פעולות השלמת אגרת ביצוע ושכ"ט א

בהתאם להוראת שעת הקורונה הוצאה לפועל החליטו לבוא לקראת החייבים עם תעריפי שכ"ט ואגרה מופחתים בפתיחת התיק.

במידה והחייב משלם את חובו טרם ביצוע הליכים מבצעיים, הוא ישלם את התעריפים המופחתים.

בהתאם להוראות הוצאה לפועל אם החייב לא משלם את חובו עד סיום תאריך ההתנגדות שלו, עורך הדין רשאי לפעול בתיק (הגשת עיקול כלשהו).

כאשר עורך הדין פועל בתיק, הוא זכאי לשכ"ט ב (פה לא היה שינוי) והתעריפים חוזרים לסכומם המקורי (מה שהיה לפני הקורונה).

על מנת להחזיר את הסכומים לתעריף המקורי, הוצל"פ הוסיפה 2 תנועות חוב חדשות בתיק תקשורת:

1. השלמת אגרת ביצוע (תאריך ערך של אגרת פתיחת התיק)

2. השלמת שכ"ט א (תאריך ערך שכ"ט א’)

במקביל במידה ונרשמות פעולות מבצעיות בתיק הפנימי לאחר פתיחת התיק, המערכת תציג התראה לרישום תנועות חוב.

 

בתפריט כלים שלובים פעולות השלמה אגרת ביצוע ושכ"ט א’ המערכת מבצעת בדיקה בין הפעולות שנרשמו בתיקי התקשורות לבין הפעולות שנרשמו בתיקים הפנימיים. במידה והפעולות הללו לא נרשמו בתיקים הפנימיים או סכום הפעולה אינו זהה לסכום הקיים בתיק תקשורת יוצג התיק ברשימה.

 

מרשימת הנתונים ניתן לראות: את סכום האגרה בתקשורת --- מול סכום פעולה בתיק הפנימי ו סכום שכ"ט א' בתקשורת --- מול סכום פעולה בתיק הפנימי

נתונים נוספים שניתן לראות הוא זיהוי הלקוח והתיק. תאריכי הפעולות כפי שרשומים בתיקי תקשורת ומספר תיק הצל"פ.

לחיצה על הכפתור  יוסיף או יעדכן את הפעולה הנדרשת בתיק הפנימי.

 

רשימת הכפתורים בכותרת החלון

 

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם

 - מעבר לכרטיס לקוח

 - מעבר לכרטיס התיק הפנימי

 - הדפסת רשימת הנתונים בהתאם לדוחות ההדפסה הקיימים

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לייצוא.

 - סכום עמודות מהרשימה בעלות ערכים כספיים. לחיצה על הכפתור תציג סוגי חישוב לחירה.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור תציג אפשרויות סינון מובנות ובחירת שדות לתצוגה.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)