סיכום נספח חשבון עסקה

סיכום נספח חשבון עסקה מציג את סה"כ החיובים בהתאם לסעיף אליו הם מקושרים. הסעיפים יכולים להיות שכ"ט/ הוצאות/נוטריון/שונות.

חיובים הכוללים מע"מ יוצגו בסעיף נפרד מאלה הלא כוללים מע"מ גם אם שייכים לאותו סעיף.

לחיצה על כפתור  תגדיל את החלון למלוא גודל המסך. 

לחיצה על הכפתור  בכותרת החלון יאפשר סיכום ערכים מספריים בעמודות שנבחרו.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)