איך יודעים אם הודעה ששלחנו נקראה?

איך מגיעים?
מרשימת ההודעות: רשימה כללית, או רשימה ב"כרטיס לקוח" או "כרטיס תיק"
פעולות לביצוע:

מרשימת ההודעות, בפריטים שנשלחו > בדוק האם להודעה ששלחת "נדרש אישור".
במידה וכן "נדרש אישור"- תקבל הודעה על "אישור מסירה" כשנמען ההודעה יקרא אותה.
במידה ולא "נדרש אישור"- לא ניתן לדעת האם ומתי נמען ההודעה קרא אותה.

"

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)