פרטי איש קשר

חלון פרטי איש קשר מופיע בתוכנה במקרים הבאים

  1. בהוספת איש קשר חדש על ידי לחיצה על הכפתור  בחוצץ "אנשי קשר" בכרטיס הלקוח
  2. בעדכון פרטי איש קשר קיים על ידי סימון הרשומה הרצויה ולחיצה על הכפתור  בחלון "פרטי איש קשר" לחץ על הכפתור 
  3. לשמירת הפרטים לחץ על כפתור

פירוט השדות:

תפקיד - בחירה מרשימה מוגדרת מראש. בהגדרות מערכת ניתן ליצור תפקידים

פרטי איש הקשר - מילוי השדות כדוגמת שם פרטי/משפחה/כתובות וכו’.

דוא"ל - כתובת דואר אלקטרוני של איש הקשר. רישום כתובת ישמש בשליחת מכתבים או בחשבונות עסקה.

הערות - רישום מלל חופשי

דוא"ל/נתיב לשליחת חשבוניות דיגיטליות - אפשרות לרישום כתובת דואר אלקטרוני או נתיב של תיקייה במחשב. בהתאם לרישום הקיים ישלחו חשבוניות דיגיטליות.

אינו מעוניין לקבל חשבוניות דיגיטליות - במידה ומסומן לא יהיה ניתן לשלוח לישות חש’ דיגיטליות

מכותב לחשבונות עסקה/חשבוניות - במידה ומסומן שם הישות וכתובת הישות תוצג באופן אוטומטי בחשבון עסקה ובקבלה ואו חשבונית מס/קבלה.

סלולרי - במידה ורשום מספר טלפון סלולרי בשדה, הוא יעבור באופן אוטומטי לשדה "מספר" בהוספת הודעת  SMS חדשה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)