פרטי תנועת בנק

בחלון פרטי תנועת בנק נוסיף את תנועת הבנק כפי שהיא מופיע בתדפיס חשבון הבנק.

פירוט השדות השונים:

תאריך תנועה - תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשם במערכת עודכנית.

תאריך ערך - תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשם בתדפיס בחשבון הבנק.

חובה/זכות - רישום ערך כספי של התנועה.

אסמכתא: רישום מספר האסמכתא כפי שמופיע בתדפיס חשבון בנק.

תיאור תנועה - אפשרות בחירת מלל קבוע מתוך הרשימה [ניתן להוסיף ערכים בהגדרות מערכת] או הקלדה ידנית

לשמירת הפעולה לחץ על הכפתור  לחיצה על הכפתור  יאפשר הוספת תנועות בנק ברצף.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)