהגדרות מערכת. הסרת הסימון מהתיבה יאפשר לנו לציין תאריך לתשלום חלופי.

בסיום יש ללחוץ על כפתור 

רשימת הכפתורים [פעולות] המוצגים עם ביצוע העדכון

  - סגירת החשבון עסקה וחזרה למסך הקודם

 - שמירת השינויים שנעשו בחשבון עסקה

 - הצגה ושינוי שערי חשבון העסקה.

 - לחיצה על הכפור תציג בפניך מספר אפשרויות עבודה:

1. הדפסת חשבון עסקה

2. הצגת חשבון העסקה לפני הדפסה

3.  הדפסה לאחד מהפורמטים המוצעים.

לעדכון פרטי הנמען, מלל בשדה "הערות" או בשדות "מלל עליון ותחתון" יש ללחוץ על כפתור  

פירוט כפתורים נוספים המוצגים בכותרת החלון "פרטי חשבון עסקה"

 - הצגת רשימת פעולות לביצוע

 - הפקת קבלה או חשבונית מס/קבלה חדשים. להסבר נוסף על הוספת מסמך חשבונאי עבור לקישור הבא: מסך פתיחה הוספת חשבונית מס/קבלה

 - נבצע פעולה זו כאשר קיימת קבלה או חשבונית מס/קבלה שלא קושרה לחשבון עסקה.[במידה וקיימת יתרה לקישור] לחיצה על הכפתור תציג חלון לבחירת קבלה או חש’ מס/קבלה

 

 - ניתוק הקבלה או החשבונית מס/קבלה מחשבון העסקה. חשוב! ניתוק התקבול אינו משנה את סטטוס הקבלה, אלה משנה את יתרת התשלום וסטטוס חשבון העסקה - מ"סגור" ל"פתוח"

 - הצגת כרטיס לקוח הקשור לחשבון עסקה.

 - הצגת כרטיס התיק הקשור לחשבון עסקה.

 - שליחת חשבון עסקה בדואר פנימי. לחיצה על הפתור יפתח חלון "פרטי הודעה חדשה" להסבר על אופן שליחת הודעות דואר פנימיות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook להצגת חשבון העסקה.

 - שליחת חשבון העסקה בדואר האלקטרוני בפורמט PDF באמצעות Microsoft Outlook

 ו  - דיפדוף בין חשבונות העסקה הרשומים במערכת.

אפשרויות עבודה נוספות הקיימות באמצעות לחיצה על כפתור  בכותרת חשבון העסקה:

 - סגירה מנהלתית של חשבון העסקה. להסבר נוסף על סגירה מנהלתית עבור לקישור הבא:זיכוי חשבון עסקה

  - רענון שערי המטבעות בחשבון עסקה. 

 - קביעת שדה לכניסה. בהתאם לשדה שיבחר יוצג "הסמן".

 - יצירת קיצור דרך של חשבון העסקה בשולחן העבודה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)