סדרי זיכוי

סדר זיכוי הוא מונח הקיים בתיקי הוצאה לפועל לפיו כל תקבול המתקבל בתיק מזכה סעיף המרכיב את התיק, כדוגמת קרן/אגרה/הוצאות ושכ"ט.

במערכת קיימים סדרי זיכוי שונים כאשר סדר זיכוי ברירת המחדל הוא " הוצאות, שכ"ט, קרן"

 

פירוט רשימת כפתורים:

 

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - בחירת סדר זיכוי כברירת מחדל. סדר הזיכוי שנבחר יופיע בביצוע פעולה מסוג "תקבול"

 - שינוי תצוגת הנתונים. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.

חשוב לזכור!  בעת הוספת פעולה בתיק מסוג "תקבול" יופיע סדר זיכוי שנבחר כברירת המחדל. אולם ניתן לבחור סדר זיכוי אחר בהתאם לצורך.

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)