הגדרות לקוח - חשבונות בנק

בהגדרות לקוח חשבונות בנק נגדיר את חשבונות הבנק ברמת לקוח. חשבונות הבנק הרשומים בהגדרות אלה, יוצגו בתיקי התביעה וההוצאה לפועל.  

  1. לקבלת כספים מהוצאה לפועל
  2. לתשלום בגין ההליכים [הכוללים עלות]

פירוט הכפתורים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - עדכון פרטי חשבון הבנק.

 - שמירת פרטי חשבון הבנק. 

 - לחיצה על הכפתור תגרור עדכון פרטי חשבון הבנק בכל התיקים השייכים ללקוח.

 

 

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)