נוסחים קבועים לתיאור נספחים

נוסחים קבועים לתיאור נספחים משמש לייעול העבודה עם רישום נספחים בתוכנה. בהגדרות מערכת [הגדרה מס’ 147] ניתן ליצור נוסחים קבועים המתארים פעולות קבועות הנעשות במשרד. בכך חוסך המשתמש זמן הקלדה ויוצר אחידות ברישומים השונים. בזמן הוספת נספח יכול המשתמש ללחוץ על  בשדה תיאור ולבחור באחד מהתיאורים הקיימים במערכת.

רשימת הכפתורים בחלון נוסחים קבועים לחשבון עסקה

 - סגירת המסך המוצג וחזרה למסך הקודם.

 - הצגת חלון פרטי נוסח קבוע.

 - הוספת נוסח חדש למערכת [ראה הסבר בהמשך]

 - מחיקת נוסח מרשימת הנוסחים המוצגת.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור יאפשר בחירת שדות לתצוגה.

להוספת נוסח חדש למערכת לחץ על כפתור 

בתיאור נספח רשום את המלל הרצוי ולסיום לחץ על כפתור 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)