מידע נכסים כספיים

במידע נכסים כספיים מוצגים הנכסים הכספיים של החייב כדוגמת חשבונות בנק, פקדונות, הלוואות שנתנו לחייב תוכניות חסכון ועוד.  הנתונים הקיימים ברשימה מועברים להוצאה לפועל מגורמים שונים כדוגמת בנקים, חברות ביטוח, ביטוח לאומי, קרנות השתלמות ועוד.

מרשימת הנתונים המוצגים חשוב לשים לב לשדות "סוג הנכס" / "שווי הנכס"/ "סכומי פידיון ו תאריכי פירעון"/ "סוג קצבה וסכום קצבה"

לחיצה על כפתור  תציג את מסך פרטי נכס כספי בתיק . המסך מחולק ל - 4 כותרות [מידע נכסים כספיים] [צו מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה] 

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)