חוצץ טפסים מקושרים ופעולות מקושרות בפרטי טופס

בחלון התחתון בפרטי טופס קיימים שני חוצצים המאפשרים קישור טופס נוסף לטופס הראשי, וקישור פעולה לטופס.

חוצץ טפסים מקושרים בחלון פרטי טופס

 - מאפשר קישור טופס לטופס הקיים. לחיצה על הכפתור יפתח חלון לבחירת טופס מהרשימה המוצגת. לבחירת הטופס יש לסמן את הרשומה הרצוייה ולסיום לחץ על כפתור [אשר]

 - ביטול קישור לטופס מקושר.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.

חוצץ פעולות מקושורת בחלון פרטי טופס

 - הצגת חלון פרטי פעולה מקושרת. לחיצה על הכפתור  תאפשר בחירת פעולה לקישור והדפסת הטופס באופן אוטומטי במידה וסומנה התיבה "שלח להדפסה"

לשמירת ההגדרות לחץ על כפתור 

 - לחיצה על הכפתור יפתח את הטופס לעדכון. לשמירת השינויים שבוצעו חשוב! ללחוץ על כפתור  שבטופס.

 - החזרת הסימונים שבטופס לברירת המחדל.

 - הצגת פרטי הפעולה בחלון נפרד.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)