תקבולים חיצוניים

ברשימת תקבולים חיצוניים ניתן לראות תקבולים שהגיעו במס"ב (זהה לרשימה שקיימת בתפריט "תקבולים ממס"ב" או בתפריט "התראות") או מקופות חולים/בנקים וכו'... בתקבולים חיצוניים נראה גם קבלות זמניות שהועברו מתוכנות קודמות כדוגמת "זהב" לפלטינום.

בסרגל הניווט לחץ על התפריט   ולאחריו על  סינון ברירת המחדל, המוגדר עבור "תקבולים חיצוניים" הינו: 

לחיצה על כפתור  ללא הזנת ערכים בשדות מסך הסינון, תגרור הצגת רשימת כל התקבולים החיצוניים הקיימים במערכת.

רשימת הכפתורים בכותרת החלון:

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - לחיצה על הצג תפתח חלון אפשרויות 

1. הצגת פרטי התקבול החיצוני

2. הצגת התיק הפנימי אליו מקושר התקבול החיצוני  

3. הצגת הלקוח אליו מקושר התקבול החיצוני

4. הצגת תיק התקשורת של התקבול החיצוני (נתונים שהתקבלו בתקשורת מלשכת ההוצל"פ)

 - רישום התקבול בתיק הוצל"פ (לחיצה על כפתור זה תגרור אחריה רישום פעולת תקבול בכרטיס התיק בחוצץ "פעולות".

 -  הנפקת קבלת פיקדון לתקבול זה.

 - סגירה ידנית של התקבול החיצוני.

 - הפקת טופס הקטנת קרן לתקבול חיצוני זה.

 - הדפסת רשימת ההתקבולים החיצוניים ע"פ אחד מדו"חות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשימת התקבולים החיצוניים לתוכנה חיצונית דוגמת וורד או אקסל.

 - חיפוש תקבול חיצוני, ברשימת התקבולים החיצוניים על פי קריטריון כלשהו, בשדה כלשהו.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)