פעולות לביצוע

ברשימת פעולות לביצוע מוצגות הפעולות שיש לבצע בעקבות פעולה שכבר נעשתה. מתוך רשימת פעולות לביצוע אתר את הפעולה שברצונך לבצע ולחץ על הכפתור 

תוצג בפניך רשימת תיקים הנכללים לביצוע הפעולה החדשה. ברשימה ניתן לראות את תיאור הפעולה הקודמת - ותיאור הפעולה לביצוע.

בדוגמה שלנו הפעולה הראשונית הייתה "מכתב התראה.." והפעולה הנוכחית לביצוע היא "פתיחת תיק הוצל"פ"

עליך לסמן את הרשומות [תיקים] רצויים וללחוץ על הכפתור  לאחר ביצוע הפעולה היא תגרע מהרשימה המוצגת.

פירוט הכפתורים בכותרת החלון:

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - מחיקת פעולה מהרשימה המוצגת.

 - ביצוע פעולה.

 - מעבר לכרטיס התיק.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות בהתאם לדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לייצוא.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)