בהוספת פגישה או דיון ביומן - המערכת תזכור בחירה אחרונה של סוג הרישום

איפה?
בהוספת פגישה או דיון ליומן 
מה התחדש בגרסה? [1.64]

לכל משתמש, המערכת תזכור בחירה אחרונה של סוג הרישום.

לדוג’ - אם בפעם האחרונה משתמש רשם ביומן דיון, בחלון הרישום הבא שיפתח יהיה מסומן "דיון".

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)