תנועות לא מתואמות - מערכת

בחלון "תנועות לא מתואמות מערכת" מוצגות כל התנועות שנרשמו בתוכנה בעקבות פעולות חשבונאיות כדוגמת תשלומים/טפסי הפקדה/משיכות/העברות וכו’ ובהתאם לטווח התאריכים שנבחר.

מהרשימה המוצגת בחר את התנועה או תנועות שברצונך לתאם ולחץ על הכפתור  לביטול בחירת התנועה לתיאום לחץ על הכפתור  

פירוט הכפתורים והפעולות בכותרת "תנועות לא מתואמות מערכת"

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם

 - הצגת המסמך החשבונאי או הפעולה הקשורה לתנועה.

 - לחיצה על הכפתור תציג את האפשרויות הבאות:

חשוב! במערכת קיימים חשבונות בנק מסוגים שונים - עסקי/פרטי/פקדון. ולכל אחד מהם מתבצע תיאום בנפרד.

הוספת פקודת יומן תתאפשר רק למשרדים העובדים עם מודול הנה"ח כפולה.

 - הצגת פקודת יומן הקשורה לתנועה שנבחרה לתיאום. [אפשרי רק למשרדים העובדים עם הנה"ח כפולה]

 - לחיצה על הכפתור תפתח חלון לבחירת טווח תאריכים לתיאום.

 - סימון התנועה לתיאום. לחיצה על הכפתור תציג את התנועה בחלון "סומנו לתיאום-מערכת"

 - ביטול תנועה שנבחרה לתיאום.

 - בחירה בביצוע תיאום תנועות באופן אוטומטי על ידי המערכת,  בהתאם לתנאים שנקבעו מראש בהגדרות מערכת.

 - הדפסת רשימת התנועות בהתאם לדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא תנועה או מספר תנועות שנבחרו לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור יפתח חלון לבחירת שדות.

 - שינוי תצוגת הנתונים. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)