לסינון ותצוגת רשימת התיקים בתקשורת נוסף שדה "יתרת חוב בתיק פנימי"

איפה?
סרגל הניווט > חוצץ מודול "כלים שלובים" > תיקי הוצל"פ בתקשורת.
מה התחדש בגרסה? [1.64]

לסינון ותצוגה של רשימת התיקים בתקשורת - נוסף שדה "יתרת חוב בתיק פנימי". 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)