חוצץ תנועות בנק

חוצץ תנועות בנק מציג את התנועות הקיימות בבנק בו מתנהל החשבון. להוספת תנועות לחוצץ לחץ על כפתור   או באמצעות ממשק "קליטת דפי בנק" [מודול בתשלום]. רק לאחר הוספת תנועות חשבון בנק ניתן לבצע תיאום בנקים במערכת.


פירוט הכפתורים והפעולות בחוצץ תנועות בנק

 - הצגת פרטי התנועה בחלון נפרד.

 - הוספת תנועת חשבון בנק חדשה. 

 - מחיקת תנועת בנק. [במידה ובוצע תיאום, יתבטל התיאום בעקבות המחיקה.

 - הצגת פרטי תיאום. תנועה "מתואמת" תוצג בליווי סימון - ראה תצלום מסך.

 - לחיצה על הכפתור תבטל תיאום שנעשה. חשוב! ביטול התיאום אינו מוחק או מבטל תנועה שנרשמה בחוצץ תנועות חשבון או בנק.

 - הדפסת תנועות בנק בהתאם לדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשימת תנועות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תציג חלון לבחירת שדות לתצוגה.

 - סיכום ערכים כספיים בעמודה לפי בחירה, מנתוני הרשימה. לחיצה על הכפתור תציג אפשרויות חישוב.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה בהתאם לאפשרויות המוצגות. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.

 - חיפוש תנועה מסוימת ברשימת התנועות המוצגת, על פי נתון כלשהו בפרטי התנועה על פי המוצג ברשימה. 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)