חוצץ תנועות חשבון

חוצץ תנועות חשבון מציגות את הפעולות החשבונאיות שבוצעו במערכת הקשורות לחשבון הבנק. התנועות יכולות להיות טפסי הפקדה, העברת כספים, ביצוע משיכות ותשלומים. בהתאם לסוג הפעולה [הכנסה/הוצאה] הערך הכספי ירשם תחת העמודה זכות או חובה. בנוסף יוצגו נתונים כדוגמת תאריך התנועה, תיאור התנועה וכו’.

פירוט הכפתורים והפעולות בחוצץ תנועות חשבון

 - הצגת פרטי התנועה בחלון נפרד.

 - הצגת מקור התנועה.

 - משרדים העובדים עם מודול הנה"ח כפולה, לחיצה על הכפתור תציג את פקודות היומן.

 - הצגת פרטי תיאום. תנועה "מתואמת" תוצג בליווי סימון - ראה תצלום מסך.

 - לחיצה על הכפתור תבטל תיאום שנעשה. חשוב! ביטול התיאום אינו מוחק או מבטל תנועה שנרשמה בחוצץ תנועות חשבון או בנק.

 - הדפסת תנועות חשבון בהתאם לדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא תנועות בחשבון לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תציג חלון לבחירת שדות לתצוגה.

 - סיכום ערכים כספיים בעמודה לפי בחירה, מנתוני הרשימה. לחיצה על הכפתור תציג אפשרויות חישוב.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה בהתאם לאפשרויות המוצגות. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.

 - חיפוש תנועה מסוימת ברשימת התנועות המוצגת, על פי נתון כלשהו בפרטי התנועה על פי המוצג ברשימה. 

פירוט הסמלים בעמודה "איקון סטטוס" בחוצץ תנועות חשבון:

 

 

 

תנועה פתוחה [לא תואמה]

 - תנועה שתואמה

 - תנועה שתואמה ידנית. [ללא הזנת תנועת בנק]

 - תנועה שסומנה לתאום עתידי [טרם תואמה]

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)