חוברת הדרכה - תקשורת וכלים שלובים

תקשורת וכלים שלובים
מדריך למשתמש

תוכן עניינים

תקשורת הוצאה לפועל

בתפריט תקשורת הוצאה לפועל מוצגות הפעולות המאפשרות הורדה ושליחת נתונים למערכת כלים שלובים. מודול זה הינו בתשלום ואינו חלק מובנה ממודל הוצאה לפועל. טרם ביצוע פעולות שידור או קליטת נתונים יש לבצע הגדרות ראשוניות בתוכנה. לביצוע הגדרות אלה יש לפנות לתמיכה התפעולית בטלפון 03-636700 שלוחה -3

בחוברת ההדרכה נפרט את תפריטי המשנה הקיימים בליווי תצלומי מסך והסברים מפורטים.

להצגת מגוון הפעולות הקיימות במסך הראשי לחץ על תפריט 

תקשורת אוטומטית

בתפריט תקשורת אוטומטית נבצע קבלה ושליחת נתונים להוצאה לפועל. נתונים אלה יועברו תיקי תקשורת המקושרים לתיקים הפנימיים. הנתונים בתיקי התקשורת נשמרים בחוצצים השונים בהתאם לסוג המידע, כדוגמת "חייבים" "זוכים" "קרן" מס"בים ועוד.

לביצוע תקשורת במסך הראשי לחץ על תפריט  ולאחריו  לחיצה על הכפתור תפתח חלון בעל שלוש אפשרויות:

1. סימון שלושת התיבות יגרום לקליטה ושליחה של נתונים בו זמנית.

2. סימון התיבה הראשונה יגרום להכנת הקבצים לייצוא אך לא ישדר אותם. לביצוע פעולה של בחירת קבצים ושידור יש גם לסמן את התיבה פעולת ההמשך יש לסמן גם את התיבה "ביצוע תקשורת" בנוסף לתיבה "קליטת קבצים".

3.סימון שתי התיבות האחרונות יוריד קבצים מתקשורת, ויקלוט אותם למערכת. נזכור כי בשלב הבא נצטרך לסמן את שלושת התיבות על מנת שנוכל לשלוח את הקבצים הממתינים.

4. לאחר ביצוע הבחירה יש ללחוץ על כפתור 

חשוב! במידה והוחלט לבצע קליטה או שידור נתונים בלבד. לכל אחת מהפעולות הללו התיבה "ביצוע תקשורת" צריכה להיות מסומנת.

 

נתונים לייצוא

רשימת נתונים לייצוא מרכזת את כל הפעולות בתקשורת שנרשמו בתיקים טרם שידורן למערכת כלים שלובים.

בנוסף המערכת מבצעת בדיקה ראשונית לגבי תקינות הפעולות ומציגה הודעות שגיאה בהתאם. שידור הפעולות יתאפשר רק לפעולות שנמצאו תקינות.

פעולות שגויות יוצגו בכיתוב אדום ובשילוב מלל בשדה "תיאור התקלה". הצגת הפעולה וביצוע השינויים הנדרשים תאפשר את שידור הפעולה.

במקרים ולא ניתן לתקן את הפעולה [לדוג’ החייב הוא קטין או לא עברו מניין הימים הנדרש] יש למחוק את הפעולה מכרטיס התיק.

להצגת הנתונים לייצוא בתפריט  כנס ל "נתונים לייצוא". 

פירוט הכפתורים בכותרת החלון:

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

   - לחיצה על כפתור הצג תאפשר את הצגת חלון הפעולה. לחיצה על כפתור [הצג] בחלון פרטי פעולה תאפשר עריכת טופס מקושר במידת הצורך. להסבר נוסף על אפשרויות עדכון פעולה עבור לקישור הבא: הוספה ועדכון פעולת הוצל"פ

 - מעבר לכרטיס תיק פנימי.

 - הדפסת רשימת הנתונים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדומת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לייצוא.

  - צירוף או הסרה של תיק מקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - סיכום עמודות מהרשימה בעלות ערכים מספריים. לחיצה על הכפתור תציג אפשרויות סיכום שונות.

 - סימון פעולות לשידור ולחיצה על הכפתור תבצע שידור של הפעולות שנבחרו.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה בהתאם לאפשרויות הקיימות. לחיצה על הכפתור תאפשר ביצוע סינונים מובנים ובחירת שדות לתצוגה.

 

 

קבצים שנקלטו

ברשימת קבצים שנקלטו מוצגים קבצי נתונים שהגיעו בתקשורת מרשות האכיפה לשרתי החברה, ונקלטו בתוכנה.

כל קובץ מכיל אירועים שונים הקשורים לתיקים המתנהלים בהוצאה לפועל. לחיצה כפולה על כל אחת מהשורות תציג את פרטי הקובץ. 

להצגת רשימת הקבצים שנקלטו, במסך הראשי לחץ על תפריט  קבצים שנקלטו.

בחלון הסינון בחר את טווח התאריכים הרצוי ולסיום לחץ על כפתור [אשר]

מרשימת הקבצים שיוצגו, לחיצה כפולה על הקובץ תציג את פרטי הארועים

רשימת הכפתורים בכותרת החלון

 - הצגת תיק תקשורת אליו מקושר האירוע

 - הדפסת רשימת האירועים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת פרטי האירוע בחלון נפרד

 - לחיצה על הכפתור ישנה את סטטוס הטיפול באירוע ל-[כן]

 

קבצים שיוצאו

ברשימת קבצים שיוצאו מוצגים אותם קבצים ששודרו בתקשורת למערכת כלים שלובים. 

כל קובץ ששודר יכול להכיל פעולה בודדת או מספר פעולות.

להצגת הקבצים ששודרו בתפריט  לחץ על 

להצגת פרטי קובץ והפעולות הנכללות סמן את הקובץ הרצוי ולחץ על הכפתור 

 - מחיקת הרשומה [קובץ שייוצא] מהרשימה המוצגת.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור יאפשר בחירת שדות לתצוגה.

 

כלים שלובים

מודול כלים שלובים מציג את נתוני התיק כפי שמוצגים בהוצאה לפועל. נתוני התיק מוצגים בתוכנה בשתי רמות עיקריות.

1. האחת בכרטיס תיק תקשורת באחד מהחוצצים הקיימים.

2. ורמה שנייה בתפריטים המשניים המוצגים בכלים שלובים.

בכרטיס תיק תקשורת יוצגו נתונים הקשורים לאותו תיק. ובתפריטי כלים שלובים יוצג אותו סוג נתונים השייך לתיקים שונים. הצגת הנתונים השונים תלוי בביצוע תקשורת למערכת כלים שלובים.

ללא ביצוע פעולה זו תיקי התקשורת לא יעודכנו בהתאם ולא ישודרו פעולות.

התראות

חלון התראות מרכז נתונים שהתקבלו מהלשכות השונות בתקשורת. נתונים אלו "מופנים" לחוצצים המתאימים. כל חוצץ מכיל סוג נתונים ייחודי כדוגמת "תקבולי מס"ב, דיווח ביצוע הליך, מעקבים, בקשות והחלטות, וכו’. כל נתון שמוצג בחוצץ תחת כלים שלובים מופיע במקביל גם בתיק התקשורת בכרטיס התיק. בעוד שנתונים ישנים בתיק תקשורת לא ניתנים למחיקה, ניתן לשנות את סטטוס הנתונים בחוצצים השונים ל "טופל" ולהסיר אותם מהרשימה. אפשרות זו תאפשר למשרד "לצפות" בנתונים עדכניים שהורדו בתקשורת.

להצגת ההתראות השונות לחץ על  

חשוב לזכור! הנתונים השונים בהתראות מתעדכנים רק בעקבות קליטת נתונים בתוכנה, באמצעות ביצוע תקשורת.

כדי להפוך התראה ל"טופלה", יש לסמן אותה באמצעות העכבר וללחוץ על הכפתור 

כל ההתראות שלא טופלו ואינן מהקליטה האחרונה יופיעו בסטטוס "פתוח" ( לא חדש אך גם לא טופל)

בכדי להגיע לרשימה של התראות שטופלו יש לבחור במסך הסינון ב"סטטוס טיפול" ב "טופל"/"פתוח" לפי הצורך.

חשוב לזכור! במידה ובאחד מחוצצי המעקב מופיע הודעת שגיאה יש לבצע את אחד מהפעולות הבאות: 
תיקון אחד הרכיבים המרכיבים את התיק כדוגמת: פרטי חייב, פרטי קרן, מס’ ח-ן בנק, ולאחריו עלינו למחוק את הפעולה השגויה, וליצור חדשה.

במקרה וההודעה מתייחסת לבקשה שלא הייתה אמורה להתבצע מאחר ולא התקיימו  התנאים הבאים: החייב נמצא ב"איחוד תיקים", או לא עברו X ימים מהמצאת האזהרה, עלינו למחוק את הפעולה השגויה.

מחיקת הפעולה השגויה מתוך התיק הפנימי ויצירת חדשה תחתה תגרע את הודעת השגיאה מחוצץ מעקבים, וכך נוכל לעקוב בצורה טובה יותר אחר הפעולות החדשות ששלחנו בתקשורת.

בחוצץ "מעקבים" לחץ על כפתור   כדי להפוך את ההתראות השונות לסטטוס טופל.

פירוט החוצצים השונים בתפריט התראות

תקבולי מס"ב

בתפריט תקבולים במס"ב מוצגים כספים המועברים לבא כוח הזוכה או ישירות ללקוח. מקור הכספים הם העברות שבוצעו בידי הוצאה לפועל לבא כוח הזוכה או ישירות ללקוח. ברשימת הנתונים נוכל להבחין בנתונים כדוגמת מס' תיק הוצל"פ ותיק פנימי. מקור התקבול וגובה הסכום. פרטי הבנק אליו הועבר המס"ב ומספר מזהה עברה ופרטים נוספים.

מרשימת הנתונים המשתמש יכול גם לבצע פעולות רישום תקבול והפקת קבלת פקדון. 

{Embed-Article-ID:3399} 

 

דיווח ביצוע הליך

בדיווח ביצוע הליך מוצגים נתונים אודות ההליכים השונים שבוצעו בתיקים (עיקולי צד ג’, פתיחת תיק, בקשות מאסר וכו’).

כחלק מהנתונים ניתן לראות כספים אשר קיימים בחשבונות החייב/ צד ג’, תשובות לגבי עיקולי מטלטלין ועוד. 

סוג הליך - הצגת כלל ההליכים הקיימים במערכת כלים שלובים. לחיצה על החץ תציג הליכים לבחירה.

מצב ההליך - מצב ההליך כפי שנרשם בהוצאה לפועל. לחיצה על החץ תציג מצבי הליך לבחירה

מצב פעילות - בחירה בין הליך פעיל או מבוטל

קוד דיווח - קודי דיווח כפי שקיימים בהוצאה לפועל (דומה למצב הליך).

בדוגמא נציג אפשרות סינון להליכים:

חשוב לזכור! הצגת פירוט ההליך יעשה על ידי לחיצה כפולה על הרשומה או לחיצה על הכפתור [הצג]

במידה ומדובר בעיקול כספים יש לשים לב לשדה "סכום מעוקל" במצב הליך ביצוע.

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי דיווח ביצוע הליך בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת רשימת דוחות בהתאם לרשימת הנתונים המוצגת.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתוך התצוגה לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים של דיווח ביצוע הליך באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך פרטי ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי אירוע להליך ביצוע.

להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג את פרטי הוראות התשלום בחלון נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושרת לדיווח ביצוע הליך . להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

מעקב עיקול צד ג’/פתיחת תיקים/בקשות

  חוצצי מעקב וטיפול בבקשות שנשלחו בתקשורת - למערכת כלים שלובים

חוצצי מעקב

צפייה בנתונים

טיפול בבקשות שנדחו

הודעות שגיאה אפשריות

  מבוא

עם המעבר למערכת "כלים שלובים" התעורר הצורך לעקוב אחר הבקשות השונות הנשלחות בתקשורת אל רשות האכיפה.

בעבר הטפסים נמסרו ידנית ללשכה, כיום אותן בקשות מועברות ללשכה בתקשורת ועל משרד עורכי הדין לוודא האם הבקשה נקלטה ובהמשך מה התשובה לגבי אותה בקשה ששודרה.

על מנת להקל על תהליך הבדיקה, חברת עו"דכנית פיתחה בתוכנה כלי שליטה חדשים אשר נותנים למשרדי עורכי-הדין אפשרות לעקוב אחר הבקשות ששודרו.

הנתונים המתקבלים מהלשכה ירוכזו בתוכנה בהתאם לסוגי הבקשות שנשלחו.  

חוצצי/רשימות מעקבים

קיימות שלוש רשימות מסוג מעקב :

1. מעקב עיקולי צד ג’ מעקב אחר פעולות עיקולי צד ג’ (עיקולי מדיה) אשר שידרנו בתקשורת.

בחוצץ זה מוצגים פעולות של עיקולי צד ג’ אשר בוצעו בתיקים הפנימיים ושודרו למערכת כלים שלובים. בחוצץ ניתן לראות את סטטוס הפעולה שנשלחה בתקשורת. ברגע שפועלה זו נקלטה במערכת כלים שלובים ובוצעה היא תוסר באופן אוטומטי מהרשמיה.

2. מעקב פתיחת תיקים מעקב אחר בקשות פתיחת תיקים אשר שידרנו בתקשורת.

בחוצץ זה מוצגים שלבי קליטת התיקים ששודרו מתוכנת עודכנית למערכת כלים שלובים. בחוצץ יוצגו כל התיקים שסטטוס התיק שונה מ"הושלם".

ברשימה יוצגו תיקים אשר קיימת שגיאה בתהליך הפתיחה ואו תיקים אשר שודרו ועדין לא נקלטו במערכת כלים שלובים.

שים לב! במידה וקיימת הודעת שגיאה יש למחוק את הפעולה שנרשמה בתיק הפנימי, ליצור פעולה חדשה ולשדר אותה מחדש

3. מעקב בקשות והחלטות מעקב אחר הבקשות השונות כדוגמת עיקולי רכב, הגבלות, סגירת תיק וכו’, אשר שידרנו בתקשורת.

בחוצץ זה מופיעות הבקשות ששודרו להוצאה לפועל ועדין לא הושלמו במלואן. בקשות שהוצאה לפועל "השלימה" לטפל, יועברו לחוצץ "בקשות והחלטות" במידה ומופיע הודעת שגיאה, חשוב בהתאם לסוג השגיאה לעבור לתיק הפנימי, למחוק את הפעולה ולשדר מחדש. 

שים לב! במידה וקיימת הודעת שגיאה יש למחוק את הפעולה שנרשמה בתיק הפנימי, ליצור פעולה חדשה ולשדר אותה מחדש

חזור למעלה

  צפיה בנתונים

בעזרת חוצצים אלה מתאפשרת בקרה טובה יותר על הבקשות שהגשנו, בזכות הידיעה באיזה שלב הבקשה נמצאת מול רשות האכיפה.

בנתונים נראה את כל הפרטים לגבי פעולת התקשורת שביצענו - מהרגע שהקובץ המכיל את הפעולה נוצר, עד לרגע שנקלט במחשבי ההוצאה לפועל. 

במידה והפעולה שביצענו לא תקינה מסיבה כלשהי, נראה את הודעת השגיאה שהתקבלה לפעולה כאן:

  ניתן לשנות את תצוגת הנתונים על ידי לחיצה על האייקון [בחר תצוגה] ובחירה באחת מהאפשרויות המוצגות

       

חזור למעלה

  אופן טיפול בבקשות שנדחו

במידה והבקשה ששידרנו נדחתה, עלינו לבדוק את סיבת הדחייה בחוצץ הרלוונטי לסוג הבקשה. הסיבה לדחייה תופיע בעמודה "הודעת שגיאה ".

לסוגי הבקשות השונות, קיימות הודעות שגיאה שונות, המתייחסות לסוג הבקשה.

הפתרון להודעת השגיאה יכול להיות תיקון אחד הרכיבים בתיק : פרטי חייב, פרטי קרן, מס’ ח-ן בנק וכו’. לאחר התיקון עלינו למחוק את הפעולה השגויה, ולהוסיף חדשה - תקינה.  

במקרים בהם ההודעה מתייחסת לבקשה שלא הייתה אמורה להתבצע מאחר ולא התקיימו תנאים מסויימים,

לדוג’  החייב נמצא ב"איחוד תיקים" או לא עברו X ימים מהמצאת האזהרה, עלינו למחוק את הפעולה השגויה מהתיק. 

מחיקת הפעולה השגויה מתוך התיק הפנימי תגרע את הודעת השגיאה מחוצץ מעקבים, וכך נוכל לעקוב בצורה טובה יותר אחר הפעולות החדשות ששלחנו.   

  שגיאות אפשריות לדוג’:

  הודעות ב"מעקב עיקולי צד ג’"

 • נשלח עיקול צד ג’ לאותו חייב בטווח של 60 הימים האחרונים

  פתרון : צריך למחוק את הפעולה השגויה, ולהמתין את פרק הזמן הדרוש עד שליחת בקשת עיקול צד ג’ חדשה.

 • מספר חן בנק חייב אינו תואם לנתוני תקשורת

 • פתרון: יש לעדכן פרטי ח-ן חייב בתיק, לאחריו למחוק את הפעולה שנרשמה, ולהוסיף פעולה חדשה, תוך שליחת טופס מתאים.  

 • לא ניתן להגיש בקשה להליך ביצוע בתיק סגור

  פתרון:  מאחר והתיק סגור, לא היה ניתן לבצע את הפעולה. יש למחוק את הפעולה שנרשמה.

  חזור למעלה

  הודעות  ב"מעקב פתיחת תיקים"

פתרון: בתיק - בחוצץ קרנות יש לעדכן את פרטי הקרן. לאחריו יש למחוק את פעולת פתיחת התיק ,ולהוסיף את הפעולה מחדש תוך הפקת הטופס.  

 • מספר ת.ז.  ו/או שם לא קיים במרשם

  פתרון:  מספר ת.ז של החייב או של הזוכה שונים ממה שקיים בתקשורת הוצל"פ. בכרטיס תיק פנימי, בחוצץ "חייבים" יש לעדכן פרטי חייב, או לחלופין יש לעדכן פרטי זוכה(לקוח). לאחר העדכון יש למחוק את הפעולה של פתיחת התיק, ולהוסיף פעולה חדשה.   

 • עדיין לא חלפו 30 יום מתאריך ההתראה שהוזן. אין אפשרות לפתוח את התיק

  פתרון: יש למחוק את הפעולה שנרשמה בתיק, ולהמתין בהתאם לזמן הקצוב. לאחריו יש ליצור פעולה חדשה של פתיחת תיק.  

  חזור למעלה

  הודעות  ב"מעקב בקשות"

 • לא צורפו כל מסמכי החובה לסוג הבקשה

  פתרון:  יש לסרוק תחילה את כל המסמכים הנדרשים לאותה סוג בקשה. למחוק את הבקשה הישנה, ולהוסיף את הבקשה מחדש, תוך צירוף המסמכים הדרושים.  

 • לא ניתן להגיש בקשה מסוג זה בתיק פרטני באיחוד

  פתרון: מאחר והתיק נמצא באיחוד תיקים לא ניתן לבצע את הבקשה. בתיק הפנימי יש למחוק את הפעולה הישנה, ולבחור בסוג בקשה מתאימה.  

 • העו"ד אינו קיים בתיק

  פתרון: עורך הדין אשר פועל בתיק אינו רשום בלשכה כבא כוח זוכה/חייב. בתיק הפנימי יש למחוק את הפעולה, ולשלוח בקשה מתאימה כדוגמת עדכון/החלפת בא כוח זוכה.  

 • קיים הליך פעיל בוצע במלואו מסוג ההליך המבוקש

  פתרון: ההליך שנשלח כדוגמת "עיקול רכב" כבר בוצע במלואו. יש למחוק את הפעולה מתוך התיק הפנימי ולבחור בפעולה אחרת שטרם נשלחה.  

 • קיימת הגבלה מסוג לקוח מוגבל מיוחד לאותו חייב בתיק

  פתרון: מאחר והחייב מוגבל באמצעים, לא ניתן לפעול כנגדו. יש למחוק את הפעולה בתיק הפנימי, ולבחור פעולה אחרת.  

 • סכום החוב בתיק (תביעה על סכום קצוב) קטן מהמותר לפעולה זו

  פתרון: בקשת מימוש כספים גבוה מסכום החוב בתיק. יש למחוק את הפעולה בתיק הפנימי, ולהוסיף פעולה מתאימה עם גובה הסכום המתאים.   

 • לא ניתן להגיש את הבקשה - טרם התקבל אישור מסירה על מסמך האזהרה אשר נשלח לנשוא הבקשה

  פתרון: מאחר ואין אישור מסירה בנתוני החייב בתקשורת, לא ניתן לבצע את הבקשה, יש למחוק את הפעולה בתיק הפנימי, ולהמתין את פרק הזמן הקצוב. לאחריו ניתן לפעול מחדש.
   
 • הגורם סגור/גורם לא קיים בתיק/ סוג הזיהוי לא תואם לגורם שנבחר

  פתרון : מדובר על בקשה שנשלחה על חייב לא פעיל בתיק. מתיק התקשורת, בחוצץ "חייבים" ניתן יהיה לראות שהחייב מופיע בסטטוס סגור.
   
 • גורם צד שלישי שהוזן אינו קיים בתיק

  פתרון : הודעה כזו, תתקבל במעקב בקשות עבור "בקשת זימון צד שלישי לחקירה" במידה והצד השלישי אינו מופיע כמסייע בתיק בהוצל"פ.
  אם התקבלה ההודעה יש קודם לרשום כמסייע בתיק (טופס 223 - הוספת גורם בתיק) את מי שמעוניינים לשלוח עבורו את הבקשה לזימון. 
 • חזור למעלה 

 

 

בקשות והחלטות

ברשימה מוצגות הבקשות וההחלטות שנקלטו בתוכנה ממערכת כלים שלובים. הנתונים המוצגים בחוצץ זה קיימים במקביל גם בתיקי התקשורת בתיקים הפרטניים. מבין הנתונים השונים נוכל לראות את מספר תיק הוצאה לפועל, סוג הבקשה וההחלטה, מספר תיק פנימי ונתונים נוספים. המלצת חברת עודכנית היא לסמן רשומות שהמשרד קלט/טיפל בהם וללחוץ על הכפתור  לחיצה על הכפתור תגרע את הרשומה מהרשימה המוצגת.

להסבר על הכפתורים/פעולות הקיימות בכותרת המסך עבור לקישור הבא: רשימת כפתורים [פעולות] בחוצצי התראות בתפריט כלים שלובים 

לחיצה על הכפתור  תציג את פרטי הבקשה וההחלטה.


הקלקה על   או  תציג את המסמך הרלוונטי בפריסת תצוגה של עמוד שלם 

(הצגת ההחלטה תתאפשר במידה ומערכת כלים שלובים ביצע סריקה של מסמך ההחלטה)

 

להלן פעולות נוספות הניתנות לביצוע:

לחיצה על כפתור  תציג בפני המשתמש אפשרות הדפסת החלטה/בקשה

 

לחיצה על  תאפשר לשלוח הודעה לאחד המשתמשים בתוכנה. מקבל ההודעה יוכל להציג את פרטי הבקשה/החלטה.

 

מידע - בית משפט

בחוצץ "מידע - בית משפט" מוצגות תשובות הוצאה לפועל בעקבות בקשות למסירת מידע שביצע עורך הדין. ברשימת הנתונים מוצגים בין השאר נתוני כספי הפקדונות. חשוב לשים לב לשדות "תאריך יצירת פקדון" / "סכום הפיקדון" / "מספר צו".

לחיצה על כפתור [הצג] תציג את מסך פרטי מידע . המסך מחולק ל - 3 חלונות [מידע בית משפט] [פרטי צו מידע] [פרטי בקשה] [ופרטי החלטה] 

פירוט הכפתורים המוצגים בחוצצי המידע

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 - לחיצה על הכפתור תאפשר למשתמש לבצע פעולה מורכבת על תיק או על מספר תיקים אליהם קשור המידע. ביצוע פעולה מורכבת מאפשר ביצוע פעולה אחת (בתקשורת) על מספר תיקים בו-זמנית, וחסכון בזמן עבודהלהסבר נוסף על פעולות מורכבות עבור לקישור הבא: פעולות מורכבות

 - לחיצה על הכפתור תפתח חלון לביצוע עיקול מתחדש בתקשורת. להסבר נוסף על עיקול מתחדש עבור לקישור הבא: איך לבצע עיקול משכורת או עיקול מתחדש

 

 

 

מידע - הכנסות

בחוצץ "מידע - הכנסות" מוצגים נתוני השתכרות של החייבים כפי שהועברו להוצאה לפועל מהגורמים השונים, בעקבות הבקשות למסירת מידע שביצע עורך הדין. ברשימת הנתונים מוצגים נתוני ההשתכרות של החייב, פרטי המעסיק ונתוני השכר האחרון ברמה חודשית או שנתית. בין השאר נתוני ההכנסה האחרונים של החייב. חשוב לשים לב לשדות "כתובת מעסקי נוכחי" / "שם מעסיק נוכחי" / "תאריך נוכונות הכנסה" / "סכום הכנסה תקופתית".

לחיצה על כפתור  תציג את מסך פרטי מידע . המסך מחולק ל - 4 כותרות [מידע הכנסות] [צו מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה] 

פירוט הכפתורים המוצגים בחוצצי המידע

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 - לחיצה על הכפתור תאפשר למשתמש לבצע פעולה מורכבת על תיק או על מספר תיקים אליהם קשור המידע. ביצוע פעולה מורכבת מאפשר ביצוע פעולה אחת (בתקשורת) על מספר תיקים בו-זמנית, וחסכון בזמן עבודהלהסבר נוסף על פעולות מורכבות עבור לקישור הבא: פעולות מורכבות

 - לחיצה על הכפתור תפתח חלון לביצוע עיקול מתחדש בתקשורת. להסבר נוסף על עיקול מתחדש עבור לקישור הבא: איך לבצע עיקול משכורת או עיקול מתחדש

 

מידע - חובות והוצאות

בחוצץ "מידע - חובות והוצאות"  מוצגים גובה החובות והההצאות שעומדות כנגד החייב.  הנתונים המוצגים ברשימה מועברים להוצאה לפועל מהגורמים הבאים: חברות כרטיס אשראי / חברות תקשורת/ בזק ואחר

מתוך הנתונים המוצגים ברשימה חשוב לשים לב לשדות "סוג ההוצאה" / "סכום ההוצאה" / "תאריך תחילה וסיום ההוצאה" / "הערות".

לחיצה על כפתור  תציג את מסך פרטי מידע . המסך מחולק ל - 4 כותרות [מידע חובות והוצאות] [צו מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה] 

פירוט הכפתורים המוצגים בחוצצי המידע

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

  

מידע - כניסות ויציאות

בחוצץ "מידע - כניסות ויציאות" מוצגים תאריכי היציאה והכניסה של החייב לישראל. הנתונים המוצגים ברשימה מועברים להוצאה לפועל מרשות האוכלוסין וההגירה.

מרשימת הנתונים המוצגים חשוב לשים לב לשדות "האם קיים מידע" / "תאריך יציאה ותאריך כניסה".

לחיצה על כפתור  תציג את מסך פרטי מידע . המסך מחולק ל - 4 כותרות [מידע כניסה ויציאה] [צו מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה] 

פירוט הכפתורים המוצגים בחוצצי המידע

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

מידע - כתובות

בחוצץ "מידע - כתובות" מוצגות כתובות החייב. הנתונים הקיימים ברשימה מועברים להוצאה לפועל מגורמים שונים כדוגמת מרשם האוכלוסין/ביטוח לאומי/חברות אשראי וחברות ביטוח/בנקים עיריות ומועצות שונות של החייב כפי שהנתונים המוצגים ברשימה מועברים להוצאה לפועל מרשות האוכלוסין/  וההגירה.

מרשימת הנתונים המוצגים חשוב לשים לב לשדות "האם קיים מידע" / "תאריך יציאה ותאריך כניסה".

לחיצה על כפתור  תציג את מסך פרטי מידע . המסך מחולק ל - 4 כותרות [מידע כניסה ויציאה] [צו מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה] 

פירוט הכפתורים המוצגים בחוצצי המידע

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

 

מידע - נכסים כספיים

במידע נכסים כספיים מוצגים הנכסים הכספיים של החייב כדוגמת חשבונות בנק, פקדונות, הלוואות שנתנו לחייב תוכניות חסכון ועוד.  הנתונים הקיימים ברשימה מועברים להוצאה לפועל מגורמים שונים כדוגמת בנקים, חברות ביטוח, ביטוח לאומי, קרנות השתלמות ועוד.

מרשימת הנתונים המוצגים חשוב לשים לב לשדות "סוג הנכס" / "שווי הנכס"/ "סכומי פידיון ו תאריכי פירעון"/ "סוג קצבה וסכום קצבה"

לחיצה על כפתור  תציג את מסך פרטי נכס כספי בתיק . המסך מחולק ל - 4 כותרות [מידע נכסים כספיים] [צו מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה] 

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

מידע - נכסים לא כספיים

בחוצץ מידע - נכסים לא כספיים מוצגים הנכסים של החייב כדוגמת דירות מגורים/ זכויות מקרקעין/ כלי טיס ושיט / זכויות במבנים/ מניות ועוד.
מרשימת הנתונים המוצגים חשוב לשים לב לשדות "סוג הנכס" / "שווי הנכס"/ "מקום רישום הנכס"/ "סוג הזכויות בנכס" / "פרטי שעבודים".

לחיצה על כפתור  תציג את מסך פרטי נכס לא כספי. המסך מחולק ל - 2 חלונות [פרטי מידע נכסים לא כספיים] [מידע שיעבודי נכסים] 

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

מידע - פירוקים

בחוצץ "מידע - פירוקים" מוצגים נתוני צווי הפירוק. סוגי צו הפירוק יכולים להיות: הקפאת הליכים / כינוס נכסים / פירוק / פירוק זמני / פשיטת רגל ומידע מהסבה. מרשימת הנתונים המוצגים חשוב לשים לב לשדות "מספר הצו" / "סוג צו פירוק"/ "מועד מתן הצו"/ "הערות" 

לחיצה על כפתור  תציג את מסך פרטי מידע פירוקים. המסך מחולק ל - 4 כותרות [מידע פירוקים] [צווי מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה]

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

מידע - רכב

בחוצץ "מידע - רכב" מוצגים תשובות הוצאה לפועל בעקבות בקשות לעיקול רכב. לחיצה על כפתור  תפתח בפנינו מסך המחולק לשני חלונות עקריים.

בחלון העליון"פרטי מידע - רכב" יוצגו הנתונים השונים בכותרת [מידע רכב] [צו מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה]י 

בחלון התחתון יוצגו כ - 4 חוצצים שונים. כל חוצץ יציג נתונים בהתאם

 1. חוצץ עיקולי רכב - יוצג מידע לגבי גורם המעקל, תאריך העיקול וכו’.
 2. חוצץ שעבודי רכב - יוצג מידע במידה וקיימים שעבודים קודמים לרכב
 3. חוצץ הגבלות רכב - יוצג מידע במידה וקיימות הגבלות קודמות לרכב.
 4. חוצץ בעלים קודמים - יוצג מידע במידה וקיימים בעלים קודמים לרכב.

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

מידע - תנועות חשבון

בחוצץ "מידע - תנועות חשבון" מוצגות הפעולות החשבוניות הנעשות בחשבונות החייבים. הפעולות יכולות להיות זקיפת ריבית חובה, משיכות או ביצוע הפקדות, הוראות קבע וכו’. מרשימת הנתונים המוצגים חשוב לשים לב לשדות "תיאור הפעולה" / "סכום הפעולה"/ "יתרה לאחר ביצוע"/ "מספר חשבון" / "תאריך ערך".

לחיצה על כפתור  תציג את מסך פרטי מידע תנועות חשבון. המסך מחולק ל - 4 כותרות [מידע תנועות חשבון] [צו מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה] 

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

פירוט חיובי הוצל"פ

ברשימת פירוט חיובי הוצאה לפועל מוצגים הכספים שגבתה הוצאה לפועל בגין ההליכים השונים שבוצעו בתיקים.
 
הנתונים המוצגים הם ברמת הליך בודד. מרשימת הנתונים נוכל להבחין בשדות [מספר דרישת תשלום] [מספר חשבון] המייצג את חשבון הבנק אליו הועבר הכסף ותיאור ההליך המקושר.
 
נתונים אלה מאפשרים לעורך הדין להציג את דרישת התשלום ולבצע רישום חיובים/הוצאות/משיכות בהתאם לצורת העבודה הנהוגה במשרד.
 
פירוט הכפתורים בכותרת החלון:
 

 - הצגת ההליך או הצו אליו מקושר החיוב. לחיצה על הכפתור תציג את ההליך [במידה ונסרק במערכת כלים שלובים]

לחיצה על הכפתור תציג בפני המשתמש את האפשרויות הבאות:

 1. הדפסת הנתונים בהתאם לדוחות ההדפסה המוצגים.
 2. הדפסת אישור תשלום
 3. הצג למסך את אישור התשלום

 - רישום חיוב בגין עלות ההליך. לחיצה על הכפתור תפתח חלון לרישום חיוב בכרטיס התיק הפנימי.

 - רישום הוצאה מאפשר למשרד לבצע תיעוד כפול. האחד רישום הוצאת לקוח בגין ההליך - כדוגמת תשלום אגרה והשני רישום חיוב.

רישום החיוב יתאפשר רק במידה ויאשר המשתמש את חלון ההתראה שנפתח בעקבות רישום ההוצאה

בהצגת חלון רישום הוצאה יש לציין את הספק וחשבון הבנק ממנו תשולם ההוצאה.

 - המשרד יבצע משיכה מפקדון במידה והכספים בגין אותם הליכים הופקדו בחשבון פקדון. 

בחלון משיכה מפקדון ירשם כי המשיכה היא עבור הגורם [לקוח] יש לציין עבור מה נמשך הכסף [אגרה]

ולבחור את מספר החשבון ממנו נמשכו הכספים [חשבון פקדון]

להצגת כלל הפעולות הניתנות לביצוע עבור לקישור הבא: רשימת כפתורים בתפריט כלים שלובים

 
 

דיון ופרוטוקול

ברשימת דיון ופרוטוקול מוצגים הדיונים שנרשמו לעורך הדין בתיקים המתנהלים ברשות האכיפה. ברישום הדיונים ניתן להציג את הפרוטוקול במידה ונסרק והועבר לתיק.

רשימת הכפתורים בכותרת החלון:

 - הדפסת רשימת הדיונים בהתאם לדוחות הקיימים.

- הצגת מסמך הפרוטוקול. מסמך הפרוטוקול יוצג במידה ונסרק. לחיצה על הכפתור תציג מסך המחולק לשני חלונות. פרטי הדיון והפרוטוקול.

 - הוספת דיון ליומן עודכנית. לחיצה על הכפתור תפתח חלון לרישום דיון ופעולות נוספות. להסבר נוסף על אופן הוספת דיון עבור לקישור הבא: הופסת דיון מדיון ופרוטוקול

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי פרוטוקול ודיון בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת רשימת דוחות בהתאם לרשימת הנתונים המוצגת.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לפריטים בהליך לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך פרטי ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי פרוטוקול ודיון.להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג את פרטי הפריטים בהליך בחלון נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לפרוטוקול ודיון. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

סגירת תיקים מחוסר מעש

בתוכנת עודכנית מוצגים תיקים אשר בהתאם לנתונים הרשומים במערכת כלים שלובים עומדים להיסגר. רשימה זו נקלטת בתוכנה ומאפשרת למשרד להערך בהתאם.

החל מחודש 11/2020 נתוני ההתראה יוצגו במערכת בתפריט כלים שלובים >בחוצץ  "אירועים שונים" > תחת הקוד אירוע 6000 .

עפ"י הנחייתם, ההתראה תגיע תחילה לחוצץ זה בתור "התראה מקדימה... "  

ובמידה ועורך הדין לא יפעל בתיקים האלה לאחר 15 יום מקבלת ההתראה, תתקבל החלטה על סגירת התיק בתוך 30 יום.

ההחלטה על כך תגיע לחוצץ המוכר "סגירת תיקים מחוסר מעש"

לסיכום: מעתה מתקיימת הפרדה בין קבלת התראה לחוצץ "אירועים שונים" ולקבלת ההחלטה לחוצץ "סגירת תיקים מחוסר מעש"

במאמר נציג שדות חשובים ופעולות הניתנות לביצוע

שדות חשובים:

תיאור אירוע/מצב התיק תיאור האירוע ומצב התיק מציגים פירוט לגבי סטטוס התיק והפעולה שבוצעה בהתאם
תאריך קליטה תאריך קליטת המידע בתוכנת עודכנית [התאריך שבו בוצע תקשורת למערכת כלים שלובים]
תאריך מתוכנן לסגירה התאריך המיועד לסגירת התיק כפי שהוחלט בהוצאה לפועל
האם טופל האם מישהו התייחס לנתון הנ"ל וביצע את הפעולות הנדרשות מבחינת המשרד
רשימת פעולות נבחרות:
 

 - צירוף תיק/מספר תיקים לקבוצת עבודה. לקריאה נוספת לחץ על הקישור הבא: קבוצות עבודה

 - הסרת תיק/מספר תיקים מקבוצת עבודה. לקריאה נוספת לחץ על הקישור הבא: קבוצות עבודה

 

 

מסמכי אזהרה לחייב

ברשימת מסמכי אזהרה לחייב מוצגים המצאות אזהרה אשר נסרקו על ידי דואר ישראל והועברו לכרטיסי התיק. חשוב לזכור! במקרים שביצוע המסירה בוצע על ידי דואר ישראל או במסירה אישית (באמצעות בא כוח הזוכה). באחריות הזוכה להחזיר את אישור המסירה ללשכה, על מנת שזו תוכל לסרוק אותו להעבירם בתקשורת לתיקים המתנהלים בתוכנה.

פירוט הכפתורים בכותרת החלון:

 לחיצה על הכפתור יאפשר הדפסת מסמכי האזהרה. 

להלן פירוט אפשרויות הבחירה בחלון הדפסת מסמכי אזהרה.

צרף את מסמכי פתיחת התיק למסמך - בבחירת אפשרות זו, התוכנה תיצור קובץ PDF אחד הכולל מסמכים המצורפים לפעולת פתיחת תיק (כדוגמת יפוי כח, כתב תביעה וכו’).

שלח להדפסה - הדפסת המצאת הזהרה (בשילוב מסמכי פתיחת תיק במידה ונבחר).

שמור בתיק - שמירת המצאת אזהרה בתיק בחוצץ מסמכים (בשילוב מסמכי פתיחת תיק במידה ונבחר).

הדפס עותק נוסף עבור כל מסייע בתיק - במידה וקיים.

שמור בתיק - שמירת מסמכי האזהרה בכרטיס התיקכרטיס תיק לאחר שמירת המצאת אזהרה.

 - הצגת פרטי מסמך אזהרה הקשור לתיק תקשורת. כניסה לחלון יאפשר שליחת האזהרה להדפסה, במייל פנימי לאחד מעובדי המשרד וביצוע פעולות נוספות. להסבר נוסף בנושא עבור לקישור הבא: פרטי מסמך אזהרה בתיק תקשורת

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לכרטיס התיק הפנימי.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.

 - שינוי סטטוס הטיפול ברשומה. לחיצה על הכפתור תשנה את הסטטוס ל-"טופל".

 ו  - הוספה או הסרה של התיק מקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מעבר לכרטיס חייב.

 - שליחת הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. הצגת ההודעה יאפשר הצגת הנתון ממערכת כלים שלובים. להסבר נוסף על אופן עבודה עם דואר פנימי עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור לנתון באמצעות תוכנת Microsoft Outlook. במידה והקישור נפתח בידי משתמשי המערכת תינתן האפשרות להציג את פרטי הנתון.

 - הוספת משימה חדשה. להסבר נוסף לעבודה עם משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה

 

מסמכי פעילות לצדדים

ברשימת מסמכי פעילות לצדדים מוצגים נתונים הקשורים לפעולות שבוצעו בידי הרשם.

פעולות אלו יכולות להתבצע באופן יזום או כתגובה לבקשה של אחד הצדדים בתיק. או בעקבות העברת פעילות(שאינה החלטה) לטיפול הצדדים השונים.
בחלק מהמקרים לפעולות אלו נלווים מסמכים המוצגים בחלון "מסמך מקושר".

בהצגת הרשומה יפתח חלון המחולק לשני חלקים. בחלק הימני תוצג פעולות הרשם ובחלק השמאלי רשימת המסמכים המקושרים
בתוכנה ניתן לבצע פעולה בתקשורת "בקשת תגובה בגין הוראה לפעילות לצדדים" .

שים לב! לא ניתן לבצע פעולה זו באופן גורף על מספר תיקים (פעולה מורכבת)

 

צווי עיקול להליכי ביצוע

בצווי עיקול להליכי ביצוע מוצגות תשובות גורמי צג ג’ לבקשות העיקול בתיקים השונים.

בהתאם לתשובות יכול עורך הדין להמשיך ולפעול בתיקים.

מאחר והרשימה מציגה כמות גדולה של נתונים, כדאי לסמן את הרשומות שכבר התייחסנו אליהן ולגרוע אותן מהרשימה בעזרת כפתור  

במאמר נציג ביצוע סינונים מתקדמים ופעולות הניתנות לביצוע ממסך זה.

כברירת מחדל מוצגים כל צווי העיקול ללא התייחסות למצב ההליך, סוג ההליך וכו’.
 
אנו ממליצים להשתמש בכפתור   ולבצע סינונים להצגת הליכים וסטטוסים שונים בהתאם להתקדמות העבודה בתיק.
 
בדוגמא נציג אפשרות סינון:
 

 

 

פעולות אגרת ביצוע שכ"ט א’ ו ב’

חוצצי פעולות מציגים נתונים כפי שהם רשומים בהוצאה לפועל כנגד אותם נתונים כפי שהם רשומים בתיקים הפנימיים בתוכנה.הדבר מסייע למשתמש להשוות בין הנתונים בתיק הפנימי לתיק התקשורת, להבחין ולתקן חוסרים ואי התאמות בתיק הפנימי.

במידת הצורך המערכת מאפשרת למשתמש ליצור התאמה בתיק הפנימי על ידי "העתקת" הנתון לתיק הפנימי.

חשוב!בכל אחד מהחוצצים יכול המשתמש לשנות את תצוגת הנתונים על ידי לחיצה על הכפתור  ובחירה באחת מהאפשרויות המוצגות לסינון.

לדוגמא אפשרויות סינון בחוצץ פעולות אגרת ביצוע:

בחירה באפשרות "פעולות אגרת ביצוע עם פעולות בתיק פנימי לא תואמות" תציג את הנתונים בצורה הבאה:

בכל החוצצים במאמר לחיצה על הכפתור:

 - תוסיף פעולה מתאימה בתיק הפנימי. חשוב לשים לב,  המערכת תוסף פעולה במידה ושם הפעולה הרשום או עלות הפעולה הרשומה בתיק אינו תואמת את הפעולה בתקשורת.

פעולות השלמת אגרת ביצוע ושכ"ט א’

בהתאם להוראת שעת הקורונה הוצאה לפועל החליטו לבוא לקראת החייבים עם תעריפי שכ"ט ואגרה מופחתים בפתיחת התיק.

במידה והחייב משלם את חובו טרם ביצוע הליכים מבצעיים, הוא ישלם את התעריפים המופחתים.

בהתאם להוראות הוצאה לפועל אם החייב לא משלם את חובו עד סיום תאריך ההתנגדות שלו, עורך הדין רשאי לפעול בתיק (הגשת עיקול כלשהו).

כאשר עורך הדין פועל בתיק, הוא זכאי לשכ"ט ב (פה לא היה שינוי) והתעריפים חוזרים לסכומם המקורי (מה שהיה לפני הקורונה).

על מנת להחזיר את הסכומים לתעריף המקורי, הוצל"פ הוסיפה 2 תנועות חוב חדשות בתיק תקשורת:

1. השלמת אגרת ביצוע (תאריך ערך של אגרת פתיחת התיק)

2. השלמת שכ"ט א (תאריך ערך שכ"ט א’)

במקביל במידה ונרשמות פעולות מבצעיות בתיק הפנימי לאחר פתיחת התיק, המערכת תציג התראה לרישום תנועות חוב.

 

בתפריט כלים שלובים פעולות השלמה אגרת ביצוע ושכ"ט א’ המערכת מבצעת בדיקה בין הפעולות שנרשמו בתיקי התקשורות לבין הפעולות שנרשמו בתיקים הפנימיים. במידה והפעולות הללו לא נרשמו בתיקים הפנימיים או סכום הפעולה אינו זהה לסכום הקיים בתיק תקשורת יוצג התיק ברשימה.

 

מרשימת הנתונים ניתן לראות: את סכום האגרה בתקשורת --- מול סכום פעולה בתיק הפנימי ו סכום שכ"ט א' בתקשורת --- מול סכום פעולה בתיק הפנימי

נתונים נוספים שניתן לראות הוא זיהוי הלקוח והתיק. תאריכי הפעולות כפי שרשומים בתיקי תקשורת ומספר תיק הצל"פ.

לחיצה על הכפתור  יוסיף או יעדכן את הפעולה הנדרשת בתיק הפנימי.

 

רשימת הכפתורים בכותרת החלון

 

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם

 - מעבר לכרטיס לקוח

 - מעבר לכרטיס התיק הפנימי

 - הדפסת רשימת הנתונים בהתאם לדוחות ההדפסה הקיימים

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לייצוא.

 - סכום עמודות מהרשימה בעלות ערכים כספיים. לחיצה על הכפתור תציג סוגי חישוב לחירה.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור תציג אפשרויות סינון מובנות ובחירת שדות לתצוגה.

  

השוואת נתוני תיקי איחוד/חדל"פ

בחוצצי השוואת נתונים תוכנת הפלטינום מבצעת השוואה בין נתוני תקשורת לנתונים הרשומים בתיקים הפנימיים. סוג ההשוואה הוא בהתאם לחוצצים המוצגים. בנוסף על השוואה של נתוני תיקי איחוד, כתובות חייבים ותאריכי פיגורים.מרשימת הנתונים המוצגים, יכול המשתמש גם לבצע עדכון בתיק הפנימי בהתאם לנתונים הקיימים בתיק תקשורת.

חוצץ השוואת נתוני תיקי איחוד/חדל"פ

בחוצץ השוואת נתוני תיק איחוד ו/או תיקי חדלות-פירעון, תוכנת עודכנית משווה בין הנתונים כפי שקיימים בתיק תקשורת לבין הנתונים או חוסר הנתונים הקיימים בתיק הפנימי. הנתונים המושווים מתייחסים ל-

 1. שם החייב
 2. מספר תיק איחוד או חדלות הפירעון

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - לחיצה על הכפתור יפתח חלון לבחירת עדכון סטטוס חייב ותיק בתיק הפנימי.

 ו  - סגירה וביטול סגירה ידנית של הנתון הנבחר.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לפריטים בהליך לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור יציג אפשרויות סינון מובנות ובחירת שדות לתצוגה.

 

השוואת נתוני כתובות חייבים

בחוצצי השוואת נתונים תוכנת הפלטינום מבצעת השוואה בין נתוני תקשורת לנתונים הרשומים בתיקים הפנימיים.

סוג ההשוואה הוא בהתאם לחוצצים המוצגים כדוגמת השוואה של נתוני תיקי איחוד, כתובות חייבים ותאריכי פיגורים.

מרשימת הנתונים המוצגים יכול המשתמש לבצע עדכון בתיק הפנימי בהתאם לנתון הקיים בתיק תקשורת.

במאמר נציג את הפעולות העיקריות הניתנות לביצוע תוך פירוט שדות נבחרים

חוצץ השוואת נתוני כתובות חייבים

בחוצץ השוואת נתוני כתובות חייבים מוצגות כתובות החייבים המופיעות בתקשורת הוצאה לפועל כנגד כתובות לא תקינות או חסרות של החייבים בתיקים הפנימיים.

הצגת הנתונים מאפשרת למשתמש לבצע [במידת הצורך] תיקון של כתובת החייב[בתיק הפנימי] בהתאם לכתובת המופיעה בתיק התקשורת. להלן פירוט של שדות עיקריים:

סוג אי התאמה בשדה סוג אי התאמה יוצגו הסיבות להבדלים בנתונים בין תיק התקשורת לתיק הפנימי. דוגמה לכך יכולה להיות יישוב+מיקוד או מיקוד וכו’
שדות נתוני תיק פנימי/כלים שלובים בטבלה מפורטים הנתונים הקיימים במערכת כלים שלובים כנגד הנתונים הרשומים בתיק הפנימי. לדוגמת מיקוד, רחוב, ישוב וכו’
 

  לחיצה על הכפתור תציג את פרטי כרטיס חייב

 לחיצה על הכפתור תציג את פרטי החייב מתוך נתוני התקשורת

 סגירה ידנית משמשת לגריעה של הנתון[שורה] מתוך הרשימה הקיימת. נלחץ על הכפתור במידה ואין צורך בהצגת הנתון.

 - ביטול סגירה ידנית שנעשתה.

 

השוואת נתוני תאריך פיגורים

בחוצצי השוואת נתונים תוכנת הפלטינום מבצעת השוואה בין נתוני תקשורת לנתונים הרשומים בתיקים הפנימיים.

סוג ההשוואה היא בהתאם לחוצצים המוצגים. כדוגמת השוואה של נתוני תיקי איחוד, כתובות חייבים ותאריכי פיגורים.

מרשימת הנתונים המוצגים יכול המשתמש לבצע עדכון בתיק הפנימי בהתאם לנתון הקיים בתיק תקשורת.

במאמר נציג את הפעולות העיקריות הניתנות לביצוע תוך פירוט שדות נבחרים

חוצץ השוואת נתוני תאריך פסק דין/ פיגורים

בחוצץ השוואת נתוני תאריך פס"ד/פיגורים מוצגים תאריכי פסק דין/פיגורים כפי שקיימים בתקשורת הוצאה לפועל כנגד תאריכי פס"ד/פיגורים בתיק הפנימי.

הצגת הנתונים מאפשרת למשתמש לבצע [במידת הצורך] תיקון של תאריך פסק דין/פיגורים[בתיק הפנימי] בהתאם לתאריך המופיע בתיק התקשורת.

פירוט הכפתורים בכותרת החלון:

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - מעבר לכרטיס התיק הפנימי.

 - מעבר לכרטיס תיק תקשורת.

 לחיצה על הכפתור תעדכן את תאריך פסק דין/פיגורים בהתאם לנתוני תקשורת בתיק הפנימי.

  סגירה ידנית משמש לגריעה של הנתון[שורה] מתוך הרשימה הקיימת. נלחץ על הכפתור במידה ואין צורך בהצגת הנתון.

 - ביטול סגירה ידנית שנעשתה.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור תציג אפשרויות סינון מובנות ובחירת שדות לתצוגה.

 

תפריטי המשנה תחת "כלים שלובים"

תיקים בהם התקבלו נתונים

התפריט "תיקים בהם התקבלו נתונים" מרכז סוגי מידע שונים המגיעים ממערכת כלים שלובים ברמת התיק (בניגוד לתפריט "התראות" המרכז את הנתונים בחוצצים שונים בהתאם לסוג המידע).

הנתונים המוצגים ברשימה  "מתרעננים" [מתחלפים] כאשר מתבצעת קליטת נתונים חדשה.

המסך המוצג מחולק לשני חלקים עיקריים :

  בחלק העליון יקים בהם התקבלו נתונים" מוצגים התיקים בהם התקבלו הנתונים.

  ובחלק התחתון "נתונים שהתקבלו" פירוט הנתונים לאותם תיקים.  

  לחיצה על רשומה (תיק) בחלק העליון של המסך תציג בחלק התחתון של המסך את המידע שהגיע לגבי אותו תיק בתאריך שבחרנו.

  פירוט הכפתורים בכותרת החלון:

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - הדפסת רשימת הנתונים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לייצוא.

  - צירוף התיק המופיע ברשימה לקבוצת עבודה. להסבר נוסף בנושא לחץ על הקישור קבוצות עבודה.

  - הסרת הרשומה הנבחרת (תיק) מקבוצת עבודה.

   - חיפוש נתונים מתוך הרשימה המוצגת, בהתאם לאחד מהפרמטרים המוצגים.

 

 

תיקי הוצל"פ בתקשורת

בתפריט תיקי הוצל"פ בתקשורת מוצגים תיקים פנימיים אשר מקושרים להם תיקי תקשורת. תיקים בהם תיק התקשורת [בכרטיס התיק] אינו פעיל, לא יוצגו ברשימה.

 מרשימת הנתונים נוכל להבחין ב:

 • חוב בפתיחה, חוב משוערך, תאריך שערוך
 • סיכום כספי של התיק, סה"כ תקבולים שנקלטו בתקשורת מול סה"כ תקבולים שנרשמו בתיק הפנימי
 • יתרת חוב בתיק פנימי, סטטוס תיק פנימי, ועוד.
 • מספר תיק פנימי

להסבר נוסף על הפעולות הניתנות לביצוע עבור לקישור הבא: רשימת כפתורים בתפריט התראות

 

תיקים חדשים

ברשימה תיקים חדשים מוצגים תיקי הוצאה לפועל אשר נקלטו בתקשורת בתוכנת עודכנית ולא קושרו לכרטיס תיק פנימי.

מהרשימה המוצגת יש לבצע קישור בין התיקים שהגיעו בתקשורת מרשות האכיפה לבין כרטיסי תיק פנימי. 

הקישור לתיקים הפנימיים בתוכנה יכול להעשות בשלוש דרכים:

 1. תיק קיים - נבחר באפשרות זו כאשר קיים תיק פנימי על שם החייב וצריך רק לקשר אליו את תיק התקשורת.

 2. תת תיק לתיק קיים - נבחר באפשרות זו כאשר נרצה לקשר את תיק התקשורת לתת תיק חדש שנפתח מתחת לתיק קיים.

 3. תיק חדש ללקוח קיים - נבחר באפשרות זו כאשר הלקוח קיים במערכת אך צריך להקים תיק חדש על שם החייב.

חשוב לזכור! בבחירת האפשרות [תיק חדש ללקוח קיים] - כרטיס הלקוח חייב להיות מוקם בתוכנה טרם ביצוע הקישור.

לקישור/הקמת תיק לחץ על הכפתור  לאחר הלחיצה בחר באחת מהאפשרויות המוצגות

לאחר שנקשר תיק תקשורת לתיק פנימי בכל אחת משלוש הדרכים הנ"ל, התיק יעלם מרשימת [תיקים חדשים]

 - לחיצה על הכפתור תסיר את התיק מהרשימה. נבצע פעולה זו כאשר אין צורך להקים את התיק שהגיע בתקשורת כתיק פנימי.

לקריאה על פעולות נוספות הניתנות לביצוע ניתן לעבור לקישור הבא: רשימת כפתורים בתפריט כלים שלובים

זוכים

ברשימה מוצגים נתוני הזוכים בהתאם לנתונים המגיעים מתקשורת הוצאה לפועל. רשימת הזוכים מקושרים לתיקי התקשורת ולא קשורים לתיקים הפנימיים.חשוב! ברוב המקרים תהיה תאימות בין הזוכים הקיימים בתיק תקשורת לבין הצדדים מסוג זוכים הקיימים בתיק הפנימי. אך הצגת פרטי הזוכה מנתוני תקשורת אינו בהכרח מעיד על ישות הקיימת בתיקים הפנימיים. בחלק מהמקרים הצגת פרטי הזוכה בהתאם לנתוני תקשורת מאפשרת לבדוק את פרטי הזוכה בתיק הפנימי ולאתר הבדלים ברישום במידה וקיים.
 
להסבר מקיף על רשימת הכפתורים המופעים בכותרת החלון עבור לקישור הבא: רשימת הכפתורים במערכת כלים שלובים והוצאה לפועל
 
 

חייבים

ברשימה מוצגים נתוני החייבים בהתאם למידע שמגיע מרשות האכיפה לתיקי התקשרות בתוכנה. חשוב! נתוני החייבים כפי שמוצגים בתיקי התקשרות אינם בהכרח זהים לצדדים מסוג "חייב" הקיימים בתיקים הפנימיים. מרשימת הנתונים אנו ממליצים לשים לב למספר מידעים חשובים:

1. מצב מסירה - מול תוצאת המצאה [חשוב! קיימים במערכת מצבי מסירה רבים מול 3 סוגי המצאה: לא נמסר/מסירה חלקית/מסירה מלאה]

2. סטטוס ביצוע חקירת יכולת - הערכים הקיימים הם בוצעה חקירה או לא בוצעה חקירה.

3. האם החייב מוגבל ומספר תיק איחוד במידה וקיים.

כניסה לתפריט חייבים יציג חלון סינון ברירת מחדל. לחיצה על כפתור  ללא הזנת תנאי כל שהוא תציג את רשימת החייבים בתוכנה. להצגת תנאי סינון נוספים לחץ על כפתור  

רשימת כפתורים נבחרים

 - חיפוש חייבים בהתאם לשדות החיפוש הקיימים ברשימה.

 - הצגת פרטי החייב בחלון נפרד.

 - הצגת תיק התקשורת במסך נפרד.

 - הצגת כרטיס התיק אליו מקושר החייב

 - הדפסה/הצגת רשומה או מספר רשומות [חייבים] בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות[חייבים] לתוכנת צד שלישי כדוגמת וורד/אקסל/HTML

 - שינוי סטטוס הטיפול במידע ל "טופל"

להסבר מלא על הכפתורים[פעולות] הקיימות בכותרת החלון עבור לקישור הבא: רשימת הכפתורים במערכת כלים שלובים והוצאה לפועל

 

אזהרות לחייב

ברשימת אזהרות לחייב מוצגות האזהרות אשר בוצעו בידי הוצאה לפועל או בידי עורך הדין [באמצעות הפעולה "דיווח אזהרה על מסירת אזהרה מרחוק"]

במידה ודיווח והאזהרה בוצע בידי הוצאה לפועל תוצג "המצאת  האזהרה" כמסמך מצורף. מרשימת הנתונים נוכל לשים לב:

 1. תאריך המסירה
 2. אופן משלוח
 3. מצב מסירה מול תוצאת מסירה
 4. האם קיים מסמך מקושר.

כניסה לתפריט חייבים יציג חלון סינון ברירת מחדל. לחיצה על כפתור  ללא הזנת תנאי כל שהוא תציג את רשימת אזהרות לחייב בתוכנה. להצגת תנאי סינון נוספים לחץ על כפתור  

- חיפוש אזהרות מהרשימה המצגת בהתאם לשדות החיפוש הקיימים ברשימה.

 - הצגת פרטי אזהרה במסך נפרד. במידה וקיים מסמך מצורף הוא יוצג בליווי פרטי אזהרה.

 - הצגת תיק התקשורת במסך נפרד.

 - הצגת כרטיס התיק אליו מקושר החייב

 - הדפסה/הצגת רשומה או מספר רשומות [חייבים] בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות[חייבים] לתוכנת צד שלישי כדוגמת וורד/אקסל/HTML

 - שינוי סטטוס הטיפול במידע ל "טופל"

 - הצגת נתוני החייב כפי שקיימים בהוצאה לפועל.

להסבר מלא על הכפתורים[פעולות] הקיימות בכותרת החלון עבור לקישור הבא: רשימת הכפתורים במערכת כלים שלובים והוצאה לפועל

 

מסייעים

מסייעים הם ישויות [אדם פרטי/חברה.] המשמשים את הוצאה לפועל בהליכים השונים בתיקי הוצאה לפועל. הצגת המסייעים קיים במספר תפריטים בתוכנה כדוגמת חוצץ "צדדים" בכרטיס התיק.

את הישות מסוג מסייע ניתן להקים באופן ידני בכרטיס התיק, או המידע כבר קיים בתיקי התקשורת. ברשימה "מסייעים" מוצגים פרטי המסייע בהתאם לנתוני הוצאה לפועל ומתקבלים בתקשורת למערכת. מבין הנתונים המוצגים ניתן להבחין:

 1. בתאריך האזהרה במידה ובוצע
 2. בתוצאת המצאה והאם בוצעה חקירת יכולת
 3. תפקיד המסייע בתיק
 4. פרטי המסייע והאם הוא קיים בתיק הפנימי בתוכנה.

כניסה לתפריט מסייעים יציג חלון סינון ברירת מחדל. לחיצה על כפתור  ללא הזנת תנאי תציג את המסייעים בתוכנה. להצגת תנאי סינון נוספים לחץ על כפתור  

פירוט הכפתורים במסך מסייעים

 - הצגת פרטי המסייע בחלון נפרד.

 - הצגת תיק התקשורת אליו מקושר המסייע במסך נפרד.

 - הצגת כרטיס התיק אליו מקושר המסייע

 - הדפסת רשימת המסייעים המוצגים ברשימה.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות[חייבים] לתוכנת צד שלישי כדוגמת וורד/אקסל/HTML

 - שינוי סטטוס הטיפול במידע ל "טופל"

להסבר מלא על הכפתורים[פעולות] הקיימות בכותרת החלון עבור לקישור הבא: רשימת הכפתורים במערכת כלים שלובים והוצאה לפועל

להסבר על הוספת מסייע בתיק הפנימי עבור לקישור הבא: איך להוסיף מסייע בתיק

 

פסקי דין

ברשימה מוצגים פסקי הדין המרכיבים את תיקי התביעה והוצאה לפועל בהתאם לסינון שבוצע "בחלון הסינון" ברשימה מוצגים נתונים כדוגמת מספר תיק בימ"ש / תאריך פסק הדין ואו תאריך ההחלטה / תאריך המצאה לחייב

כמו כן בפרטי פסק הדין ניתן לראות האם ניתן פטור מאגרה/ניקול זמני/והצהרה לקביעת מועד מוקדם לביצוע פסק דין

לחיצה על התפריט תציג חלון סינון ברירת מחדל. להצגת תנאי סינון נוספים לחץ על כפתור  במאמר עזרה נפרט את הפעולות הניתנות לביצוע.

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי פסק הדין בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת אליו קשור פסק הדין.

 - מעבר לתיק הפנימי אליו קשור פסק הדין.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות[קרנות] בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת רשימת דוחות בהתאם לרשימת הנתונים המוצגת.

 - ייצוא ררשימת הפעולות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקרן מקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים של פסק הדין באמצעות הודעה פנימית למתשמשי התוכנה. מתוך פרטי ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פסק הדין.

להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג את פרטי פסק הדין בחלון נפרד.

 - הוספת משימה חדשה המקושרת לפסק הדין. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה

 

 

קרנות

רשימה הקרנות מוצגות בתוכנה בתפריטים שונים כדוגמת תפריט הוצל"פ, "בכלים שלובים" ובכרטיס התיק. בכל אחד מהתפריטים הללו מוצגות הקרנות המרכיבות את תיקי התביעה והוצאה לפועל בהתאם לסינון שבוצע "בחלון הסינון" בתפריט הוצל"פ. ברשימה מוצגים נתונים כדוגמת סוג הקרן/סכום הקרן/פרטי התיק ונתונים נוספים.

במערכת ניתן לקבוע לאלו קבוצות משתמשים תנתן הרשאה לשינוי פרטי הקרן. [לבדיקת ההרשאות כנס לקוד 26 בהגדרות מערכת - ניהול משרד - קבוצות משתמשים/הרשאות

מתפריט הוצל"פ לחיצה על התפריט תציג חלון סינון ברירת מחדל. להצגת תנאי סינון נוספים לחץ על כפתור  

פירוט רשימת כפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

 - הצגת פרטי הקרן בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות[קרנות] בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת רשימת דוחות בהתאם לרשימת הנתונים המוצגת.

 - ייצוא ררשימת הפעולות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

 - הצגת כרטיס התיק אליו מקושרת הקרן בחלון נפרד.

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקרן מקבוצת עבודה. [להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה]

 - שליחת פרטים כללים של הקרן באמצעות הודעה פנימית למתשמשי התוכנה. מתוך פרטי ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הקרן.

להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג את פרטי הקרן בחלון נפרד.

 - הוספת משימה חדשה המקושרת לקרן. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה

 - קיים רק בכרטיס התיק. הוספת קרן חדש לתיק. לחיצה על הכפתור יציג את חלון "פרטי הקרן" להסבר נוסף עבור לקישור הבא: פרטי קרן

 - קיים רק בכרטיס התיק. מאפשר מחיקת הקרן מכרטיס התיק. מחיקת הקרן יפתח חלון דיאלוג למחיקת הפעולה שנרשמה בחוצץ פעולות בכרטיס התיק.

 - סיכום ערכים כספיים מהעמודות הקיימות בתצוגת הנתונים. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת סוגי חישוב.

 

 

 

שיקים ושטרות

ברשימה מוצגים רשימת השיקים והשטרות המרכיבים את החוב בתיקי הוצאה לפועל, בהתאם לסינון שבוצע "בחלון הסינון" ברשימה מוצגים נתונים כדוגמת מספר תיק הוצל"פ / פרטי השיק או השטר / מספר תיק פנימי וכו’

לחיצה על התפריט תציג חלון סינון ברירת מחדל. להצגת תנאי סינון נוספים לחץ על כפתור  במאמר עזרה נפרט את הפעולות הניתנות לביצוע.

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי השיק או השטר בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות[שטרות או שיקים] בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת רשימת דוחות בהתאם לרשימת הנתונים המוצגת.

 - ייצוא ררשימת הפעולות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקרן מקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים של השיק או השטר באמצעות הודעה פנימית למתשמשי התוכנה. מתוך פרטי ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי השיק או השטר.

להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג את פרטי פסק הדין בחלון נפרד.

 - הוספת משימה חדשה המקושרת לפסק הדין. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה

 

 

משכנתאות

 • מטרתו של תיק משכון היא להוציא לפועל את התשלום מבעל חוב בגין פיגורים בדמי המשכנתה.
 • משכון הוא שיעבוד נכס כערובה לחיוב, הוא מאפשר לנושה (מי שתובעים החזר הלוואה) להיפרע מהמשכון (לקבל תשלום מהנכס הממושכן) אם לא סולק החוב.
 • הערובה יכולה להיות לחיוב כולו או למקצתו, לחוב קיים או עתידי, מתחדש או מותנה, קצוב או בלתי קצוב.

ברשימה מוצגים משכוני המשכנתאות בהתאם לסינון שבוצע "בחלון הסינון". ברשימה מוצגים נתונים כדוגמת מס’ תיק הוצאה לפועל/ מספר השטר/מועד רישום המשכון/מקום ופרטי המשכון.

לחיצה על התפריט תציג חלון סינון ברירת מחדל. להצגת תנאי סינון נוספים לחץ על כפתור  במאמר עזרה נפרט את הפעולות הניתנות לביצוע.

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המשכון בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות[משכונות] בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת רשימת דוחות בהתאם לרשימת הנתונים המוצגת.

 - ייצוא ררשימת הפעולות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקרן מקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים של המשכונות באמצעות הודעה פנימית למתשמשי התוכנה. מתוך פרטי ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את חלון פרטי המשכון.

להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג את פרטי פסק הדין בחלון נפרד.

 - הוספת משימה חדשה המקושרת לפסק הדין. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה

 

 

משכוני רכב

 • מטרתו של תיק משכון היא להוציא לפועל את התשלום מבעל חוב בגין פיגורים בדמי המשכנתה.
 • משכון הוא שיעבוד נכס כערובה לחיוב, הוא מאפשר לנושה (מי שתובעים החזר הלוואה) להיפרע מהמשכון (לקבל תשלום מהנכס הממושכן) אם לא סולק החוב.
 • הערובה יכולה להיות לחיוב כולו או למקצתו, לחוב קיים או עתידי, מתחדש או מותנה, קצוב או בלתי קצוב.

ברשימה מוצג מידע בעקבות בקשות של משכון רכב, בתיקי "משכון רכב" הנתונים מוצגים בהתאם לסינון שבוצע "בחלון הסינון"

ברשימה מוצגים נתונים כדוגמת מספר תיק הוצל"פ / תאריך רישום המשכון ומספר השטר. תיאור פרטי הנכס סכום ההלוואה במידה וקיים וסכום הנכס.כמו כן בפרטי פסק הדין ניתן לראות האם ניתן פטור מאגרה/ניקול זמני/והצהרה לקביעת מועד מוקדם לביצוע פסק דין

לחיצה על התפריט תציג חלון סינון ברירת מחדל. להצגת תנאי סינון נוספים לחץ על כפתור  במאמר עזרה נפרט את הפעולות הניתנות לביצוע.

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המשכון בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות[משכנות רכב] בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת רשימת דוחות בהתאם לרשימת הנתונים המוצגת.

 - ייצוא ררשימת הפעולות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר למשכון מקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים של פסק הדין באמצעות הודעה פנימית למתשמשי התוכנה. מתוך פרטי ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פסק הדין.

להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג את פרטי המשכון בחלון נפרד.

 - הוספת משימה חדשה המקושרת לפסק הדין. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה

 

 

קרנות כביש אגרה

ברשימה מוצגים קרנות התיקים מסוג "כביש אגרה" בהתאם לסינון שבוצע "בחלון הסינון" ברשימה מוצגים נתונים כדוגמת מספר תיק הוצל"פ / פרטי האגרה / החוב המקורי כנגד חוב נוכחי/ מס' רכב /מספר תיק פנימי ונתונים נוספים

לחיצה על התפריט תציג חלון סינון ברירת מחדל. להצגת תנאי סינון נוספים לחץ על כפתור  במאמר עזרה נפרט את הפעולות הניתנות לביצוע.

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי הקרן בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות[קרנות כביש אגרה] בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת רשימת דוחות בהתאם לרשימת הנתונים המוצגת.

 - ייצוא ררשימת הפעולות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקרן מקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים של השיק או השטר באמצעות הודעה פנימית למתשמשי התוכנה. מתוך פרטי ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי השיק או השטר.

להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג את פרטי הקרן בחלון נפרד.

 - הוספת משימה חדשה המקושרת לקרן. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה

 

 

כללי חישוב

ברשימה מוצגים כללי החישוב שלפיהם מתנהל החוב בתיקי הוצאה לפועל. כללי החישוב משתנים בהתאם לסוג התיק המתנהל בהוצאה לפועל. רוב התיקים מתנהלים בהתאם לכלל חישוב - 3 "(ריבית פיגורים על פי פסיקת ריבית והצמדה... אלא אם הוחלט אחרת) תיקי תביעה על סכום קצוב ואו בקשות לביצוע שיק/שט מתנהלים על פי כלל חישוב 12 ועוד. רשימת הריביות מוצגת ברשימה בהתאם לסינון שבוצע "בחלון הסינון"

ברשימה מוצגים נתונים כדוגמת מספר תיק הוצל"פ / כלל החישוב / אחוז הריבית אחוז ההצמד וטבלת המדד. כמו כן מוצגים נתונים לתדירות שבה מצטרפת הריבית לקרן ועוד.

לחיצה על התפריט תציג חלון סינון ברירת מחדל. להצגת תנאי סינון נוספים לחץ על כפתור  במאמר עזרה נפרט את הפעולות הניתנות לביצוע.

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי כלל החישוב בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות[כללי חישוב] בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת רשימת דוחות בהתאם לרשימת הנתונים המוצגת.

 - ייצוא ררשימת הפעולות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לכלל החישוב מקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים של כלל החישוב באמצעות הודעה פנימית למתשמשי התוכנה. מתוך פרטי ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי כלל החישוב.

להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג את פרטי כלל החישוב בחלון נפרד.

 - הוספת משימה חדשה המקושרת לכלל החישוב. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה

 

 

תנועות דף חשבון

בתנועות דף חשבון מוצגות כל התנועות הכספיות הקיימות בתיקים המתנהלים ברשות האכיפה.

התנועות יכולות להיות בזכות כדוגמת תקבולים שונים או בחובה בגין עלות הליכים, ריביות מצטברות וכו’. הנתונים המוצגים ברשימה חשובים למשרדים המבקשים הקמה מרשות האכיפה, מאחר ותשלומי מס"בים לא מגיעים בקבצי הקמה וניתן לראות את הזיכויים השונים בתיקים רק בתנועות כספיות.

בנוסף ברשימה מוצגים כספים המעוכבים בתיקים השונים או כספים שאינם מועברים לזוכה בשל הליכי עיקול כספי זוכה.

כלי חשוב המאפשר למשתמש בחוצץ "לבחור" אלו נתונים יוצגו הוא חלון הסינון

להצגת הפעולות הניתנות לביצוע ממסך זה ניתן לעבור לקישור הבא: רשימת כפתורים בתפריט כלים שלובים

 

סה"כ חיובי הוצל"פ

ברשימת סה"כ חיובי הוצאה לפועל מוצגים סכומי כסף שההוצאה לפועל מחייבת בהם את באי הכוח בגין ההליכים השונים. נתונים אלה נמצאים בתוכנה במקומות הבאים:

 1. תפריט כלים לשלובים > התראות > פירוט חיובי הוצאה לפועל

 2. תפריט כלים שלובים > סה"כ חיובי הוצאה לפועל

 3. תפריט כלים שלובים > חיובי הוצאה לפועל

    סכום החיוב מייצג הליך בודד שנעשה (חיובי הוצאה לפועל) או חיובים בגין מספר הליכים (סה"כ חיובי הוצאה לפועל).

   ברשימת סה"כ חיובי הוצאה לפועל ניתן לראות את סכום התשלום, מספר התשלום תאריך החיוב ומספר החשבון שממנו נמשך הכסף

   לחיצה כפולה על הרשומה תפתח חלון פירוט ההליך שבגינו נעשה החיוב.

   הצגת סיכום נתוני חיוב,  מאפשרת למשתמש להצליב את המידע מול תדפיס הבנק ולבדוק את הסכומים שהוצאה לפועל משכה מהחשבון.

   מרשימת פירוט חיובי הוצאה לפועל נוכל לבצע את הפעולות הבאות:

 לחיצה על כפתור [טופל] תסיר את הנתון מהרשימה המוצגת. נבצע פעולה זו בסיום רישום חיוב/הוצאה וכו’.

 הצגת ההליך או צו מקושר בחלון נפרד.

  רישום חיוב בתיק הפנימי בגין עלות ההליך

 רישום הוצאת לקוח בתיק הפנימי בגין עלות ההליך

 רישום משיכה מפקדון בתיק הפנימי בגין עלות ההליך

להצגת פעולות נוספות עבור עבור לקישור הבא רשימת כפתורים בתפריט כלים שלובים

 

פירוט חיובי הוצל"פ

ברשימת פירוט חיובי הוצאה לפועל מוצגים הכספים שגבתה הוצאה לפועל בגין ההליכים השונים שבוצעו בתיקים.
 
הנתונים המוצגים הם ברמת הליך בודד. מרשימת הנתונים נוכל להבחין בשדות [מספר דרישת תשלום] [מספר חשבון] המייצג את חשבון הבנק אליו הועבר הכסף ותיאור ההליך המקושר.
 
נתונים אלה מאפשרים לעורך הדין להציג את דרישת התשלום ולבצע רישום חיובים/הוצאות/משיכות בהתאם לצורת העבודה הנהוגה במשרד.
 
פירוט הכפתורים בכותרת החלון:
 

 - הצגת ההליך או הצו אליו מקושר החיוב. לחיצה על הכפתור תציג את ההליך [במידה ונסרק במערכת כלים שלובים]

לחיצה על הכפתור תציג בפני המשתמש את האפשרויות הבאות:

 1. הדפסת הנתונים בהתאם לדוחות ההדפסה המוצגים.
 2. הדפסת אישור תשלום
 3. הצג למסך את אישור התשלום

 - רישום חיוב בגין עלות ההליך. לחיצה על הכפתור תפתח חלון לרישום חיוב בכרטיס התיק הפנימי.

 - רישום הוצאה מאפשר למשרד לבצע תיעוד כפול. האחד רישום הוצאת לקוח בגין ההליך - כדוגמת תשלום אגרה והשני רישום חיוב.

רישום החיוב יתאפשר רק במידה ויאשר המשתמש את חלון ההתראה שנפתח בעקבות רישום ההוצאה

בהצגת חלון רישום הוצאה יש לציין את הספק וחשבון הבנק ממנו תשולם ההוצאה.

 - המשרד יבצע משיכה מפקדון במידה והכספים בגין אותם הליכים הופקדו בחשבון פקדון. 

בחלון משיכה מפקדון ירשם כי המשיכה היא עבור הגורם [לקוח] יש לציין עבור מה נמשך הכסף [אגרה]

ולבחור את מספר החשבון ממנו נמשכו הכספים [חשבון פקדון]

להצגת כלל הפעולות הניתנות לביצוע עבור לקישור הבא: רשימת כפתורים בתפריט כלים שלובים

 
 

סה"כ העברות

ברשימת סה"כ העברות מוצגים כספים שעברו לחשבון בנק בא הכוח או חשבון בנק הזוכה (למשל בייצוג בנקים)

רשומה אחת או העברה אחת לחשבון בנק יכולה להכיל מספר תקבולים הקשורים לתיקים שונים.

ברשימה המוצגת נוכל לראות את מזהה העברה בנקאית, את פרטי הבנק אליו הועברו הכספים וסוג המס"ב.

לחיצה כפולה על הרשומה או לחיצה על כפתור   תציג בפני המשתמש את פרטי העברה. רק בהצגת פרטי העברה יכול המשתמש לבצע פעולות על הנתונים המוצגים

לרשימת הפעולות המלאה האפשרית ממסך זה ניתן לעבור לקישור הבא: רשימת כפתורים בתפריט כלים שלובים

 

תקבולים במס"ב

בתפריט תקבולים במס"ב מוצגים כספים המועברים לבא כוח הזוכה או ישירות ללקוח. מקור הכספים הם העברות שבוצעו בידי הוצאה לפועל לבא כוח הזוכה או ישירות ללקוח. ברשימת הנתונים נוכל להבחין בנתונים כדוגמת מס' תיק הוצל"פ ותיק פנימי. מקור התקבול וגובה הסכום. פרטי הבנק אליו הועבר המס"ב ומספר מזהה עברה ופרטים נוספים.

מרשימת הנתונים המשתמש יכול גם לבצע פעולות רישום תקבול והפקת קבלת פקדון. 

{Embed-Article-ID:3399} 

 

מצב הוראת תשלום

הרשימה מציגה את התשלומים השונים שנעשו שהתקבלו ברשות האכיפה והועברו בתקשורת לתיקים המתנהלים בתוכנה. מבין הנתונים המוצגים ניתן לראות את שיטת התשלום/ מזהה הוראת התשלום מספר העברה נתונים נוספים וכמובן את סכום התשלום. נתוני רשימת מצב הוראת התשלום מוצגים בהתאם לסינון שבוצע "בחלון הסינון"

לחיצה על התפריט תציג חלון סינון ברירת מחדל. להצגת תנאי סינון נוספים לחץ על כפתור  במאמר עזרה נפרט את הפעולות הניתנות לביצוע.

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי הוראת התשלום בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות[הוראות תשלום] בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת רשימת דוחות בהתאם לרשימת הנתונים המוצגת.

 - ייצוא רשומה או כלל הרשומות בתצוגה לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר קבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים של הוראת התשלום באמצעות הודעה פנימית למתשמשי התוכנה. מתוך פרטי ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את הוראת התשלום.

להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג את פרטי הוראות התשלום בחלון נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושרת להוראת תשלום. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

הליכי ביצוע

ברשימת הליכי ביצוע מוצגים ההליכים השונים הקיימים בתיקים במערכת כלים שלובים. מבין הנתונים הקיימים חשוב לשים לב לסוג ההליך ומצב ההליך. מיון הנתונים יכול להעשות על ידי לחיצה על כל אחת מכותרות העמודות הקיימות.

חלון הסינון יאפשר למשרדך להציג נתונים העונים לתנאי סינון שונים - כדוגמה הצגת הליכי עיקול צד ג’ בסטטוס "בוצע חלקית או בוצע מלואו"

לחיצה על כל אחד מההליכים הקיימים ברשימה תפתח מסך המחולק לשלושה חלקים

 1. פרטי הליך
 2. דיווח ביצוע הליך
 3. אירוע להליך ביצוע

לפירוט והסבר על הכפתורים השונים הקיימים במסך עבור למאמר הבא: רשימת כפתורים בתפריט התראות

 

אירוע להליך ביצוע

ברשימה מוצגים מצב האירועים הקשורים להליכים שבוצעו בתיקים השונים בהתאם לתנאים שנקבעו בחלון הסינון.

לצד כל אירוע יוצג סוג ההליך שבוצע ורמת האירוע. בנוסף יוצגו נתונים כדוגמת מועד יצירה ותאריך תחילה, שם החייב והזוכה ופרטים נוספים. סוגי האירוע יכול להיות אחד מהאפשרויות הבאות:

רמת האירוע יכול להיות אחד מהאפשרויות הבאות:

לחיצה על התפריט תציג חלון סינון ברירת מחדל. להצגת תנאי סינון נוספים לחץ על כפתור  

להצגת כלל הנתונים הקיימים הסר את הסימון הקיימים בתיבות הסימון ולחץ על הכפתור 

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי אירוע להליךבחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת רשימת דוחות בהתאם לרשימת הנתונים המוצגת.

 - ייצוא רשומה או כלל הרשומות בתצוגה לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים של אירוע להליך ביצוע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך פרטי ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי אירוע להליך ביצוע.

להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג את פרטי הוראות התשלום בחלון נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושרת לאירוע להליך ביצוע. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

דיווח ביצוע הליך

בדיווח ביצוע הליך מוצגים נתונים אודות ההליכים השונים שבוצעו בתיקים (עיקולי צד ג’, פתיחת תיק, בקשות מאסר וכו’).

כחלק מהנתונים ניתן לראות כספים אשר קיימים בחשבונות החייב/ צד ג’, תשובות לגבי עיקולי מטלטלין ועוד. 

סוג הליך - הצגת כלל ההליכים הקיימים במערכת כלים שלובים. לחיצה על החץ תציג הליכים לבחירה.

מצב ההליך - מצב ההליך כפי שנרשם בהוצאה לפועל. לחיצה על החץ תציג מצבי הליך לבחירה

מצב פעילות - בחירה בין הליך פעיל או מבוטל

קוד דיווח - קודי דיווח כפי שקיימים בהוצאה לפועל (דומה למצב הליך).

בדוגמא נציג אפשרות סינון להליכים:

חשוב לזכור! הצגת פירוט ההליך יעשה על ידי לחיצה כפולה על הרשומה או לחיצה על הכפתור [הצג]

במידה ומדובר בעיקול כספים יש לשים לב לשדה "סכום מעוקל" במצב הליך ביצוע.

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי דיווח ביצוע הליך בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת רשימת דוחות בהתאם לרשימת הנתונים המוצגת.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתוך התצוגה לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים של דיווח ביצוע הליך באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך פרטי ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי אירוע להליך ביצוע.

להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג את פרטי הוראות התשלום בחלון נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושרת לדיווח ביצוע הליך . להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

פריט בהליך עיקול צד ג’

ברשימה מוצגים כל אותם פריטים שבוצע כנגדם הליך עיקול צד שלישי. אותם פריטים יכולים להיות עיקול משכורת או עיקול קופת גמל או חסכון השייכת לחשבון בנק החייב או הליכי עיקול כנגד כל צד המחזיק בנכסי החיייב או גוף החייב לו כסף. הנתונים מוצגים בהתאם לתנאים שנקבעו בחלון הסינון.

לחיצה על התפריט [פריט בהליך עיקול צד ג'] תציג חלון סינון ברירת מחדל. להצגת תנאי סינון נוספים לחץ על כפתור  

להצגת כלל הנתונים הקיימים הסר את הסימונים הקיימים בתיבות הסימון ולחץ על הכפתור 

מרשימת הנתונים המוצגת נוכל לשים לב סוג גורם צד ג' / קוד הגורם ומצב התשובה של הוצאה לפועל לגבי בתקשת העיקול. כמו כן נוכל לראות את סוג הנכס סכום מעוקל ופרטים נוספים הקשורים לתיק.

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פריט בהליך עיקול צד ג' בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת רשימת דוחות בהתאם לרשימת הנתונים המוצגת.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים של פריט בהליך עיקול צד ג' באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך פרטי ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי אירוע להליך ביצוע.

להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג את פרטי הוראות התשלום בחלון נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לפריט בהליך עיקול צד ג'. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

פריט בהליך עיקול רכב

ברשימה מוצגים נתונים לגבי מצב בקשות עיקול רכב.  הנתונים מוצגים בהתאם לתנאים שנקבעו בחלון הסינון.

לחיצה על התפריט [פריט בהליך עיקול רכב] תציג חלון סינון ברירת מחדל. להצגת תנאי סינון נוספים לחץ על כפתור להצגת כלל הנתונים הקיימים הסר את הסימונים הקיימים בתיבות הסימון ולחץ על הכפתור 

מרשימת הנתונים המוצגת חשוב לשים לב למצב הליך הביצוע [נרשם עיקול, בוצע במלואו...] מצב הפעילות [מבוטל או פעיל] / פרטי הרכב כדוגמת סוג הרכב, שנת ייצור ודגם. בנוסף יוצגו פרטים הקשורים לתיק לחייב ולזוכה.

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פריט בהליך עיקול רכב בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת רשימת דוחות בהתאם לרשימת הנתונים המוצגת.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לפריט בהליך עיקול רכב לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים של פריט בהליך עיקול רכב באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך פרטי ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי אירוע להליך ביצוע.

להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג את פרטי הוראות התשלום בחלון נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לפריט בהליך עיקול רכב. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

פריטים שסולקו

ברשימה מוצגים פרטים אשר סולקו בידי הוצאה לפועל בעקבות הליכי עיקול צד ג’. הנתונים ברשימה מוצגים בהתאם לתנאים שנקבעו בחלון הסינון.

לחיצה על התפריט [פריטים שסולקו] תציג חלון סינון ברירת מחדל. להצגת תנאי סינון נוספים לחץ על כפתור להצגת כלל הנתונים הקיימים הסר את הסימונים הקיימים בתיבות הסימון ולחץ על הכפתור 

מרשימת הנתונים המוצגת חשוב לשים לב מספר תיק הוצאה הוצאה לפועל, מספר ההלילך ותאריך הסילוק. תאור הפריט שסולק ותאריך מכירה במידה וקיים. כמו כן קיימים נתונים לגבי מס’ המחסן שבו הפריט נמצא ונתונים נוספים הקשורים לחייב ולתיק.

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי הליך בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת רשימת דוחות בהתאם לרשימת הנתונים המוצגת.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לפריט בהליך עיקול רכב לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים של פריטים שסולקו באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך פרטי ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הפריטים שסולקו.

להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג את פרטי הפריטים שסולקו בחלון נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לפריטים שסולקו. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

פריטים בהליך

ברשימה מוצגות תשובות הוצאה לפועל לגבי סטטוס הפריטים המצויים בהליכים הביצוע. ההליכים יכולים להיות הגבלות שונות, הודעות פינוי והוצאת מעוקלים. מימושים וצווים שונים. רישומי עיקול ותפיסת רכב. מרשימת הנתונים חשוב לשים לב  לנתונים המוצגים בשדות: סוג ההליך ושם הגורם. לשדה תיאור המהווה תשובת הוצאה לפועל ולמספר ההליך פ הנתונים ברשימה מוצגים בהתאם לתנאים שנקבעו בחלון הסינון.

לחיצה על התפריט [פריטים בהליך] תציג חלון סינון ברירת מחדל. להצגת תנאי סינון נוספים לחץ על כפתור להצגת כלל הנתונים הקיימים הסר את הסימונים הקיימים בתיבות הסימון ולחץ על הכפתור 

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי הליך בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת רשימת דוחות בהתאם לרשימת הנתונים המוצגת.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לפריטים בהליך לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים של פריטים בהליך באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך פרטי ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הפריטים בהליך.

להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג את פרטי הפריטים בהליך בחלון נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לפריטים בהליך. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

בקשות והחלטות

ברשימה מוצגות הבקשות וההחלטות שנקלטו בתוכנה ממערכת כלים שלובים. הנתונים המוצגים בחוצץ זה קיימים במקביל גם בתיקי התקשורת בתיקים הפרטניים. מבין הנתונים השונים נוכל לראות את מספר תיק הוצאה לפועל, סוג הבקשה וההחלטה, מספר תיק פנימי ונתונים נוספים. המלצת חברת עודכנית היא לסמן רשומות שהמשרד קלט/טיפל בהם וללחוץ על הכפתור  לחיצה על הכפתור תגרע את הרשומה מהרשימה המוצגת.

להסבר על הכפתורים/פעולות הקיימות בכותרת המסך עבור לקישור הבא: רשימת כפתורים [פעולות] בחוצצי התראות בתפריט כלים שלובים 

לחיצה על הכפתור  תציג את פרטי הבקשה וההחלטה.


הקלקה על   או  תציג את המסמך הרלוונטי בפריסת תצוגה של עמוד שלם 

(הצגת ההחלטה תתאפשר במידה ומערכת כלים שלובים ביצע סריקה של מסמך ההחלטה)

 

להלן פעולות נוספות הניתנות לביצוע:

לחיצה על כפתור  תציג בפני המשתמש אפשרות הדפסת החלטה/בקשה

 

לחיצה על  תאפשר לשלוח הודעה לאחד המשתמשים בתוכנה. מקבל ההודעה יוכל להציג את פרטי הבקשה/החלטה.

 

פרוטוקול ודיון

ברשימת דיון ופרוטוקול מוצגים הדיונים שנרשמו לעורך הדין בתיקים המתנהלים ברשות האכיפה. ברישום הדיונים ניתן להציג את הפרוטוקול במידה ונסרק והועבר לתיק.

רשימת הכפתורים בכותרת החלון:

 - הדפסת רשימת הדיונים בהתאם לדוחות הקיימים.

- הצגת מסמך הפרוטוקול. מסמך הפרוטוקול יוצג במידה ונסרק. לחיצה על הכפתור תציג מסך המחולק לשני חלונות. פרטי הדיון והפרוטוקול.

 - הוספת דיון ליומן עודכנית. לחיצה על הכפתור תפתח חלון לרישום דיון ופעולות נוספות. להסבר נוסף על אופן הוספת דיון עבור לקישור הבא: הופסת דיון מדיון ופרוטוקול

פירוט רשימת הכפתורים

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי פרוטוקול ודיון בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - הצגת רשימת דוחות בהתאם לרשימת הנתונים המוצגת.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לפריטים בהליך לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך פרטי ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי פרוטוקול ודיון.להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג את פרטי הפריטים בהליך בחלון נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לפרוטוקול ודיון. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

צווי מידע

ברשימת צווי מידע מוצגים תשובות הגורמים השונים בעקבות בקשה למתן צו מידע. סוגי המידעים אשר יכולים להתקבל הם:

 • כתובתאיתור כתובת של חייב/חייבת לסיוע במסירת אזהרה..
 • מידע מסוג שאינו כתובת - מידע בנוגע לנכסים, כספים, הוצאות והכנסות של החייב/חייבת, שמהם ניתן ללמוד על יכולת כלכלית, לצורך ביצוע הליכים לגביית חוב.
 • כניסות ויציאות - מידע על כניסות ויציאות של חייב/חייבת מישראל.

לחיצה על כפתור  יפתח מסך "פרטי צו מידע" המסך מחולק לשני חלקים עיקריים.

 1. חלק עליון פרטי צו מידע  - מכיל פרטים כדוגמת מספר הצו, תאריך הבקשה, מקור מידע ועוד.
 2. חלק תחתון מידע - הכנסות - מכיל תשובות בהתאם לצו המידע שנשלח.

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

מידע - בית משפט

בחוצץ "מידע - בית משפט" מוצגות תשובות הוצאה לפועל בעקבות בקשות למסירת מידע שביצע עורך הדין. ברשימת הנתונים מוצגים בין השאר נתוני כספי הפקדונות. חשוב לשים לב לשדות "תאריך יצירת פקדון" / "סכום הפיקדון" / "מספר צו".

לחיצה על כפתור [הצג] תציג את מסך פרטי מידע . המסך מחולק ל - 3 חלונות [מידע בית משפט] [פרטי צו מידע] [פרטי בקשה] [ופרטי החלטה] 

פירוט הכפתורים המוצגים בחוצצי המידע

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 - לחיצה על הכפתור תאפשר למשתמש לבצע פעולה מורכבת על תיק או על מספר תיקים אליהם קשור המידע. ביצוע פעולה מורכבת מאפשר ביצוע פעולה אחת (בתקשורת) על מספר תיקים בו-זמנית, וחסכון בזמן עבודהלהסבר נוסף על פעולות מורכבות עבור לקישור הבא: פעולות מורכבות

 - לחיצה על הכפתור תפתח חלון לביצוע עיקול מתחדש בתקשורת. להסבר נוסף על עיקול מתחדש עבור לקישור הבא: איך לבצע עיקול משכורת או עיקול מתחדש

 

 

 

מידע - הכנסות

בחוצץ "מידע - הכנסות" מוצגים נתוני השתכרות של החייבים כפי שהועברו להוצאה לפועל מהגורמים השונים, בעקבות הבקשות למסירת מידע שביצע עורך הדין. ברשימת הנתונים מוצגים נתוני ההשתכרות של החייב, פרטי המעסיק ונתוני השכר האחרון ברמה חודשית או שנתית. בין השאר נתוני ההכנסה האחרונים של החייב. חשוב לשים לב לשדות "כתובת מעסקי נוכחי" / "שם מעסיק נוכחי" / "תאריך נוכונות הכנסה" / "סכום הכנסה תקופתית".

לחיצה על כפתור  תציג את מסך פרטי מידע . המסך מחולק ל - 4 כותרות [מידע הכנסות] [צו מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה] 

פירוט הכפתורים המוצגים בחוצצי המידע

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 - לחיצה על הכפתור תאפשר למשתמש לבצע פעולה מורכבת על תיק או על מספר תיקים אליהם קשור המידע. ביצוע פעולה מורכבת מאפשר ביצוע פעולה אחת (בתקשורת) על מספר תיקים בו-זמנית, וחסכון בזמן עבודהלהסבר נוסף על פעולות מורכבות עבור לקישור הבא: פעולות מורכבות

 - לחיצה על הכפתור תפתח חלון לביצוע עיקול מתחדש בתקשורת. להסבר נוסף על עיקול מתחדש עבור לקישור הבא: איך לבצע עיקול משכורת או עיקול מתחדש

 

מידע - חובות והוצאות

בחוצץ "מידע - חובות והוצאות"  מוצגים גובה החובות והההצאות שעומדות כנגד החייב.  הנתונים המוצגים ברשימה מועברים להוצאה לפועל מהגורמים הבאים: חברות כרטיס אשראי / חברות תקשורת/ בזק ואחר

מתוך הנתונים המוצגים ברשימה חשוב לשים לב לשדות "סוג ההוצאה" / "סכום ההוצאה" / "תאריך תחילה וסיום ההוצאה" / "הערות".

לחיצה על כפתור  תציג את מסך פרטי מידע . המסך מחולק ל - 4 כותרות [מידע חובות והוצאות] [צו מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה] 

פירוט הכפתורים המוצגים בחוצצי המידע

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

מידע - כניסות ויציאות

בחוצץ "מידע - כניסות ויציאות" מוצגים תאריכי היציאה והכניסה של החייב לישראל. הנתונים המוצגים ברשימה מועברים להוצאה לפועל מרשות האוכלוסין וההגירה.

מרשימת הנתונים המוצגים חשוב לשים לב לשדות "האם קיים מידע" / "תאריך יציאה ותאריך כניסה".

לחיצה על כפתור  תציג את מסך פרטי מידע . המסך מחולק ל - 4 כותרות [מידע כניסה ויציאה] [צו מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה] 

פירוט הכפתורים המוצגים בחוצצי המידע

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

מידע - כתובות

בחוצץ "מידע - כתובות" מוצגות כתובות החייב. הנתונים הקיימים ברשימה מועברים להוצאה לפועל מגורמים שונים כדוגמת מרשם האוכלוסין/ביטוח לאומי/חברות אשראי וחברות ביטוח/בנקים עיריות ומועצות שונות של החייב כפי שהנתונים המוצגים ברשימה מועברים להוצאה לפועל מרשות האוכלוסין/  וההגירה.

מרשימת הנתונים המוצגים חשוב לשים לב לשדות "האם קיים מידע" / "תאריך יציאה ותאריך כניסה".

לחיצה על כפתור  תציג את מסך פרטי מידע . המסך מחולק ל - 4 כותרות [מידע כניסה ויציאה] [צו מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה] 

פירוט הכפתורים המוצגים בחוצצי המידע

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

 

מידע - נכסים כספיים

במידע נכסים כספיים מוצגים הנכסים הכספיים של החייב כדוגמת חשבונות בנק, פקדונות, הלוואות שנתנו לחייב תוכניות חסכון ועוד.  הנתונים הקיימים ברשימה מועברים להוצאה לפועל מגורמים שונים כדוגמת בנקים, חברות ביטוח, ביטוח לאומי, קרנות השתלמות ועוד.

מרשימת הנתונים המוצגים חשוב לשים לב לשדות "סוג הנכס" / "שווי הנכס"/ "סכומי פידיון ו תאריכי פירעון"/ "סוג קצבה וסכום קצבה"

לחיצה על כפתור  תציג את מסך פרטי נכס כספי בתיק . המסך מחולק ל - 4 כותרות [מידע נכסים כספיים] [צו מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה] 

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

מידע - נכסים לא כספיים

בחוצץ מידע - נכסים לא כספיים מוצגים הנכסים של החייב כדוגמת דירות מגורים/ זכויות מקרקעין/ כלי טיס ושיט / זכויות במבנים/ מניות ועוד.
מרשימת הנתונים המוצגים חשוב לשים לב לשדות "סוג הנכס" / "שווי הנכס"/ "מקום רישום הנכס"/ "סוג הזכויות בנכס" / "פרטי שעבודים".

לחיצה על כפתור  תציג את מסך פרטי נכס לא כספי. המסך מחולק ל - 2 חלונות [פרטי מידע נכסים לא כספיים] [מידע שיעבודי נכסים] 

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

מידע - פירוקים

בחוצץ "מידע - פירוקים" מוצגים נתוני צווי הפירוק. סוגי צו הפירוק יכולים להיות: הקפאת הליכים / כינוס נכסים / פירוק / פירוק זמני / פשיטת רגל ומידע מהסבה. מרשימת הנתונים המוצגים חשוב לשים לב לשדות "מספר הצו" / "סוג צו פירוק"/ "מועד מתן הצו"/ "הערות" 

לחיצה על כפתור  תציג את מסך פרטי מידע פירוקים. המסך מחולק ל - 4 כותרות [מידע פירוקים] [צווי מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה]

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

מידע - רכב

בחוצץ "מידע - רכב" מוצגים תשובות הוצאה לפועל בעקבות בקשות לעיקול רכב. לחיצה על כפתור  תפתח בפנינו מסך המחולק לשני חלונות עקריים.

בחלון העליון"פרטי מידע - רכב" יוצגו הנתונים השונים בכותרת [מידע רכב] [צו מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה]י 

בחלון התחתון יוצגו כ - 4 חוצצים שונים. כל חוצץ יציג נתונים בהתאם

 1. חוצץ עיקולי רכב - יוצג מידע לגבי גורם המעקל, תאריך העיקול וכו’.
 2. חוצץ שעבודי רכב - יוצג מידע במידה וקיימים שעבודים קודמים לרכב
 3. חוצץ הגבלות רכב - יוצג מידע במידה וקיימות הגבלות קודמות לרכב.
 4. חוצץ בעלים קודמים - יוצג מידע במידה וקיימים בעלים קודמים לרכב.

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

מידע - תנועות חשבון

בחוצץ "מידע - תנועות חשבון" מוצגות הפעולות החשבוניות הנעשות בחשבונות החייבים. הפעולות יכולות להיות זקיפת ריבית חובה, משיכות או ביצוע הפקדות, הוראות קבע וכו’. מרשימת הנתונים המוצגים חשוב לשים לב לשדות "תיאור הפעולה" / "סכום הפעולה"/ "יתרה לאחר ביצוע"/ "מספר חשבון" / "תאריך ערך".

לחיצה על כפתור  תציג את מסך פרטי מידע תנועות חשבון. המסך מחולק ל - 4 כותרות [מידע תנועות חשבון] [צו מידע] [פרטי בקשה] [פרטי החלטה] 

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

הגבלות

ברשימה מוצגות תשובות הוצאה לפועל בעקבות בקשות להטלת הגבלות על החייב. לחיצה על התפריט תציג חלון סינון ברירת מחדל.

לבחירת אפשרויות סינון נוספות לחץ על הכפתור  להצגת כלל ההגבלות במערכת הסר סימונים קיימים בחלון הסינון, ולחץ על הכפתור 

מתוך רשימת הנתונים המוצגת ברשימה חשוב לשים לב לשדות הבאים: "נומרטור הגבלה" ו"מספר בקשה" כמו כן ל"סוג ההגבלה", "סטטוס ההגבלה" ול"תום תוקף". לחיצה על כפתור  תפתח חלון עם פרטי ההגבלות לחייב.

להסבר נוסף על אופן ביצוע הגבלות על החייב עבור לקישור הבא: איך לבצע הגבלות כנגד חייב

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

  - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו  - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא: קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא: מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא: הוספת משימה.

 

ערבונות

כידוע אחד מהאפשרויות העומדות לטובת החייב הנמצא בהליכים בהוצאה לפועל הינו הגשת בקשה לעיכוב הליכים.  בחלק מהמקרים מותנית בקשת עיכוב ההליכים בהפקדת בטוחות וערבויות בקופת לשכת ההוצאה לפועל, לצורך הבטחת פירעון החוב בעתיד.

ברשימה מוצגים פרטי הערבונות שהינן ערובה לקיום החוב. כניסה לתפריט "הגבלות" תציג חלון סינון ברירת מחדל.

לבחירת אפשרויות סינון נוספות לחץ על הכפתור   להצגת כלל ההגבלות במערכת הסר סימונים קיימים בחלון הסינון, ולחץ על הכפתור 

מתוך רשימת הנתונים המוצגת ברשימה חשוב לשים לב לשדות הבאים: "שם החייב" "סיבת עירבון"הערות" "סטטוס" ו"סכום ערבות". לחיצה על כפתור   תפתח חלון עם פרטי ערבון.

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

   - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו   - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא:  קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא:  מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא:  שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא:  הוספת משימה .

 

עיכוב כספים

ברשימה מוצגים כספים אשר התקבלו לתיק הוצאה לפועל אך הם לא מועברים לזוכה ונמצאים בלשכה עד אשר יורה אחרת רשם ההוצאה לפועל.

כניסה לתפריט "עיכוב כספים" תציג חלון סינון ברירת מחדל.

לבחירת אפשרויות סינון נוספות לחץ על הכפתור   להצגת כלל העיכובים במערכת הסר סימונים קיימים בחלון הסינון, ולחץ על הכפתור 

מתוך רשימת הנתונים המוצגת ברשימה חשוב לשים לב לשדות הבאים: "שם החייב" "סוג העיכוב" "תאריך הפעלה ותאריך סיום" "תיאור" ו"סכום שעוכב בפועל". לחיצה על כפתור   תפתח חלון עם פרטי עיכוב כספים.

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

   - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו   - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא:  קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא:  מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא:  שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא:  הוספת משימה .

 

עיקול כספי זוכה

ברשימה מוצגים כספים אשר עוקלו בידי הוצאה לפועל ושייכים לזוכה. ברשימה מוצגים הנתונים הבאים:

 1. מספר תיק הוצל"פ
 2. סכום שנתפס
 3. מספר הליך בתיק המעוקל
 4. תאריך קליטה
 5. שם זוכה.

כניסה לתפריט "כספים בעיקול כספי זוכה" תציג חלון סינון ברירת מחדל.

לבחירת אפשרויות סינון נוספות לחץ על הכפתור   להצגת כלל העיכובים במערכת הסר סימונים קיימים בחלון הסינון, ולחץ על הכפתור 

לחיצה על כפתור   תפתח חלון "פרטי כספים שנתפסו בעיקול כספי זוכה".

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

   - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו   - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא:  קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא:  מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא:  שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא:  הוספת משימה .

 

מימוש עיקול כספי זוכה

ברשימה מוצגים כספים אשר עוקלו מהחייב, בהתאם לבקשות מימוש עיקול כספים.מהנתונים המוצגים ברשימה חשוב לשים לב לשדות הבאים:

 1. מספר תיק הוצל"פ
 2. סכום שמומש מהתיק המעוקל
 3. תאריך המימוש
 4. שם הזוכה והחייב.

כניסה לתפריט "מימושי כספים מתיקים מעוקלים" תציג חלון סינון ברירת מחדל.

לבחירת אפשרויות סינון נוספות לחץ על הכפתור   להצגת כלל העיכובים במערכת הסר סימונים קיימים בחלון הסינון, ולחץ על הכפתור 

לחיצה על כפתור   תפתח חלון "פרטי מימושי כספים מתיקים מעוקלים".

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

   - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא:  שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 

כספים בעיקול כספי זוכה

ברשימה מוצגים כספים אשר עוקלו בידי הוצאה לפועל ושייכים לזוכה. ברשימה מוצגים הנתונים הבאים:

 1. מספר תיק הוצל"פ
 2. סכום שנתפס
 3. מספר הליך בתיק המעוקל
 4. תאריך קליטה
 5. שם זוכה.

כניסה לתפריט "כספים בעיקול כספי זוכה" תציג חלון סינון ברירת מחדל.

לבחירת אפשרויות סינון נוספות לחץ על הכפתור   להצגת כלל העיכובים במערכת הסר סימונים קיימים בחלון הסינון, ולחץ על הכפתור 

לחיצה על כפתור   תפתח חלון "פרטי כספים שנתפסו בעיקול כספי זוכה".

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

   - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו   - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא:  קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא:  מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא:  שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא:  הוספת משימה .

 

מימושי כספים מתיקים מעוקלים

ברשימה מוצגים כספים אשר עוקלו מהחייב, בהתאם לבקשות מימוש עיקול כספים.מהנתונים המוצגים ברשימה חשוב לשים לב לשדות הבאים:

 1. מספר תיק הוצל"פ
 2. סכום שמומש מהתיק המעוקל
 3. תאריך המימוש
 4. שם הזוכה והחייב.

כניסה לתפריט "מימושי כספים מתיקים מעוקלים" תציג חלון סינון ברירת מחדל.

לבחירת אפשרויות סינון נוספות לחץ על הכפתור   להצגת כלל העיכובים במערכת הסר סימונים קיימים בחלון הסינון, ולחץ על הכפתור 

לחיצה על כפתור   תפתח חלון "פרטי מימושי כספים מתיקים מעוקלים".

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

   - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא:  שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 

השבת כספים לתיקים מעוקלים

ברשימה מוצגים כספים אשר הוחזרו לתיקים המעוקלים. מבין הנתונים המוצגים חשוב לשים לב לשדות הבאים:

 1. מספר תיק הוצל"פ
 2. סכום שהושב לתיק המעוקל
 3. תאריך ההשבה
 4. שם הזוכה והחייב.

כניסה לתפריט "השבת כספים לתיקים מעוקלים" יציג חלון סינון ברירת מחדל.

לבחירת אפשרויות סינון נוספות לחץ על הכפתור   להצגת כלל הכספים שהוחזרו לתיקים המעוקלים במערכת הסר סימונים קיימים בחלון הסינון, ולחץ על הכפתור 

לחיצה על כפתור   תפתח חלון "השבת כספים לתיק מעוקל".

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

   - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא:  שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 

כונסי נכסים

ברשימה מוצגים כונסי הנכסים אשר מונו לחייב. מתוך רשימת הנתונים חשוב לשים לב לנתונים הבאים:

 1. מספר תיק הוצל"פ
 2. שם זוכה ושם חייב
 3. עורך דין מטפל

כניסה לתפריט "כונסי נכסים" יציג חלון סינון ברירת מחדל.

לבחירת אפשרויות סינון נוספות לחץ על הכפתור   להצגת כלל המינויים [כונסי נכסים]במערכת הסר סימונים קיימים בחלון הסינון, ולחץ על הכפתור 

לחיצה על כפתור   תפתח חלון "פרטי כונס נכסים".

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

   - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו   - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא:  קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא:  מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא:  שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא:  הוספת משימה .

 

נתוני מינוי

ברשימה מוצגים נתוני כונסי הנכסים אשר מונו לחייב. מתוך רשימת הנתונים חשוב לשים לב לנתונים הבאים:

 1. מספר תיק הוצל"פ
 2. שם זוכה ושם חייב
 3. פרטי הכונס - הכוללים שם פרטי ושם משפחה
 4. סוג הנכס
 5. תחילת תוקף וסיום המינוי
 6. סוג הנכס

כניסה לתפריט "נתוני מינוי" יציג חלון סינון ברירת מחדל.

לבחירת אפשרויות סינון נוספות לחץ על הכפתור   להצגת כלל המינויים [כונסי נכסים]במערכת הסר סימונים קיימים בחלון הסינון, ולחץ על הכפתור 

לחיצה על כפתור   תפתח מסך המחולק לשני חלונות: 1. נתוני מינוי 2. נתוני מינוי-רכב.

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

   - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו   - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא:  קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא:  מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא:  שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא:  הוספת משימה .

 

דו"ח כונס

ברשימה מוצגים דוחות כונס כפי שנסרקו בידי הוצאה לפועל והועברו לתיקי תקשורת. סימון אחת הרשומות ולחיצה על הכפתור  יפתח את מסך "פרטי דוח כונס" אשר יכיל את דו"ח הכונס/ת. מתוך רשימת הנתונים חשוב לשים לב לנתונים הבאים:

 1. מספר תיק הוצל"פ
 2. שם זוכה ושם חייב
 3. עורך דין מטפל
 4. מזהה מינוי
 5. סוג דוח כונס ותאריך ההגשה

כניסה לתפריט [דו"ח כונס] יציג חלון סינון ברירת מחדל. לבחירת אפשרויות סינון נוספות לחץ על הכפתור   להצגת כלל הדוחות במערכת הסר סימונים קיימים בחלון הסינון, ולחץ על הכפתור 

פירוט הכפתורים המוצגים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם. 

   - הצגת פרטי המידע בחלון נפרד.

 - מעבר לתיק תקשורת.

 - מעבר לתיק הפנימי.

 - הדפסת רשומה או מספר רשומות מרשימת הנתונים המוצגים בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות מתצוגת הנתונים לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

- שינוי סטטוס הטיפול במידע ל-"טופל".

 - סיכום עמודות המכילות ערכים כספיים מהרשימה המוצגת. לחיצה על הכפתור תציג רשימת סוגי חישובים לבחירה.

 ו   - הוספה או הסרה של התיק המקושר לקבוצת עבודה. להסבר נוסף על קבוצות עבודה עבור לקישור הבא:  קבוצות עבודה

 - מיזוג דואר היא פעולה המאפשרת למשתמש לשלוח מסמך פנימי, קובץ חיצוני או שבלונה למספר נמענים בו-זמנית. להסבר נוסף על אופן העבודה עם מיזוג דואר עבור לקישור הבא:  מיזוג דואר

 - שליחת פרטים כללים של המידע באמצעות הודעה פנימית למשתמשי התוכנה. מתוך חלון ההודעה שהתקבלה ניתן להציג את פרטי הנתון בחלון נפרד. להסבר נוסף על אופן שליחת הודעות עבור לקישור הבא:  שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook למשתמשי המשרד. כניסה לקישור תציג חלון פרטי מידע במסך נפרד.

 - הוספת משימה חדשה בכרטיס התיק המקושר לנתון המוצג. להסבר נוסף על אופן הוספת משימות עבור לקישור הבא:  הוספת משימה .

 

סגירת תיק עקב חוסר מעש

בתוכנת עודכנית מוצגים תיקים אשר בהתאם לנתונים הרשומים במערכת כלים שלובים עומדים להיסגר. רשימה זו נקלטת בתוכנה ומאפשרת למשרד להערך בהתאם.

החל מחודש 11/2020 נתוני ההתראה יוצגו במערכת בתפריט כלים שלובים >בחוצץ  "אירועים שונים" > תחת הקוד אירוע 6000 .

עפ"י הנחייתם, ההתראה תגיע תחילה לחוצץ זה בתור "התראה מקדימה... "  

ובמידה ועורך הדין לא יפעל בתיקים האלה לאחר 15 יום מקבלת ההתראה, תתקבל החלטה על סגירת התיק בתוך 30 יום.

ההחלטה על כך תגיע לחוצץ המוכר "סגירת תיקים מחוסר מעש"

לסיכום: מעתה מתקיימת הפרדה בין קבלת התראה לחוצץ "אירועים שונים" ולקבלת ההחלטה לחוצץ "סגירת תיקים מחוסר מעש"

במאמר נציג שדות חשובים ופעולות הניתנות לביצוע

שדות חשובים:

תיאור אירוע/מצב התיק תיאור האירוע ומצב התיק מציגים פירוט לגבי סטטוס התיק והפעולה שבוצעה בהתאם
תאריך קליטה תאריך קליטת המידע בתוכנת עודכנית [התאריך שבו בוצע תקשורת למערכת כלים שלובים]
תאריך מתוכנן לסגירה התאריך המיועד לסגירת התיק כפי שהוחלט בהוצאה לפועל
האם טופל האם מישהו התייחס לנתון הנ"ל וביצע את הפעולות הנדרשות מבחינת המשרד
רשימת פעולות נבחרות:
 

 - צירוף תיק/מספר תיקים לקבוצת עבודה. לקריאה נוספת לחץ על הקישור הבא: קבוצות עבודה

 - הסרת תיק/מספר תיקים מקבוצת עבודה. לקריאה נוספת לחץ על הקישור הבא: קבוצות עבודה

 

 

דוגמאות לפתרון בעיות בהליך עיקול צד ג’

דוגמא להודעות שגיאה הקשורות לחוצץ "מעקב עיקולי צד ג’".

 • תיאור הודעה: "נשלח עיקול צד ג’ לאותו חייב בטווח של 60 הימים האחרונים".

פתרון: צריך למחוק את הפעולה השגויה, ולהמתין את פרק הזמן הדרוש עד שליחת בקשת עיקול צד ג’ חדשה.

 

 • תיאור הודעה: "מספר חן בנק חייב אינו תואם לנתוני תקשורת".

פתרון: יש לעדכן פרטי ח-ן חייב בתיק, לאחריו למחוק את הפעולה שנרשמה, ולהוסיף פעולה חדשה, תוך שליחת טופס מתאים.

 

 • תיאור הודעה: "לא ניתן להגיש בקשה להליך ביצוע בתיק סגור".

פתרון: מאחר והתיק סגור, לא היה ניתן לבצע את הפעולה. יש למחוק את הפעולה שנרשמה.

 

 

דוגמא להודעות שגיאה הקשורות לחוצץ "מעקב פתיחת תיקים".

 • תיאור הודעה: "נתוני חשבון לא תקינים בקרן צ’ק".

פתרון: בתיק – בחוצץ קרנות יש לעדכן את פרטי הקרן. לאחריו יש למחוק את פעולת פתיחת התיק ,ולהוסיף את הפעולה מחדש תוך הפקת הטופס.

 

 • תיאור הודעה: "מספר ת.ז.  ו/או שם לא קיים במרשם".

פתרון: מספר ת.ז של החייב או של הזוכה שונים ממה שקיים בתקשורת הוצל"פ. בכרטיס תיק פנימי, בחוצץ "חייבים" יש לעדכן פרטי חייב, או לחלופין יש לעדכן פרטי זוכה(לקוח). לאחר העדכון יש למחוק את הפעולה של פתיחת התיק, ולהוסיף פעולה חדשה.

 

 • תיאור הודעה: "עדיין לא חלפו 30 יום מתאריך ההתראה שהוזן. אין אפשרות לפתוח את התיק".

פתרון: יש למחוק את הפעולה שנרשמה בתיק, ולהמתין בהתאם לזמן הקצוב. לאחריו יש ליצור פעולה חדשה של פתיחת תיק.

 

דוגמא להודעות שגיאה הקשורות לחוצץ "מעקב בקשות".

 • תיאור הודעה: "לא צורפו כל מסמכי החובה לסוג הבקשה".

פתרון: יש לסרוק תחילה את כל המסמכים הנדרשים לאותה סוג בקשה. למחוק את הבקשה הישנה, ולהוסיף את הבקשה מחדש, תוך צירוף המסמכים הדרושים.

 

 • תיאור הודעה: "לא ניתן להגיש בקשה מסוג זה בתיק פרטני באיחוד".

פתרון: מאחר והתיק נמצא באיחוד תיקים לא ניתן לבצע את הבקשה. בתיק הפנימי יש למחוק את הפעולה הישנה, ולבחור בסוג בקשה מתאימה.

 

 • תיאור הודעה: "העו"ד אינו קיים בתיק".

פתרון: עורך הדין אשר פועל בתיק אינו רשום בלשכה כ בא כוח זוכה/חייב. בתיק הפנימי יש למחוק את הפעולה, ולשלוח בקשה מתאימה כדוגמת עדכון/החלפת בא כוח זוכה.

 

 • תיאור הודעה: "קיים הליך פעיל בוצע במלואו מסוג ההליך המבוקש".

פתרון: ההליך שנשלח כדוגמת "עיקול רכב" כבר בוצע במלואו. יש למחוק את הפעולה מתוך התיק הפנימי ולבחור בפעולה אחרת שטרם נשלחה.

 

 • תיאור הודעה: "קיימת הגבלה מסוג לקוח מוגבל מיוחד לאותו חייב בתיק".

פתרון: מאחר והחייב מוגבל באמצעים, לא ניתן לפעול כנגדו. יש למחוק את הפעולה בתיק הפנימי, ולבחור פעולה אחרת.

 

 • תיאור הודעה: "סכום החוב בתיק(תביעה על סכום קצוב) קטן מהמותר לפעולה זו".

פתרון: בקשת מימוש כספים גבוה מסכום החוב בתיק. יש למחוק את הפעולה בתיק הפנימי, ולהוסיף פעולה מתאימה עם גובה הסכום המתאים.

 

 • תיאור הודעה: "החייב נפטר".

פתרון: לא ניתן לבצע את הבקשה כנגד אותו חייב עקב פטירתו. יש למחוק את הפעולה בתיק הפנימי ולבחור צורת עבודה שונה.

 

 • תיאור הודעה: "לא ניתן להגיש את הבקשה – טרם התקבל אישור מסירה על מסמך האזהרה אשר נשלח לנשוא הבקשה".

פתרון: מאחר ואין אישור מסירה בנתוני החייב בתקשורת, לא ניתן לבצע את הבקשה, יש למחוק את הפעולה בתיק הפנימי, ולהמתין את פרק הזמן הקצוב. ולאחריו ניתן לפעול מחדש.

רשימת פעולות שכיחות בתקשורת

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)