מידע רכב

בחוצץ "מידע - רכב" מוצגים תשובות הוצאה לפועל בעקבות בקשות לעיקול רכב. לחיצה על כפתור  תפתח בפנינו מסך המחולק לשני חלונות עקריים.

בחלון העליון"פרטי מידע - רכב" יוצגו הנתונים השונים בכותרת [מידע רכב] [צו מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה]י 

בחלון התחתון יוצגו כ - 4 חוצצים שונים. כל חוצץ יציג נתונים בהתאם

  1. חוצץ עיקולי רכב - יוצג מידע לגבי גורם המעקל, תאריך העיקול וכו’.
  2. חוצץ שעבודי רכב - יוצג מידע במידה וקיימים שעבודים קודמים לרכב
  3. חוצץ הגבלות רכב - יוצג מידע במידה וקיימות הגבלות קודמות לרכב.
  4. חוצץ בעלים קודמים - יוצג מידע במידה וקיימים בעלים קודמים לרכב.

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)