פרטי סוג נספח

פירוט השדות השונים בחלון פרטי סוג נספח

  1. בחלון "פרטי סוג נספח" הקלד תיאור ובחר:
  2. בחירה בצבע מבין הרשימה הקיימת
  3. במידה ומסומן "האם מודגש" - יודגש סוג הנספח
  4. במידה ומסומן "האם קו חוצה" - יתווסף קו חוצה למלל הנספח

לסיום לחץ על כפתור [סיום]

דוגמה לסוג נספח שנבחר צבע ירוק/הדגשה/וקו חוצה

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)