שלבי גבייה

שלבי הגביה מציגים את השלב שבו נמצא התיק מבחינת גביית החוב. שלב הגבייה מוצג בתיקי תביעה ובתיקי הוצאה לפועל.

ברשימה מוצגים שלבי גביה אשר הוגדרו על ידי חברת עודכנית ושלבים שהוספו באופן ידני.

שלבי הגביה מוצגים בתיקים בהתאם לפעולות שנעשו בהם. לדוגמה בהקמת תיק בפורמט הוצאה לפועל שלב הגבייה יהיה "הקמה"

הוספת פעולה מסוג "פתיחת תיק בהוצל"פ" תשנה את שלב הגביה ל "הוצל"פ" וכן הלאה.

הקמת תיק פתיחת תיק בהוצאה לפועל

מתוך הרשימה ניתן להוסיף שלב גבייה, לעדכן, למחוק (אם השלב אינו שלב מערכת) וכן לייצא את רשימת שלבי הגבייה לתוכנה חיצונית:

 

רשימת הכפתורים בחלון שלבי גביה

 - הוספת שלב גביה חדש [להסבר נוסף על אופן הוספת שלב גביה עבור לקישור הבא: עדכון והוספת שלב גביה

 - הצגת פרטי שלב גביה. הצגת החלון מאפשר למשתמש לעדכן את הפרטים הקיימים בהגדרה.

 - מחיקת שלב גביה. חשוב! לא ניתן למחוק שלב מערכת. במידה ובוחרים למחוק שלב שהוסף ידני, וקיים בתיקים השונים בתוכנה. יש לספק שלב חלופי מתוך הרשימה המוצגת.

 - ייצא רשימת שלבי הגביה לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לייצוא.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)