סומנו לתיאום - מערכת ובנק

בחלונות "סומנו לתיאום - מערכת" ו "סומנו לתיאום - בנק" מוצגות תנועות אשר נבחרו לתיאום. השלב הבא בתהליך התיאום הוא לחיצה על הכפתור 

פירוט הכפתורים והפעולות הניתנות לביצוע ב"סומנו לתיאום"

 - בחירה בתנועה/ות ולחיצה על הכפתור תגרע את התנועה/ות מרשימת "סומנו לתיאום" ותחזיר את התנועה/ות לחלונות "תנועות לא מתואמות -מערכת/בנק"

 - ביטול תנועה אחרונה שנבחרה לתיאום. לחיצה על הכפתור תגרע את התנועה מרשימת "סומנו לתיאום" ותחזיר את התנועה לחלונות "תנועות לא מתואמות - מערכת/בנק"

 - ייצוא רשימת תנועות "שסומנו לתיאום" לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לייצוא.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימות "שסומנו לתיאום". לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)