חוצץ רשימת תיאומים שבוצעו

בחוצץ רשימת תיאומים שבוצעו מוצגים התיאומים שבוצעו בין תנועות מערכת [בחוצץ תנועות חשבון] לבין תנועות הבנק [בחוצץ תנועות בנק]. סינון ברירת המחדל הן תנועות שתואמו בהתאם לשנת המס הנוכחית. לשינוי תצוגת הנתונים וצפייה בטווח תאריכים שונה לחץ על כפתור  ובחר באפשרות רשימת תיאומים שבוצעו - סינון

רשימת כפתורים ופעולות בחוצץ רשימת תיאומים:

 - הצגת פירוט תנועות מתואמות בחלון נפרד.

 - הדפסת רשימת תיאומים שבוצעו בהתאם לדוחות ההדפסה הקיימים.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה בהתאם לאפשרויות הקיימות. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)