פרטי מסמך אזהרה בתיק תקשורת

מסך פרטי מסמך אזהרה בתיק תקשורת מציג את פרטי המסירה והמסמך המקושר.

במידה והמצאת אזהרה בוצע בידי דואר ישראל או בידי עורך הדין, חשוב להעביר את המצאת האזהרה לידי הוצאה לפועל [ באמצעות הפעולה דיווח אזהרה על מסירת אזהרה מרחוק]

במסך זה ניתן להציג או לשמור את  מסמך האזהרה כקובץ PDF להדפיס אותו או לשמור אותו בכרטיס התיק בחוצץ מסמכים. במאמר נציג את אפשרויות העבודה השונות.

פירוט רשימת הכפתורים

 - שליחת המסמך המקושר בדואר אלקטרוני באמצעות תוכנת Microsoft Outlook

 - בחירת עמודים למשלוח בדואר אלקטרוני מתוך המסמך המקושר.

 - הדפסת המסמך המקושר למדפסת ברירת מחדל

 - בחירת עמודים להדפסה מתוך המסמך המקושר

 - שמירת המסמך המקושר בכל אחת מהתיקיות הקיימות במחשב.

 ו  - שמירה או הצגת המסמך המקושר בפורמט PDF

 - מעבר לכרטיס התיק המקושר לפרטי אזהרה.

 - מעבר לכרטיס תיק תקשורת.

 - תיוק המסמך בתיק הפנימי בחוצץ מסמכים.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)