תקשורת אוטומטית

בתפריט תקשורת אוטומטית נבצע קבלה ושליחת נתונים להוצאה לפועל. נתונים אלה יועברו תיקי תקשורת המקושרים לתיקים הפנימיים. הנתונים בתיקי התקשורת נשמרים בחוצצים השונים בהתאם לסוג המידע, כדוגמת "חייבים" "זוכים" "קרן" מס"בים ועוד.

לביצוע תקשורת במסך הראשי לחץ על תפריט  ולאחריו  לחיצה על הכפתור תפתח חלון בעל שלוש אפשרויות:

1. סימון שלושת התיבות יגרום לקליטה ושליחה של נתונים בו זמנית.

2. סימון התיבה הראשונה יגרום להכנת הקבצים לייצוא אך לא ישדר אותם. לביצוע פעולה של בחירת קבצים ושידור יש גם לסמן את התיבה פעולת ההמשך יש לסמן גם את התיבה "ביצוע תקשורת" בנוסף לתיבה "קליטת קבצים".

3.סימון שתי התיבות האחרונות יוריד קבצים מתקשורת, ויקלוט אותם למערכת. נזכור כי בשלב הבא נצטרך לסמן את שלושת התיבות על מנת שנוכל לשלוח את הקבצים הממתינים.

4. לאחר ביצוע הבחירה יש ללחוץ על כפתור 

חשוב! במידה והוחלט לבצע קליטה או שידור נתונים בלבד. לכל אחת מהפעולות הללו התיבה "ביצוע תקשורת" צריכה להיות מסומנת.

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)