הגדרת חשבון בנק

חברת עודכנית ממליצה לעבור על ההגדרות השונות, טרם ביצוע תיאום בנקים.

יתרת פתיחה במערכת – יתרת חשבון הבנק נכון ליום שבו הוכנס חשבון הבנק למערכת עודכנית. במקרה בו חשבון הבנק הוזן כבר למערכת ללא הזנת יתרת פתיחה ונעשה בו שימוש (רישום תשלומים, הפקת חשבונית מס/קבלה וכו’), יש להזין בשדה זה את ההפרש בין סכומי התנועות שנעשו בעודכנית לבין היתרה בבנק
למשל, אם בחשבון הבנק יש 10,000 ש"ח ובעודכנית בוצעו פעולות בסך 30,000 אזי יש להזין בשדה יתרת פתיחה במערכת 20,000- (מינוס) דהיינו ההפרש.

 

יתרת פתיחה בבנק- יתרת חשבון הבנק לפני ביצוע תיאום בנקים (יתרת הפתיחה של דף הבנק ראשון).

 

חשוב לזכור! אלו הגדרות חד פעמיות שיש להזין במערכת פעם אחת בלבד, לפני תיאום חשבון הבנק בפעם הראשונה.

תבנית להדפסת שיקים - בחירת תבנית ופרטי הדפסה לשיקים [אפשרות זו משתמשת משרדים העובדים עם מודול הדפסת שיקים. להסבר בנושא יש להתקשר לתמיכה התפעולית]

תשלומים במס"ב - משמש משרדים העובדים עם מודול תשלומים במס"ב. [בשדות אלו מגדירים את הקודים שהתקבלו מחברת המס"ב. להסבר נוסף יש להתקשר לתמיכה התפעולית]

כפתורים ופעולות בחוצץ הגדרות חשבון בנק

 - עדכון נתוני חוצץ הגדרות.

 - שמירת שינויים שבוצעו.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)