תנועות לא מתואמות - בנק

בחלון "תנועות לא מתואמות - בנק" מוצגות תנועות הבנק אשר לא עברו תיאום.

להוספת תנועה חדשה יש ללחוץ על כפתור  או לחלופין מחוצץ "תנועות בנק" בפרטי חשבון הבנק. [להסבר נוסף על הוספת תנועות בנק מחוצץ "תנועות בנק" עבור לקישור הבא: חוצץ תנועות בנק]
מהרשימה המוצגת בחר את התנועה או תנועות שברצונך לתאם ולחץ על הכפתור   לביטול בחירת התנועה לתיאום לחץ על הכפתור   

להלן פירוט הכפתורים והפעולות בכותרת תנועות לא מתואמות בנק

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם

 - הצגת פרטי תנועה בנק בחלון נפרד. לחיצה על הכפתור [עדכן] תאפשר עדכון פרטי תנועה.

 - הוספת תנועת בנק חדשה.

 - מחיקת תנועת בנק מרשימת "תנועות לא מתואמות - בנק"

 - סימון התנועה לתיאום. לחיצה על הכפתור יציג את התנועה בחלון "סומנו לתיאום בנק"

 - ביטול תנועה שנבחרה לתיאום. לחיצה על הכפתור יגרע את התנועה מחלון "סומנו לתיאום-בנק"

 - בחירה בביצוע תיאום תנועות באופן אוטומטי על ידי המערכת,  בהתאם לתנאים שנקבעו מראש בהגדרות מערכת.

 - הדפסת רשימת התנועות בהתאם לדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא תנועה או מספר תנועות שנבחרו לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור יפתח חלון לבחירת שדות.

 - שינוי תצוגת נתונים. לחיצה על הכפתור יאפשר בחירת שדות לתצוגה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)