חוברת הדרכה - חיובים וחשבונות עסקה

חיובים וחשבונות עסקה
מדריך למשתמש עודכנית פלטינום

תוכן עניינים

ניהול כספי - מבוא

הניהול הכספי מחולק למספר קבוצות:

 • רישום חיובים והפקת חשבונות עסקה (מכתבי דרישה לתשלום)
 • הפקת קבלה, חשבונית מס או חשבונית מס/קבלה בעת קבלת התשלום.
 • רישום הוצאות ותשלומים של המשרד או עבור כאלו שנעשו עבור לקוחות
 • דו"חות כספיים ודו"חות הנהלת חשבונות
 • ניהול כספי הפיקדונות
 • תיאום בנקים
 • הסכמים מיוחדים ומחירונים (ריטיינר, מחירונים מיוחדים ללקוח/תיק, הנחות)

צורת העבודה המומלצת הינה : רישום הוצאה >> ותשלום >>רישום חיוב >> הפקת חשבון עסקה  הפקת קבלה >> הפקת חשבונית מס .

שיטת עבודה זו אינה מחייבת אך עדיפה בשל הבניית תהליכי עבודה מסודרים בהם הסיכוי לטעות הינו הקטן ביותר.

כל התהליכים נובעים אחד מהשני ולכן גם הקישורים בניהם הינם אוטומטיים.

אולם, יחד עם זאת, בזכות הגמישות הגבוהה אותה הקנינו למערכת, ניתן לבצע בעודכנית פלטינום את כל הפעולות גם בנפרד ולקשר בניהן בשלב מאוחר יותר.

חיובים

רישום חיובים, שעות והוצאות, הוא כלי יעיל לשיפור רווחיות המשרד.

שימוש יעיל ומושכל בשיטת רישום זו מאפשרת להפוך זמן שהושקע בתיקים לכסף, להחזיר הוצאות תעריפיות שהוצאו בתיק ולעקוב אחרי פעילות ויעילות העובדים.

רשימת החיובים הופכת בשלב מאוחר יותר לאבן היסוד של חשבונות העסקה (מכתבי הדרישה לתשלום) אותם נפיק ללקוחות ולמידע ניהולי לגבי הפעילות המתבצעת במשרד.

בעת התקנת תוכנת עודכנית, נוצר מחירון כללי המכיל מספר פרטי חיוב על מנת שמשרדך יוכל להתחיל לעבוד. בנוסף לפרטי חיוב אלה, ניתן להוסיף חיובים נוספים לפי הצורך.

כמו כן, בתוכנת עודכנית ניתן ליצור "מחירונים מיוחדים" בהתאם ללקוחות שונים. מחירון מיוחד מהווה העתק למחירון הכללי במשרדך, תוך שינוי התעריפים של פרטי החיוב השונים.

הגדרות

טרם התחלת העבודה בתוכנה חברת עודכנית ממליצה לעבור על הגדרות מערכת כדי להתאים את התוכנה לצורת העבודה הנהוגה במשרד.

תפריט המבורגר > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > כספים

מחירון כללי - פרטי חיוב - קוד מס’ 1

המחירון הכללי מכיל את רשימת פריטי החיוב המרכיבים את המחירון המשרדי. פריטי החיוב הם רכיבי המידע אשר מהם בסופו של דבר יוכן חשבון העסקה ללקוח (מכתב הדרישה לתשלום).

יש חשיבות מיוחדת להגדרת הפריטים בצורה מיטבית על מנת להקל על פעולת רישום החיובים בעתיד.

לכל פריט חיוב ניתן לקבוע מחיר קבוע או לקשר ל - "קבוצת תעריפים" כלומר, עלות החיוב עבור אותו פריט חיוב תשתנה בהתאם למחייב או לקבוצת המשתמשים אליה הוא מקושר.

להסבר מפורט על קבוצות תעריפים ניתן לעבור לקישור הבא: קבוצות תעריפים

חשוב לזכור!לא ניתן לעדכן פרטי חיוב מובנים אשר נוצרו על ידי המערכת.

בהגדרה זו ניתן לצפות ברשימת פריטי החיוב הקיימת במערכת. ניתן להציג את פריטי החיוב הקיימים, להוסיף פריטים חדשים, למחוק, לעדכן או לייצא את הרשימה:

רשימת הכפתורים בכותרת החלון:

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם

 - הצגת פרטי החיוב בחלון נפרד. הצגת פרטי החיוב מאפשרת ביצוע עדכון באחד מהנתונים הקיימים.

 - הוספת פריט חיוב חדש. להסבר נוסף על הוספת פריט חיוב עבור לקישור הבא: הוספה ועדכון פריט חיוב

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לייצוא

 - מחיקת פריט חיוב מהרשימה. במידה והחיוב נמצא בשימוש [רשום בכרטיס תיק,במחירונים אישיים וכו’] יש לבחור בפריט חיוב חלופי

 - בחירה של מספר פרטי חיוב וקביעת מחיר אחיד.לחיצה על הכפתור יפתח חלון לקביעת מחיר לפריטים שנבחרו.

 - הצגת קבוצת התעריפים אליה מקושר פריט החיוב.

במידה ופריט החיוב אינו מקושר לאף קבוצה תוצג הודעה: 

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור יציג אפשרויות סינון מובנים ובחירת שדות לתצוגה.

יחידות מניה - קוד מס’ 2 

לכל סוג חיוב במערכת החיובים קיים שדה של יחידת מניה. יחידת מניה מהווה את הדרך בה "סופרים" את פריט החיוב. למשל: ישיבה עם לקוח עשויה להימדד לדוגמא ביחידה של "שעה" או במחיר "גלובלי" ישיבה – כלומר שימוש ביחידה "ישיבה". דוגמא נוספת היא חיוב צילום מסמכים או על חוזה במקרים אלה ניתן להשתמש ביחידות מניה "צילום" או "חוזה" בהתאמה. בתוכנה קיימות יחידות מניה מובנות, לרשימה זו בהתאם להרשאות המשתמש ניתן להוסיף יחידות מניה חדשות.

חשוב לזכור! - יחידות מניה שהן יחידות מערכת, לא ניתן לעדכן או למחוק.

להוספת יחידת מניה לחץ על כפתור   בחלון שנפתח הזן את תיאור יחידת המניה  ולחץ לסיום על כפתור 

.

פירוט הכפתורים בכותרת החלון:

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - הצגת פרטי יחידת המניה. לחיצה על הכפתור יאפשר עדכון פרטים קיימים.

 - מחיקת יחידת מניה מהרשימה. במידה ויחידת המניה נמצאת בשימוש, בחלון שיפתח יש לבחור יחידת מניה חלופית.

 - ייצוא רשומה או מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור תציג אפשרויות סינון מובנות ובחירת שדות לתצוגה.

 

מחירונים מיוחדים/הסכמים - קוד מס’ 3

בתוכנת הפלטינום קיים באופן מובנה מחירון משרדי המכיל מספר פרטי חיוב כלליים לשימוש התחלתי עם התוכנה.

בנוסף קיימת אפשרות ליצור מחירונים מיוחדים או הסכמי שכר טרחה בהתאם למה שקיים במשרד. בתוכנה קיימים שני סוגים של הסכמים:

1. בהסכם גלובלי המשרד יקבע מחיר "מקסלימלי" במסגרת ההסכם. חריגה מהעלות שנקבע תגרור התראה מהמערכת.

הסבר נוסף על אופן הוספת הסכם גלובלי וההבדלים הקיימים יש לעבור לקישור הבא:  הסכמי שכ"ט

2. בהסכם כמותי המשרד יקבע כמות של שעות עבודה או הוצאות במסגרת ההסכם. חריגה מהכמות שנקבע תגרור התראה מהמערכת.
להסבר נוסף על אופן הוספת הסכם כמותי יש לעבור לקישור הבא:  הסכמי שכ"ט

3. במחירון מיוחד המשרד יקבע תעריפים שונים לפרטי החיוב במחירון המשרדי בהתאם לעורך הדין.. לפרטי החיוב ניתן לקבוע סכום קבוע או לקשר אותם לקבוצת תעריפים.
להסבר נוסף על אופן הוספת מחירון מיוחד עבור לקישור הבא:  מחירון מיוחד

ברשימה נוכל להבחין במחירונים המיוחדים ובסוגי ההסכמים השונים.

מתוך הרשימה ניתן להוסיף לשכפל ולעדכן מחירון קיים ובאותה צורה להוסיף או לעדכן הסכם שכר טרחה.

רשימת הכפתורים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - הצגת פרטי ההסכם או המחירון. הצגת פרטי ההסכם/מחירון מאפשר לבצע שינויים בכל אחד מהפרמטרים.

 - בחירה בין הוספת הסכם או מחירון מיוחד. להסברים מפורטים יש לעבור לקישורים בתחילת המאמר.

 - ייצוא הרשימה המוצגת לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לייצוא.

 - שיכפול הסכם או מחירון קיים.

 - מחיקת הסכם או מחירון מהרשימה המוצגת.

 - חישוב מחדש של החיובים הפתוחים בהתאם לשינוי שנעשה בתעריף פריט החיוב במחירון המיוחד. חשוב! במידה ובמחירון המיוחד לא קיים תעריף לפריט חיוב, פעולה זו תגרור איפוס עלות החיוב.

 - שינוי תצוגת הנתונים המוצגת ברשימה. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.

הוספה ועדכון מחירון מיוחד

חלון פרטי מחירון מוצג בתוכנה בזמן הוספה או עדכון מחירון מיוחד.

במחירון המיוחד יוצגו אותם פרטי חיוב הקיימים במחירון המשרדי אך! בחלקם או בכולם התעריפים יהיו שונים.

ניצור מחירון מיוחד במידה והתעריפים שאנו נחייב את הלקוח שונים מהתעריפים המוצגים במחירון הכללי. כדי לא לעדכן אופן ידני בכל פעם שנוסיף חיוב, או לבצע עדכון במחירון הכללי

לשם כך ניצור מחירון מיוחד ונקשר ללקוח או לתיק. עלות פריט החיוב במחירון המיוחד יכול להקבע באופן קבוע או משתנה בהתאם לקבוצת תעריפים אליה היא מקושרת.

להסבר נוסף על קבוצת תעריפים יש לעבור לקישור הבא: קבוצות תעריפים

להוספת מחירון מיוחד

בהגדרות מערכת כנס להגדרה 3 כספים - מחירונים מיוחדים / הסכמים ולחץ על כפתור 

בשדה סוג - בחר במחירון מיוחד

קוד - ינתן באופן אוטומטי

תיאור - הקלד תיאור למחירון המיוחד

לסיום לחץ על כפתור [שמור]

קביעת תעריפים במחירון המיוחד

לחץ על כותרת החלון [פרטי חיוב במחירון] סמן את פריט החיוב שברצונך לשנות ולחץ על הכפתור 

בחלון פרטי פריט מחירון 

במידה ובחרת ב - "במחיר קבוע" יש להזין את תעריף הפריט ונתונים נוספים במידת הצורך.

במידה ובחרת ב - בקבוצת תעריפים יש לציין את הקבוצה אליה יקושר פריט החיוב. להסבר נוסף על קבוצות תעריפים לחץ על הקישור הבא קבוצת תעריפים

לסיום לחץ על כפתור [אשר].

קישור המחירון המיוחד ללקוח או לתיק

לאחר שקבענו את התעריפים של פרטי החיוב במחירון המיוחד, יש לבצע קישור ללקוחות או לתיקים.

לביצוע הקישור עבור לאחד החוצצים [לקוח/תיק] ולחץ על הכפתור  ,

בחלון הסינון בחר את הלקוח או התיקים שברצונך לכלול בהסכם. 

הוספה ועדכון הסכם גלובלי

חלון פרטי הסכם מוצג במערכת בזמן הוספה או עדכון הסכם מסוג כמות/מחיר.

הוספת הסכם או עדכון הסכם קיים יעשה מהגדרות מערכת > קוד מס’ 3 כספים - מחירונים מיוחדים/הסכמים.

לעדכון הסכם קיים יש ללחוץ על כפתור  ולשנות את הנתונים הרצויים. לסיום יש ללחוץ על כפתור 

הוספת הסכם שכר טרחה

בהגדרות מערכת כנס להגדרה מספר 3 כספים - מחירונים מיוחדים / הסכמים ולחץ על כפתור 

בחלון פרטי מחירון/הסכם בחר:

בשדה סוג - בחר בין הסכם כמותי ל- הסכם גלובלי סכום.

בשדה כמות ההסכם - קבע את עלות ההסכם או כמות היחידות הנכללות

בשדה קוד - ינתן באופן אוטומטי על ידי המערכת וניתן לשינוי.

האם פעיל - מסומן כברירת מחדל. במידה וההסכם אינו תקף מומלץ להסיר את הסימון מההגדרה.

בשדה תיאור - הקלדת מלל חופשי המתאר את ההסכם

בשדה סוג חיוב - בחירה בסוג פריט החיוב שיכללו בהסכם. 

יחידה - בחירת יחידות החיוב אשר יכללו בהסכם.

בשדה הצג התראה לפי - בחר באחת מהאפשרויות המוצגות:

 1. ללא התראה - לא תינתן התראה במידה וסכום או כמות החיובים שנרשמו הגיעו לכמות/סכום ההסכם שנקבע
 2. יתרה באחוזים - במידה ונבחר יש לקבוע את האחוז מהיתרה לקבלת התראה.
 3. עלפי מערכת - במידה ונבחר המערכת תתייחס להגדרה מס’ 139 - "התראה על ניצול כמות יחידות בהסכם ריטיינר"
 4. יתרת כמות - במידה ונבחר יש לקבוע את היתרה לקבלת התראה.

הצג התראה ל - הצגת התראה בהתאם לאפשריות הקיימות ברשימה.

חשוב! במידה ובוחרים בשדה "הצג התראה לפי" את אחד מהערכים, למעט ערך "ללא התראה", הוספנו תיבת סימון נוספת חדשה "הצג התראה בלבד ללא סימון "לא לחיוב". ברירת מחדל - לא מסומנת.

במידה ותסומן תיבת סימון "הצג התראה בלבד ללא סימון "לא לחיוב" - החיובים לא יסומנו כ"לא לחיוב" בלקוחות/תיקים שמקושרים להסכם אלא תתבצע ספירה להתראה בלבד (התראה ב"ניהול משרד > התראות שלי > הסכמים").

לסיום לחץ על כפתור 

סימון התיבה "הצג התראה בלבד ללא סימון - לא לחיוב

קישור ההסכם ללקוח/תיק

לאחר שמירת ההסכם במסך פרטי מחירון/הסכם עבור לחוצץ לקוחות מקושרים או תיקים מקושרים ולחץ על כפתור .

בחלון הסינון בחר לקוח או תיק לקישור.  חשוב! במידה ונבחר לקוח, כל התיקים הקיימים יהיו מקושרים להסכם. 

  הוספת חיוב בכרטיס התיק

בהתאם ל"יתרה להתראה" שהוגדרה בעריכת ההסכם, תתקבל התראה בהתאם בסרגל ההתראות

עדכון הסכם קיים

לעדכון הסכם קיים בחר את הרשומה הרצוייה ולחץ על כפתור  בחלון לחץ על כפתור  ושנה את הפרטים הרצויים.

לסיום לחץ על כפתור 

קבוצות תעריפים - קוד מס’ 61

בקבוצות תעריפים המשרד בונה קבוצות המכילות תעריפים שונים לאותו פריט חיוב. מבצע החיוב יכול להיות משתמש בודד, או או משתמש המשוייך לקבוצת משתמשים.   יצירת קבוצות התעריפים תהיה בהתאם לסוג הלקוח אותה היא מיצגת כדוגמת בנקים / חברות ביטוח / עיריות / חברות בחו"ל וכו’.

לאחר שנוצרה קבוצת התעריפים נקשר אותה לכרטיס הלקוח או לכרטיס התיק.

להוספת קבוצת תעריפים לחץ על הכפתור  בחלון שנפתח הזן את שם הקבוצה ולאחריו לחץ על כפתור  

להוספת משתמש או קבוצת משתמשים עבור לקישור הבא:

לקישור קבוצת התעריפים לכרטיס לקוח או לכרטיס תיק עבור לקישור הבא:

רשימת הכפתורים בכותרת החלון

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - עדכון פרטי קבוצת התעריפים.

 - מחיקת קבוצת תעריפים מהרשימה. [לא ניתן למחוק קבוצת תעריפים המקושרת לפרטי חיוב]

 - הדפסת רשימת קבוצות התעריפים בהתאם לדוחות ההדפסה הקיימים.

 - ייצוא של רשומה או מספר רשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לייצוא.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה בהתאם לאפשרויות הקיימות. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.

הוספת משתמש או קבוצת משתמשים לקבוצת תעריפים

להוספת משתמש או קבוצת משתמשים במסך "פרטי קבוצת תעריפים" סמן את החוצץ "פירוט קבוצת מחיר" ולחץ על הכפתור 

בשדה [השתמש ב..] - בחר האם לקשר משתמש בודד או קבוצת מתשמשים. במידה ובחרת "משתמש" יש לבחור את שם המשמש בשדה [משתמש] ברשימה המוצגת.

במידה ונבחר "קבוצת משתמשים" יש לבחור את הקבוצה בשדה "קבוצת משתמשים" ברשימה המוצגת. להסבר נוסף על אופן יצירת קבוצת משתמשים עבור לקישור הבא: הוספה ועדכון קבוצת משתמשים

בשדה [מחיר] קבע את התעריף בהתאם למשתמש או לקבוצת המשתמשים שנבחרה.

[סוג הצמדה] ו [% הנחה] - אפשרות לקבוע את סוג ההצמדה וגובה הנחה קבוע לתעריף שנרשם.

לסיום לחץ על כפתור 

להוספת משתמש או קבוצת משתמשים לקבוצת מחיר חזור על התהליך. 

קישור קבוצת תעריפים לכרטיס תיק או לקוח

לקישור קבוצת התעריפים לכרטיס לקוח או כרטיס תיק לחץ על החוצץ "תיקים מקושרים" או "לקוחות מקושרים"

בהתאם לחוצץ שנבחר לחץ על הכפתור  או  בהתאם.

בחלון סינון בחר את התיקים/לקוחות בהתאם לתנאי הסינון הקיימים ולחץ על הכפתור 

להסרת תיקים/לקוחות בחר את הרשומות הרצויות ולחץ על הכפתור  או  בהתאם.

להצגת כרטיס התיק או הלקוח הקשור לקבוצת התעריפים לחץ על הכפתור  או 

לעדכון גובה הנחה לחץ על הכפתור 

דרך נוספת לקישור קבוצת התעריפים יכולה להיעשות דרך כרטיס הלקוח/תיק, בחוצץ "הגדרות"

 • חשוב לזכור ! – במידה ובכרטיס לקוח, בחוצץ הגדרות, הוגדרה קבוצת תעריפים. כל התיקים השייכים לאותו לקוח יכללו.
 • חשוב לזכור ! - קבוצות תעריפים מכיל רק חיובים שעתיים.

רשימת סיבות סגירה ידנית - קוד מס’ 63

בהגדרת סיבות סגירה ידנית יכול המשתמש[בהתאם להרשאות] להוסיף סיבות שונות אשר יוצגו בתיאור הסגירה הידנית.

נשתמש באפשרות זו כאשר אנו מעוניינים "לסגור" סוגי מידע שונים כדוגמת חיובים פתוחים, או חשבונות עסקה עם יתרה וכו’.

להוספת סיבת סגירה ברשימה לחץ על כפתור  בחלון שיוצג הקלד את המלל הרצוי ולסיום לחץ על כפתור 

למחיקת סיבת סגירה לחץ על כפתור 

סוגי חיובים קוד מס’ - 67

סוגי החיובים היא רשימה סגורה אשר לא ניתנת  לשינוי. סוגי החיובים באים לידי ביטוי בתוכנה בשני מקומות

 1. ברישום חיובים חובה לקשר את פריט החיוב לאחד מהסוגים הקימים ברשימה
 2. בהפקת חשבונית מס ואו חשבונית מס/קבלה יש לשייך את הכספים לאחד מהסעיפים הקיימים.

נוסחים לחשבונות עסקה - קוד מס’ 62

תוכנת עודכנית מגיע עם מספר נוסחים מובנים של חשבונות עסקה. הנוסחים אחראיים על אופן הצגת דרישת התשלום ללקוח. בתוכנה קיימים נוסחים בעברית ובאנגלית, נוסחים המציגים את פירוט החיובים בדף הנקרא "נספח חיובים" וכאלה המציגים רק את סיכום החיובים בהתאם לסעיפים השונים. מרשימת נוסחים לחשבונות עסקה [בהגדרה 62] ניתן לראות ולייצא את הרשימה לתוכנה חיצונית כדוגמת אקסל.

את הנוסחים ניתן לערוך בשדות מוגדרים כדוגמת "מלל עליון ומלל תחתון" אפשר לקבוע את אופן הצגת הנספח והאם לקשר מסמכים באופן ידני או אוטומטי. 

רשימת הכפתורים/פעולות במסך נוסחים לחשבונות עסקה

 - יציאה מהמסך הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - הצגת חלון פרטי נוסח חשבון עסקה. מחלון "פרטי חשבון עסקה" ניתן לעדכן ולשנות מללים בשדות המוגדרים לכך. להסבר נוסף עבור לקישור הבא:עדכון חשבון עסקה

 - הוספת נוסח חשבון עסקה חדש. להסבר נוסף על אופן הוספת נוסחים חדשים למערכת עבור לקישור הבא:נוסח חשבון עסקה חדש

 - מחיקת נוסח חשבון עסקה מהרשימה המוצגת. [לא ניתן למחוק נוסף מערכת]

 - ייצוא רשומה או כל הרשומות לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML. לחיצה ע הכפתור תאפשר בחירת שדות לייצוא.

 - הגדרת חשבון עסקה כ"ברירת מחדל". בהוספת חשבון עסקה חדש, יבחר באופן אוטומטי הנוסח שהוגדר כברירת מחדל.

 - שינוי תצוגת הנתונים בהתאם לאפשרויות המוצגות. לחיצה על הכפתור תאפשר בחירת שדות לתצוגה.

עדכון נוסח חשבון עסקה קיים

לעדכון נוסח חשבון עסקה מרשימת נוסחים לחשבונות עסקה בחר את הנוסח הרצוי ולחץ על כפתור  בחלון פרטי נוסח חשבון עסקה לחץ על הכפתור  לשמירת השינויים שבוצעו לחץ על כפתור 

פירוט רשימת השדות:

סדר תצוגה - מספר רץ המורה על מספר חשבון העסקה ברשימה. ניתן באופן אוטומטי על ידי המערכת וניתן לשינוי

מלל עליון/תחתון - אפשרות להקליד מללים חופשיים אשר יוצגו בחשבון עסקה.

הדפס חיובים בנספח החשבון - אפשרות בחירה בין מטבע החיוב או מטבע חשבון העסקה.

אפשרות צירוף מסמכים - בחירת צירוף מסמכים אשר מתוייקים בכרטיס התיק לחשבון עסקה. יש לבחור באחת מהאפשרויות הקיימות ברשימה.

הסבר לצירוף מסמכים לנוסח חשבון עסקה

1. במידה ונבחר צרף מסמכים ידנית  - לחיצה על הכפתור  יאפשר הוספת מסמך מבוסס שבלונה או קובץ חיצוני.  לחיצה על הכפתור  יאפשר בחירת מסמך מתוך כרטיס הלקוח/תיק.

2. במידה ונבחר צרף את כל המסמכים בתיק שלא נכללו בחשבונות קודמים - לחוצץ מסמכים מקושרים בחשבון עסקה יועתקו באופן אוטומטי אותם מסמכים שלא שיוכו בחשבונות הקודמים

3. במידה ונבחר צרף מסמכים עלפי קטגוריה - יש לסמן את הקטגוריה המתאימה בחלון "צרף מסמכים בקטגוריה" 

תדפיס חיובים מצורף לחשבון - אפשרות צירוף תדפיס חיובים בנוסף לנספח. יש לבחור באחת מאפשרויות התדפיס הקיימות ברשימה.

הדפס ללא נספח - בחירה באפשרות זו תדפיס את חשבון העסקה ללא נספח.

האם פעיל - בחירה באפשרות זו מציינת למערכת שניתן להשתמש בנוסח חשבון העסקה.

הגדרות חתימה גרפית

1. ללא חתימה גרפית - לא תוצג חתימה גרפית ע"ג החשבון עסקה

2. צרף חתימה גרפית מהנתיב המוגדר בהגד' 86 - במידה והוגדרה חתימה גרפית בהגדרה 86 היא תלקח לחשבון עסקה. להסבר נוסף עבור לקישור הבא: סרטון הדרכה - איך להוסיף חתימה גרפית למסמכים חשבונאים

3. צרף חתימה גרפית מהנתיב הבא - במידה ונבחרה הגדרה זו יש לציין את המיקום בו שמורה החתימה [יש לשמור את החתימה הגרפית בקובץ RTF-מסמך וורד]

הוספת נוסח חשבון עסקה

הוספת נוסח חשבון עסקה חדש להגדרות מערכת מאפשר:

 1. הוספת נוסח חשבון עסקה המבוסס על אחד הנוסחים הקיימים תוך שינוי המלל בשדות המאפשרים זאת
 2. הוספת חשבון עסקה המבוסס על אחד הנוסחים הקיימים במערכת תוך שינוי מבנה הנוסח. - אנו ממליצים לבצע פעולה זו בליווי תומך מהמחלקה התפועלית. לא ללחוץ על הכפתור 

להוספת נוסח חשבון עסקה חדש מרשימת נוסחים לחשבונות עסקה לחץ על כפתור  

פירוט רשימת השדות

שם הנוסח - הקלדת שם לנוסח החדש.

סדר תצוגה - מספר רץ המורה על מספר חשבון העסקה ברשימה. ניתן באופן אוטומטי על ידי המערכת וניתן לשינוי

נוסח מערכת - בחירה באחד מהנוסחים הקיימים במערכת. לחיצה על  תציג את רשימת הנוסחים.

מלל עליון/תחתון - אפשרות להקליד מללים חופשיים אשר יוצגו בחשבון עסקה.

הדפס חיובים בנספח החשבון - אפשרות בחירה בין מטבע החיוב או מטבע חשבון העסקה.

אפשרות צירוף מסמכים - בחירת צירוף מסמכים אשר מתוייקים בכרטיס התיק לחשבון עסקה. יש לבחור באחת מהאפשרויות הקיימות ברשימה.

הסבר לצירוף מסמכים לנוסח חשבון עסקה

במידה ונבחר צרף מסמכים ידנית  - לחיצה על הכפתור  יאפשר הוספת מסמך מבוסס שבלונה או קובץ חיצוני.  לחיצה על הכפתור  יאפשר בחירת מסמך מתוך כרטיס הלקוח/תיק.

במידה ונבחר צרף את כל המסמכים בתיק שלא נכללו בחשבונות קודמים - לחוצץ מסמכים מקושרים בחשבון עסקה יועתקו באופן אוטומטי אותם מסמכים שלא שיוכו בחשבונות הקודמים

במידה ונבחר צרף מסמכים עלפי קטגוריה - יש לסמן את הקטגוריה המתאימה בחלון "צרף מסמכים בקטגוריה" 

 

תדפיס חיובים מצורף לחשבון - אפשרות צירוף תדפיס חיובים בנוסף לנספח. יש לבחור באחת מאפשרויות התדפיס הקיימות ברשימה.

הדפס ללא נספח - בחירה באפשרות זו תדפיס את חשבון העסקה ללא נספח.

האם פעיל - בחירה באפשרות זו מציינת למערכת שניתן להשתמש בנוסח חשבון העסקה.

הגדרות חתימה גרפית

1. ללא חתימה גרפית - לא תוצג חתימה גרפית ע"ג החשבון עסקה

2. צרף חתימה גרפית מהנתיב המוגדר בהגד' 86 - במידה והוגדרה חתימה גרפית בהגדרה 86 היא תלקח לחשבון עסקה. להסבר נוסף עבור לקישור הבא:סרטון הדרכה - איך להוסיף חתימה גרפית למסמכים חשבונאים

3. צרף חתימה גרפית מהנתיב הבא - במידה ונבחרה הגדרה זו יש לציין את המיקום בו שמורה החתימה [יש לשמור את החתימה הגרפית בקובץ RTF-מסמך וורד]

סיווגים לחשבונות עסקה - קוד מס’ 65

סיווג לחשבון עסקה מאפשר למשרדך להגדיר את מצב העבודה של חשבון העסקה בצורה קלה ומהירה, שימוש בסיווג בחשבון עסקה מאפשר לאתר[בחלון הסינון] חשבונות עסקה בסטטוס מסויים הפקת דוחות וקבלת מצב על מצב הגבייה במשרד.

דוגמה לסיווג חשבון יכול להיות חשבונות עסקה הדורשים "אישור" של מנהל חשבונות או גורם אחר במשרד. חשבונות אלה יהיו בסיווג מסוג "בבדיקה" וכן הלאה.

הסיווגים יופיעו בחשבון עסקה בפורמט  הממוחשב [לא בפורמט המודפס]

להוספת סיווג חשבונאי חדש לחץ על כפתור  והקלד מלל בשדה "תיאור". לסיום לחץ על כפתור 

למחיקת סיווג חשבונאי לחץ על כפתור 

כמות העתקים להדפסה - קוד מס’ 69

בהגדרה זו נקבע את כמות העתקים שהמערכת תשלח להדפסה, למסמכים חשבונאים. כברירת מחדל מוגדרים כ - 2 העתקים הכוללים מקור+העתק.

לשינוי כמות העתקים לחץ על כפתור  ושנה את מספר העתקים בכל אחד מהשדות הרצויים.

לשמירת השינויים לחץ על כפתור 

מספרי מסמכים - קוד מס’ 70

בהגדרה זו יש לקבוע את מספרי המסמכים החשבונאיים במערכת טרם השימוש במערכת הנה"ח, ללא הזנת מספר המערכת תיתן את הספרה "1" למסמך החשבונאי הראשון שיופק.

בעת הזנת המספרים הזן מספר הקטן באחד מהמספר שממנו תרצה להתחיל להפיק את המסמך.
לדוגמא, אם ברצונך להתחיל לרשום הוצאות ממספר 100 עליך להזין את המספר 99 בשדה "הוצאות".

לאחר הזנת מספרי המסמכים החשבונאיים ולאחר הנפקת מסמכים חשבונאיים תוכל להבחין במסך זה במספר המסמך האחרון שהופק במערכת.

לדוגמא, מספר התשלום האחרון שהופק במערכת הינו 351. להקלדת המספרים החשבונאים בשדות השונים לחץ על כפתור 

 חשבונות עסקה - קוד מס’ 77

בתוכנת עודכנית ניתן להתאים את חשבונות העסקה לאופי העבודה במשרד. לדוגמא ניתן להגדיר סגירה אוטומטית של חשבונות עסקה כאשר היתרה לתשלום קטנה. ניתן להגדיר כי בחשבונות העסקה יבוצע עיגול סכומים ואפשרויות נוספות.

לביצוע הגדרות אלו:

במסך הראשי לחץ על  > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת.

אתר את ההגדרה כספים - הגדרות חשבונות עסקה - קוד 77 והצג אותה.

במסך "הגדרות חשבון עסקה" לחץ על כפתור .

 

 • סגור "חשבון עסקה אוטומטי כאשר היתרה קטנה מ.." - יגרום לסגירה אוטומטית של חשבון העסקה אם היתרה לתשלום בו תהיה קטנה מסכום זה.
 • סימון "שמור חשבון עסקה כטיוטה" - יגרום לחשבון העסקה להישאר מסומן כ"טיוטא" עד שלא יודפס למדפסת (= הופק), ולאחר ההדפסה לא נוכל עוד לשנותו.

   שם לב! אי סימון תיבת הסימון "שמור חשבון עסקה כטיוטה" יאפשר לעדכן את חשבון העסקה לאחר הפקתו.

 • סימון "עיגול סכום כולל של חשבון עסקה" - יגרום לעיגול סכומי חשבונות העסקה.
 • סימון "אפשר עריכת נוסח חשבון עסקה לפני ההדפסה"   - יגרום להצגת חשבון העסקה לפני הדפסתו במצב נגיש לעריכה.

שם לב! השינויים שנבצע בחשבון העסקה במסגרת "עריכת נוסח לפני הדפסה" - הם לצורך ההדפסה בלבד. חשבון העסקה נשמר בתכנה ללא השינויים.

 • סימון " אפשר סגירת חשבון ע"י חשבונית מס/קבלה מלקוח אחר" - יאפשר סגירת חשבון העסקה על ידי חשבונית מס/קבלה או קבלה מלקוח אחר.
 •  סימון "לאחר הפקת חשבון עסקה, הפק מכתב תזכורת לחשבונות שטרם שולמו" יאפשר הפקת מכתב תזכורת באופן אוטומטי (נוסח קבוע שקיים בפלטינום).
 • סימון "חשב הנחה לפני זיכויים" יאפשר לחשב את ההנחה – לפני הזיכוי במידה ומוגדרת ללקוח הנחה אוטומטית, 
 • .בחירת "סוג העתק להדפסת חשבון עסקה" - תאפשר לנו לקבע ברירת מחדל של הדפסה לחשבונות עסקה.
 • בחירת "הגדרת מלל בשליחת חשבון עסקה בדוא"ל" - הוספת מלל קבוע בגוף הודעת הדו"אל, כאשר חן העסקה נשלח בדוא"ל.

לחץ על הקישור לקבלת הסברהפק מכתב תזכורת לחשבונות שטרם שולמו

לחץ על הקישור לקבלת הסבר - העתק הערות חשבון עסקה

מונה זמן - קוד מס’ 64

מונה הזמן בתוכנת עודכנית הוא כלי עזר לתיעוד וחישוב הזמן שהנך משקיע בכרטיס הלקוח או התיק.הפעלת מונה הזמן מאפשר רישום חיוב בהתייחס לזמן שנרשם.

מונה הזמן יכול להיות מופעל בשני אופנים :

1. באופן אוטומטי: בהגדרות מערכת  - הגדרות אישיות - מונה זמן. 

 הגדרה ברמה אישית מאפשרת קביעת תנאים להפעלת מונה זמן באופן אוטומטי כדוגמת פתיחת תיק/פתיחת מסמך וכו’.

2. באופן ידני: הפעלת מונה הזמן תעשה על ידי המשתמש בתפריט ניהול משרד > מונה זמן או מתוך כרטיס לקוח/תיק. 

הוספת מסמך חדש - בעת הוספת מסמך חדש מבוסס שבלנוה או מסמך חיצוני לתוכנה יפעיל מונה הזמן.

פתיחת מסמך - פתיחת מסמך מתוך עודכנית יפעיל את מונה הזמן.

פתיחת כרטיס תיק - כניסה לכרטיס התיק יפעיל את מונה הזמן

הצג התראה באם מונה זמן נוסף - נועד לתת התראה למשתמש במקרים בהם פותחים מספר מוני-זמן בו זמנית.

פריט חיוב ברירת מחדל - קביעת פריט חיוב ברירת מחדל לרישום חיוב מתוך מונה הזמן. בחירה בפריט החיוב תמלא את השדה "תיאור פריט" באופן אוטומטי.

הגדרות אישיות - חיובים קוד מס’ 120

בהגדרות אישיות חיובים וחשבונות עסקה יכול המשתמש לקבוע כיצד המערכת תתנהג בכל אחד מהמקרים המפורטים מטה.

ביצוע ההגדרה היא ברמה אישית ומקושרת למשתמש אשר נכנס למערכת.

לביצוע השינויים לחץ על כפתור  לשמירת השינויים שבוצעו לחץ על כפתור 

 1. קביעה אלו שדות ימחקו מהמערכת ברישום חיוב אחד לאחר השני.
 2. קביעה איזה פריט חיוב "ברירת מחדל" יוצג למשתמש בהוספת חיוב חדש.
 3. קביעה איזה פריט חיוב "ברירת מחדל" יוצג למשתמש לאחר רישום הוצאה.
 4. כמות החיובים האחרונים שיוצגו בעקבות לחיצה על האייקון -  בשדה קוד חיוב או שם פריט חיוב.
 5. אופן הזנת חיובים מסוג "שעות עבודה". האם באופן עשרוני או שעתי.
 6. אופן הצגת התראה בכניסה לחשבון עסקה - רק בפורמט הממוחשב.
 7. הצגת התראה ברישום חיוב במידה וסכום החיוב הוא: XX

הגדרת חשבון להעברת כספים

בהפקת חשבון עסקה קיימת אפשרות להצגת חשבון בנק שאליו יעביר הלקוח את סכומי החשבון. להצגת החשבון בצע את הפעולות הבאות:

בכרטיס הלקוח > לחץ על חוצץ הגדרות

לחץ על הכפתור [הנה"ח] ולאחריו על כפתור [עדכן]

בשדה  בחר את חשבון הבנק להעברה מתוך הרשימה המוצגת

הגדרת הסכמי ריטיינר - קוד מס’ 139

בהגדרות הסכמים תוכל לקבוע הגדרות ברמה מערכתית [לא הגדרות אישיות] לכל אחת מהאפשרויות המוצגות במסך. במסך ההגדרות ניתן  לקבוע תיאור לנוסח ברירת מחדל בעת הוספת חיוב מסוג ריטיינר. שילוב של שדות מידע וקביעת אופן קבלת התראה בהסכם מסוג ריטיינר ואו גלובלי.

1. לשינוי/עדכון נוסח פריט החיוב מסוג ריטיינר לחץ על כפתור 

לחיצה על הכפתור  תציג את נוסח ברירת המחדל של המערכת. ניתן לשלב מלל חופשי בשילוב הנוסח הקיים.

2. קבע את - % יתרת כמות יחידות להתראה בהסכם מסוג ריטיינר.

3. קבע את - % יתרת סכום/כמות להתראה בהסכם מסוג גלובלי.

חשוב! ההגדרות בסעיף 2/3 יכנסו לתוקף רק במידה וההתראה על ניצול בהסכמים היא "עלפי מערכת".

לשמירת השינויים לחץ על כפתור 

דוגמה לפריט חיוב מסוג ריטיינר לאחר שינוי נוסח ברירת המחדל

הגדרות חיובים כללי - קוד מס’ 184

סימון הגדרה זו יגרור הצגת התראה למתשמש במידה והמחייב יבצע רישום חיוב זהה.

השדות שיבדקו הן [תאריך] [משעה ועד שעה]

רשימת חיובים

ברשימה מוצגים החיובים השונים שרשמו המשתמשים במערכת.[בהתאם להרשאות המשתמש] רשימת החיובים מוצגת בתפריטים שונים בתוכנה. בתפריט כספים > חיובים בכרטיס הלקוח והתיק. הצגת החיובים מתפריט כספים תציג חלון סינון ברירת מחדל. סטטוס החיובים המוצג כברירת מחדל הוא של חיובים פתוחים דהיינו, חיובים שטרם הופק בגינם חשבון עסקה ולא נסגרו ידנית. 

ניתן לבצע גם סינון ע"פ תנאים אחרים ו/או נוספים בהתאם לאפשרויות הקיימות באמצעות לחיצה על כפתור  לחיצה על כפתור    ללא הזנת ערכים בשדות חלון הסינון, תציג את  רשימת כל החיובים הפתוחים במערכת.

חשוב! בכרטיס הלקוח או התיק לא מוצג חלון סינון בכניסה לחוצץ חיובים. ברירת המחדל היא חיובים בסטטוס פתוח. להצגת אפשרויות סינון נוספות לחץ על כפתור 

פירוט הפעולות הניתנות לביצוע מרשימת החיובים

 - הצגת פרטי החיוב.

 - הוספת פריט חיוב חדש.

 - הדפסת רשימת החיובים ע"פ אחד מדו"חות ההדפסה הקיימים.

 - מחיקת החיוב המסומן. החיוב יימחק מן המערכת.

 - הפקת דו"חות המבוססים על רשימת החיובים הכללית, בהתאם לרשימת הדו"חות הקיימים במערכת.

 - ייצוא רשימת החיובים לתוכנה חיצונית דוגמת וורד או אקסל.

 - השהיית החיוב, כך שלא יכנס לחשבון עסקה בעת ההפקה.

 - ביטול השהיית חיוב.

 - סימון חיוב "ללא לחיוב" ולהיפך. סימון חיוב ל-"לא לחיוב" ישאיר את החיוב בסטטוס "פעיל" ויאפשר צירוף לחשבון עסקה.

כאשר בתחשיב הכללי לא יכלל סכום החיוב בסה"כ של החשבון עסקה. בדרך כלל נשתמש באפשרות זו כאשר נרצה להציג את החיוב בפני הלקוח אך לא לחייבו בגינו.

 - סיכום ערכים בעמודה לפי בחירה, מנתוני הרשימה. שים לב יש לסכם סכומים שהינם באותו מטבע.

 -הפקת חשבון עסקה (מכתב דרישה לתשלום ללקוח) לחיוב מסוים או מספר חיובים נבחרים.

 - הצגת כרטיס לקוח/תיק אליו מקושר החיוב.

 - הצגת חשבון העסקה אליו קשור החיוב (להצגת חשבונות העסקה יש להציג תחילה חיובים בסטטוס "בחשבון עסקה").

 - בחירת מטבע בו תוצג רשימת החיובים (ש"ח, דולר, יורו ועוד).

 - שכפול חיוב לתיק קיים/חדש.

 - פתיחת חלון רישום הוצאה בגין חיוב מסומן. מתאפשר רק לחיוב מסוג הוצאה.

 - שינוי תצוגת רשימת החיובים מ "חיובים פתוחים" לתצוגות נוספות בהתאם לאפשרויות הסינון המוצגות. 

פעולות המוצגות בלחיצה ימנית בעכבר

 - סגירה ידנית נועדה למקרים בהם המשתמש אינו מעוניין או אינו יכול לחייב את הלקוח בגין החיוב אך גם אינו מעונין למחוק אותו .לחיצה על הכפתור אינה מוחקת את החיוב, אלא משנה את הסטטוס שלו. כף שלא יופיע ברשימת החיובים הפתוחים.

 - עדכון עלות החיוב בהתאם למחיר הקיים במחירון המשרדי. חשוב! במידה ולא קיים מחיר לפריט חיוב במחירון המשרדי, ירשם סכום - 0.

 - העברת חיובים מתיק אחד לתיק שני.(בניגוד לשכפול חיוב).

 - בחירת חיוב/או הסרת חיוב מהסכם ריטיינר.

 - צירוף כרטיס תיק אליו מקושר החיוב, לקבוצת עבודה.

 - הסרת כרטיס תיק אליו מקושר החיוב, מקבוצת עבודה.

 - שינוי תצוגת הנתונים בהתאם לאפשרויות הקיימות בתפריט.

הוספת חיובים ושעות

בתוכנת עודכנית ניתן להוסיף חיובים ממקומות שונים בתוכנה. מתפריט כספים, מכרטיס לקוח ומכרטיס התיק.

בעת רישום החיוב המערכת פונה למחירון המשרדי אשר מרכז את פרטי החיוב השונים. בהתאם להגדרת פריט החיוב כפי שקיים במחירון נרשם החיוב. 

בדוגמה נראה כיצד לרשום חיוב בצורה פשוטה ומהירה. אם זאת המערכת מאפשרת ביצוע הגדרות מתקדמות אשר יכולות להקל על רישום החיובים כדוגמת קביעת פריט ברירת מחדל עבור כל משתמש הגדרת הסכמי שכ"ט ואפשרויות נוספות.

רישום חיוב

במסך הראשי עבור לתפריט כספים > הוסף חיוב 

הזן את הפרטים הנדרשים ולסיום לחץ על כפתור

פירוט השדות השונים בחלון פרטי חיוב:

 1. מספר הלקוח. [במידה וללקוח קיימים מספר תיקים, תתבקש לבחור את התיק בו ירשם החיוב]
 2. תאריך רישום החיוב ושם העובד [שם העובד מוזן באופן אוטומטי בהתאם למשתמש שנכנס לתוכנה, וניתן לשינוי]
 3. קוד או שם פריט החיוב  [לחיצה על שלוש הנקודות לצד קוד פריט/תיאור פריט יציג בפניך את המחירון המשרדי]
 4. תיאור החיוב הוא מלל חופשי המאפשר לך לתאר את מהות החיוב.
 5. יחידה - קבע את היחידה שבה נספר החיוב. [בדרך כלל מוגדר מראש במחירון המשרדי] כדוגמת שעה/צילום/נסיעה וכו’. בחירת היחידה נעשית מתוך רשימה מוגדרת מראש. במידה והיחידה לא נמצאת ברשימה יש להגיע להגדרות מערכת ולהוסיף את הנתון.
 6. מחיר יחידה - מחיר פריט החיוב. מחיר הפריט יכול להיות מוגדר מראש מתוך המחירון המשרדי, או מוקלד בכל פעם שמוסיפים חיוב.
 7. כמות - כמות פריט החיוב 
 8. סכום החיוב - שדה המציג את מחיר פריט החיוב. 
 9. סוג החיוב - אחד מארבעת הסוגים הקיימים במערכת. [לא ניתן להוספה או לשינוי]
 10. חייב במע"מ - במידה והתיבה מסומנת, בהפקת חשבון עסקה יתווסף מע"מ לסכום החיוב.
 11. שעות עבודה - מציין את כמות שעות העבודה. מוצג בהתאם לערך שקיים בשדה "כמות" וניתן לשינוי.
 12. סוג ההצמדה - כברירת מחדל מוצג הערך "ללא הצמדה". ערך זה ניתן לשינוי.
 13. אסמכתא - רישום מספר אסמכתא של הוצאה שבוצעה.
 14. משעה - עד שעה - רישום שעת התחלה וסיום. סיכום שעות החיוב יעברו אוטומטית לשדה [כמות] ו[שעות עבודה]
 15. יכלל בריטיינר - במידה וקיים הסכם ריטיינר ללקוח ולתיק שבו נרשם החיוב, יופיע סימון באופן אוטומטי, ניתן להסירו.
 16. לא לחיוב - במידה ומסומן, לא תתווסף עלות החיוב לסה"כ חשבון העסקה. נועד להציג ללקוח עבודה[חיוב] שבוצע, מבלי שיחויב.
 17. עדכון ידני - סימון התיבה יאפשר למשתמש לשנות את פרטי החיוב שהוגדרו מראש במחירון המשרדי.

חלק תחתון של "פרטי חיוב"

"חיובים שרשמת היום"- מציג את כל החיובים הפתוחים שרשמת  במערכת באותו היום.

"חיובים שנרשמו היום" – מציג את כל החיובים הפתוחים שנרשמו באותו יום במערכת.

"חיובים ללקוח"-מציג את החיובים הפתוחים של הלקוח אותו בחרנו בעת רישום החיוב מכל התאריכים.

"חיובים לתיק"- מציג את החיובים הפתוחים שנרשמו בתיק הספציפי אותו הקלדנו בעת רישום החיוב.

פירוט הכפתורים בכותרת החלון העליונה:

 - עדכון פריט החיוב.

 - שמירת פריט החיוב שהוקלד

 - במידה וקיים הסכם מחיר מיוחד ומופיע מחיר השונה ממחיר הפריט ניתן לשנותו ולעדכנו למחיר הפריט.

 - הוספת העדרות לעובד שמוגדר בחלון הוספת חיוב.

פירוט הכפתורים בכותרת החלון התחתונה

 - הצגת פרטי החיוב בחלון נפרד. לחיצה על הכפתור תאפשר עדכון פרטי החיוב.

 - מחיקת פריט החיוב מהרשימה המוצגת.

 - הפקת חשבון עסקה לחיובים המסומנים.

 - חיוב פריט לפי שער מט"ח. המרת פריט החיוב לחיובים פתוחים וסגורים ידנית תתבע לפי השער האחרון המעודכן במערכת. המרת חיובים שנכללים בחשבון עסקה תתבצע לפי שערי חשבון עסקה.

 - הדפסת רשימת החיובים בהתאם לדוחות ההדפסה המוצגים.

 - סיכום סה"כ החיובים המוצגים ברשימה. לחיצה על הכפתור תציג אפשריות חישוב שונות.

 ו  - הצגת כרטיס התיק או הלקוח המקושרים לחיוב.

חיוב מקוצר 

"הוספת חיוב מקוצר" מיועד למשתמשים אשר אינם מורשים או אינם מעוניינים לראות נתונים הקשורים לפרטי החיוב.

בחלון פרטי החיוב לא מוצגים נתונים כדוגמת עלות החיוב, אחוז או סכום הנחה, ואפשריות עידכון. גם בהצגת המחירון המשרדי מתוך שדות קוד פריט או תיאור פריט, לא מוצגת בפני המשתמש עלות החיוב

להוספת חיוב מקוצר בתפריט כספים לחץ על  השלם את הפרטים הנדרשים ולסיום לחץ על הכפתור 

פירוט השדות השונים:

מספר לקוח/שם לקוח [במידה וללקוח קיים יותר מתיק אחד, ידרש המשתמש לבחור את התיק]

תאריךתאריך ביצוע החיוב/הפעולה ולווא דווקא לתאריך רישום החיוב בתוכנה.

שם העובד - מוזן באופן אוטומטי בהתאם למשתמש שנכנס למערכת, וניתן לשינוי.

קוד פריט/שם פריט - בחירת פריט החיוב או בהתאם לקוד או שם. לחיצה על שלוש הנקודות לצד השדות תציג בפני המשתמש את המחירון המשרדי

תיאור חיוב - מלל חופשי המתאר את מהות החיוב

כמות - קביעת כמות פרטי החיוב.

שעות עבודה - כברירת מחדל מוצג בשדה זה הנתון שרשמנו בשדה "כמות", ניתן לשנות את הרישום.

שים לב ! הנתון הרשום בשדה כמות מיועד לדוחות המיועדים ללקוחות - כגון חן עסקה וכד’, הנתון בשדה שעות עבודה לדוחות המשרד הפנימיים.

הפעלת מונה זמן

מונה הזמן בתוכנת עודכנית הוא כלי עזר לתיעוד וחישוב הזמן שהנך משקיע בכרטיס הלקוח או התיק.הפעלת מונה הזמן מאפשר רישום חיוב בהתייחס לזמן שנרשם.

מונה הזמן יכול להיות מופעל בשני אופנים :

1. באופן אוטומטי: בהגדרות מערכת  - הגדרות אישיות - מונה זמן. 

 הגדרה ברמה אישית מאפשרת קביעת תנאים להפעלת מונה זמן באופן אוטומטי כדוגמת פתיחת תיק/פתיחת מסמך וכו’.

2. באופן ידני: הפעלת מונה הזמן תעשה על ידי המשתמש בתפריט ניהול משרד > מונה זמן או מתוך כרטיס לקוח/תיק. 

הוספת מסמך חדש - בעת הוספת מסמך חדש מבוסס שבלנוה או מסמך חיצוני לתוכנה יפעיל מונה הזמן.

פתיחת מסמך - פתיחת מסמך מתוך עודכנית יפעיל את מונה הזמן.

פתיחת כרטיס תיק - כניסה לכרטיס התיק יפעיל את מונה הזמן

הצג התראה באם מונה זמן נוסף - נועד לתת התראה למשתמש במקרים בהם פותחים מספר מוני-זמן בו זמנית.

פריט חיוב ברירת מחדל - קביעת פריט חיוב ברירת מחדל לרישום חיוב מתוך מונה הזמן. בחירה בפריט החיוב תמלא את השדה "תיאור פריט" באופן אוטומטי.

חשבונות עסקה

חשבונות העסקה בעודכנית מהווים מכתב דרישת תשלום ללקוח.

חשבון העסקה מורכב משני חלקים עיקריים: גוף החשבון ונספח החשבון.

גוף החשבון הוא מסמך המסכם את פרטי החשבון לרבות: סה"כ שכ"ט, סה"כ הוצאות, מע"מ, סך החשבון לתשלום וכד’.

נספח החשבון כולל את שורות החיובים הכלולים בחשבון.

בעת הכנת החשבון נגרעים החיובים ממאגר החיובים הפתוחים ומועברים למאגר החיובים שבחשבונות. את חשבון העסקה ניתן לשלוח ללקוח ולאחר מכן נוכל לעקוב אחר גבייתו.

עם קבלת התשלום מהלקוח נוכל מתוך החשבון עסקה להפיק מסמך חשבונאי ולזכות אותו בסכום המתאים.

  ישנן שתי צורות לעבודה עם חשבונות עסקה במערכת :

 1. חשבון עסקה כטיוטה
 2. חשבון עסקה רגיל

בשיטה הראשונה נשמר חשבון העסקה כטיוטה עד ההדפסה. ההדפסה מהווה אישור על הפקת החשבון ושליחתו ללקוח. לאחר הפקת החשבון בצורה זו, לא ניתן לעדכנו יותר.

בשיטה השנייה  חשבון העסקה מופק ברגע שמירתו במערכת וניתן לעריכה בכל עת.

להגדרת שיטת העבודה עם חשבונות עסקה יש לעבור לקישור הבא:  הגדרת חשבונות עסקה - קוד מספר 77

רשימת חשבונות עסקה

רשימת חשבונות העסקה מציגה בפניך את דרישות התשלום שנרשמו במערכת. רשימת חשבונות העסקה מוצגת בתפריטים שונים בתוכנה. כדוגמת תפריט כספים > חשבונות עסקה, ובכרטיס לקוח ותיק.

מתוך תפריט כספים > חשבונות עסקה יפתח בפניך חלון סינון. כברירת מחדל חלון הסינון מציג את חשבונות העסקה הפתוחים ובהתאם לסינון שבוצע.

חשוב !בחוצץ חשבונות עסקה בכרטיס הלקוח או התיק לא יוצג חלון סינון אלא הרשימה תכיל את חשבונות העסקה הפתוחים כברירת מחדל.

להצגת חלון הסינון או שינוי אחד התנאים לחץ על כפתור 

לחיצה על הכפתור  בחלון הסינון יאפשר הצגת תנאי סינון נוספים.

 

פירוט הכפתוריםבכותרת החלון:

 - הצגת חשבון עסקה

 - הוספת חשבון עסקה חדש. להסבר על הוספת חן עסקה עבור לקישור הבא: הוספת חשבון עסקה

 - הדפסת רשימת חשבונות העסקה על פי דו"חות ההדפסה הקיימים.

 - סימון חשבון עסקה כמאושר.(צריך להגדיר אפשרות עבודה עם טיוטה) אישור חשבון העסקה לא מאפשר לבצע עריכה לאחר שמירה.

 - אפשרות ביטול/סגירה/זיכוי של חשבון עסקה בודד או מספר חשבונות בו-זמנית. לחיצה על הכפתור תציג את חלון הדיאלוג :

 - הפקת דו"ח המבוסס על רשימת חשבונות העסקה בהתאם לרשימת הדו"חות הקיימים במערכת.

 - הצגת כרטיס הלקוח אליו מקושר החשבון עסקה.

 - הצגת כרטיס התיק אליו מקושר החשבון עסקה.

 - ייצוא רשימה/ות של חשבונות העסקה לתוכנה חיצונית כדוגמת וורד/אקסל/HTML

 - חישוב נתוני הטבלה. שים לב כי מטבע החשבון הינו זהה בעת הסיכום.

 - שינוי מטבע חשבון העסקה.

 - קישור משימה לחשבון עסקה. בחלון פרטי משימה ניתן להציג את המשימה המקושרת.

 - שינוי סיווג חשבון העסקה. לחיצה על הכפתור תציג רשימת אפשרויות לבחירה.

 - שליחת חשבון העסקה בדואר פנימי באמצעות מערכת הפלטינום, לאחד ממשתמשי המערכת.

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook להצגת חשבון העסקה.

 - שליחת חשבון העסקה בדואר האלקטרוני בפורמט PDF באמצעות Microsoft Outlook

 - שינוי תצוגת הנתונים בהתאם לאחת מהאפשרויות הקיימות. 

כפתורים המוצגים רק בלחיצה ימנית על אחד מחשבונות העסקה:

 - סגירה מנהלתית של חשבון העסקה. סגירה מנהלתית מאפשרת "לזכות" את חשבון העסקה בסכום הקטן מסה"כ יתרה לתשלום. ניתן בעת הצורך לבטל את הסגירה המנהלתית מתוך חשבון העסקה.

 - מיועד ללקוחות העובדים עם מודול מס"ב (ביצוע גביה אוטומטית בהתאם לקובץ שנשלח לחברת סליקה)

 -הוספת שורת מלל לנספח בחשבון עסקה.

 - ביטול סטטוס חשבון עסקה "מבוטל"

הוספת חשבון עסקה

הוספת חשבון עסקה יכולה להעשות:

 1. מהתפריט הראשי כספים > בתפריט חיובים/חשבונות עסקה/הוספת חשבון עסקה.  
 2. מכרטיס לקוח או תיק > בחוצץ חיובים או חשבונות עסקה.

הוספת חשבון עסקה מרשימת החיובים

חשוב! רשימת החיובים מוצגת בתוכנה במקומות שונים. רק בתפריט כספים > חיובים יוצג חלון סינון טרם הצגת רשימת החיובים.

בחלון הסינון בחר את הפרמטרים השונים להצגת החיובים שבגינם תרצה להפיק חשבון עסקה. למשל חיובים בתיק מסוים, בתאריך מסוים  וכו’.

לדוגמא, חיובים פתוחים של לקוח 7795

יש לסמן את החיובים שבגינם נפיק חשבון עסקה באמצעות מקש ה Ctrl או באמצעות מקש ה Shift :

יש ללחוץ על הכפתור  בלבחור באחת מהאפשרויות המוצגות:

בחירת חיובים לחשבון עסקה:
לכל החיובים הפתוחים במערכת - המערכת תכלול את כל החיובים הפתוחים.
עפ"י רשימת החיובים - המערכת תכלול רק את החיובים שקיימים ברשימה.
למסומנים בלבד - המערכת תכלול רק את החיובים שנבחרו.


כיצד להפיק את חשבון העסקה:
לכל לקוח בנפרד - חשבונות העסקה יופקו ברמת לקוח.
לכל תיק בנפרד - חשבונות העסקה יופקו ברמת תיק.
לכל לקוח אב - חשבונות העסקה יופקו ברמת לקוח אב.
לכל חיוב בנפרד - חשבונות העסקה יופקו ברמת חיוב בודד.

בחר האם לרשום הערה - לא חובה
בחר את סיווג חשבון העסקה - לא חובה


להמשך יש ללחוץ על הכפתור

במסך הבא נבחין בכמות וסה"כ החיובים שבחרנו לחייב. להמשך נלחץ על הכפתור  (עפ"י הדוגמא, נבחין בשורה אחת – חשבון אחד המכיל 3 חיובים)

יש לבחור את התיק בו ישמר החשבון עסקה [למרות שמדובר על 3 חיובים מתיקים שונים, יש צורך לשמור את חשבון העסקה בתיק אחד] ולחץ על כפתור 

פתיחת חשבון עסקה

מבנה חשבון העסקה- חשבון העסקה מופיע במסך משולב בעל 4 חלקים:

לכל חלק שורת כותרת משלו עם מערך כפתורים[פעולות] יחודיות. כותרת צבעונית פרושה מסך פעיל .

1. פרטי חשבון העסקה - במסך זה תוכל להבחין בפרטי הנמען, תאריך החשבון, פרטי הלקוח והתיק בו ישמר החשבון, נוסח החשבון, סטטוס החשבון, מספר חשבון בנק להעברה, תאריך תשלום ומלל עליון ותחתון ונתונים כספיים.
חשוב! הגדרת עיגול סכומים, חשבון להעברה ותאריך תשלום יכולים להעשות בהגדרות מערכת או בכרטיס הלקוח. הסרת הסימון יאפשר לך לעדכן את תאריך התשלום באופן ידני.

2. סיכומים - סיכומים כספיים מחשבון העסקה. סה"כ חיובים, סה"כ לתשלום, יתרה לתשלום.

3. נספח חיובים - רשימת החיובים המרכיבים את חשבון העסקה. ניתן לעדכן חיוב, להוסיף חיוב חדש או חיוב פתוח (שנשכח בעת ההפקה), להוסיף הנחה וכו’. titi

    סיכום נספח חשבון עסקה – סיכום סעיפי חשבון העסקה.
    נספח הערות – הערות לחשבון עסקה, מלל חופשי. אינו מוצג בחשבון העסקה,בזמן הדפסה
    מסמכים מקושרים – אפשרות להוספה ידנית/אוטומטית של מסמך לחשבון עסקה. (ראה הרחבה בעמוד 17 "פרטי חשבון עסקה")
 

4. פרטי תקבולים במידה ולחשבון העסקה מקושרת קבלה או חשבונית מס/קבלה יופיעו התקבולים במסך זה. [לא רלוונטי להפקת חשבון עסקה חדש].

חשוב! רק לאחר לחיצה על כפתור   יקבל חשבון העסקה מספר

עדכון חשבון עסקה

חלון "פרטי חשבון עסקה" מופיע בהוספת חשבון עסקה חדש ובעדכון חשבון עסקה קיים.

לעדכון פרטי חשבון העסקה או נספח החיובים נסמן את כותרת החלון המתאימה ונלחץ על הכפתור 

חשוב! עדכון החשבון "מנתק" את הקבלות המקושרות. קישור הקבלות מחדש יעשה לאחר שמירת החשבון עסקה.

עדכון פרטי חשבון העסקה יפתח את כותרת החלון לשינויים כדוגמת: פרטי הנמען/כרטיס התיק בו נשמר החשבון עסקה/תיאורים הקיימים במלל עליון ותחתון ובשדה הערות

שינוי תנאי עיגול סכומים ותשלום, וציון חשבון בנק להעברה.

חשוב! השדות "עיגול סכומים" "תנאי תשלום" "חשבון בנק להעברה" ניתנים להגדרה מראש בכרטיס הלקוח ובהגדרות מערכת. הסרת הסימון מהתיבה יאפשר לנו לציין תאריך לתשלום חלופי.

בסיום יש ללחוץ על כפתור 

רשימת הכפתורים [פעולות] המוצגים עם ביצוע העדכון

  - סגירת החשבון עסקה וחזרה למסך הקודם

 - שמירת השינויים שנעשו בחשבון עסקה

 - הצגה ושינוי שערי חשבון העסקה.

 - לחיצה על הכפור תציג בפניך מספר אפשרויות עבודה:

1. הדפסת חשבון עסקה

2. הצגת חשבון העסקה לפני הדפסה

3.  הדפסה לאחד מהפורמטים המוצעים.

לעדכון פרטי הנמען, מלל בשדה "הערות" או בשדות "מלל עליון ותחתון" יש ללחוץ על כפתור  

פירוט כפתורים נוספים המוצגים בכותרת החלון "פרטי חשבון עסקה"

 - הצגת רשימת פעולות לביצוע

 - הפקת קבלה או חשבונית מס/קבלה חדשים. להסבר נוסף על הוספת מסמך חשבונאי עבור לקישור הבא: מסך פתיחה הוספת חשבונית מס/קבלה

 - נבצע פעולה זו כאשר קיימת קבלה או חשבונית מס/קבלה שלא קושרה לחשבון עסקה.[במידה וקיימת יתרה לקישור] לחיצה על הכפתור תציג חלון לבחירת קבלה או חש’ מס/קבלה

 

 - ניתוק הקבלה או החשבונית מס/קבלה מחשבון העסקה. חשוב! ניתוק התקבול אינו משנה את סטטוס הקבלה, אלה משנה את יתרת התשלום וסטטוס חשבון העסקה - מ"סגור" ל"פתוח"

 - הצגת כרטיס לקוח הקשור לחשבון עסקה.

 - הצגת כרטיס התיק הקשור לחשבון עסקה.

 - שליחת חשבון עסקה בדואר פנימי. לחיצה על הפתור יפתח חלון "פרטי הודעה חדשה" להסבר על אופן שליחת הודעות דואר פנימיות עבור לקישור הבא: שליחת הודעה חדשה

 - שליחת קישור באמצעות תוכנת Microsoft Outlook להצגת חשבון העסקה.

 - שליחת חשבון העסקה בדואר האלקטרוני בפורמט PDF באמצעות Microsoft Outlook

 ו  - דיפדוף בין חשבונות העסקה הרשומים במערכת.

אפשרויות עבודה נוספות הקיימות באמצעות לחיצה על כפתור  בכותרת חשבון העסקה:

 - סגירה מנהלתית של חשבון העסקה. להסבר נוסף על סגירה מנהלתית עבור לקישור הבא:זיכוי חשבון עסקה

  - רענון שערי המטבעות בחשבון עסקה. 

 - קביעת שדה לכניסה. בהתאם לשדה שיבחר יוצג "הסמן".

 - יצירת קיצור דרך של חשבון העסקה בשולחן העבודה.

הוספת הסכם ריטיינר

במערכת עודכנית ניתן להוסיף שני סוגי הסכמי ריטיינר

 1. יצירת הסכם אשר לא מוגבל בכמות שעות עבודה
 2. יצירת הסכם המוגבל בכמות שעות עבודה.

1. להוספת הסכם ריטיינר חדש במסך הסכמי ריטיינר לחץ על הכפתור  ומלא את הפרטים השונים [ראה הסבר על השדות בטבלה]

שדה

תיאור

מספר לקוח

מספר לקוח בו ירשם החיוב או חשבון עסקה של הריטיינר.

מספר תיק

מספר התיק בו ירשם החיוב או חשבון העסקה של הריטיינר.

תיאור ההסכם

תיאור ההסכם, מלל חופשי.

הצג התראות לחיוב/חריגה ל

המשתמשים המסומנים יקבלו התראות על מועדי חיוב/חריגה של הסכמי הריטיינר

שם המחייב

שם מחייב הריטיינר. [מחייב הריטיינר אינו חייב להיות בהכרח המשתמש אשר יקבל התראות לגבי מועד חיוב או חריגה].

תאריך התחלה

תאריך תחילת הסכם הריטיינר עם הלקוח.

תאריך סיום

תאריך סיום הסכם ריטיינר עם הלקוח.

חיוב לקח כל

תדירות חיוב הלקוח, בהתאם להסכם. דוגמא: חיוב לקוח כל חודש, או כל רבעון.

סכום לחיוב

סכום חיוב הריטיינר

בהסכם ריטיינר המורכב ממסגרת שעות עבודה יצטרפו לחיוב הריטיינר הקבוע, חיובי "חריגה" במידה והיו.

סוג הצמדה

הצמדה של חיוב הריטיינר למדד. החיוב מוצמד עד לתאריך הפקת חשבון עסקה.

החיוב הבא

בתאריך שהוזן תתקבל התראה לחיוב ריטיינר או הפקת חשבון עסקה.

שיטת חיוב

חיוב הסכם ריטיינר בתחילת תקופה, באמצע תקופה או בסוף תקופה

תחילת תקופה: בתיאור החיוב יוצג תחילת חודש קודם ועד סוף חודש הקודם.

סוף תקופה: בתיאור החיוב יוצג תאריך תחילת חודש החיוב ותאריך סוף חודש החיוב

תקופת צבירה בחודשים

תקף להסכמי ריטיינר ש"חיוב לקוח כל.." גדול מחודש אחד, ובהסכמים הכוללים מס’ שעות עבודה מוגדרות.

בהסכמים אלו קיימת אפשרות להעביר יתרת שעות מחודש אחד לשני – בהתאם לתקופת הצבירה שנרשמה.

תיקים נכללים

אפשרות לכלול את כלל התיקים לאותו לקוח, או חלק.

במידה ובוחרים לכלול את הסכם הריטיינר על חלק מהתיקים – זכור כי חיוב הריטיינר ואו חשבון עסקה ירשם בתיק שנרשם בחלק העליון של ההסכם, בשדה "מספר תיק"

הסכם פעיל

כל עוד תיבת הסימון "מסומנת" הסכם הריטיינר פעיל.

2. בחירת תיקים הכלולים בהסכם הריטיינר

לבחירת כל התיקים אשר עליהם יכול הסכם הריטיינר בשדה "תיקים נכללים" בחר  -  יש לוודא שכל התיקים נבחרו [מסומנים]

לבחירת חלק מהתיקים

 1. בשדה "תיקים נכללים" בחר 
 2. סמן את התיק שאותו תרצה לכלול בהסכם, ולחץ על הכפתור 
 3. לסיום לחץ על כפתור [שמור]

3. הסכם ריטיינר המוגבל בכמות שעות עבודה – פירוט הסכם 

 1. סמן את הכותרת "פירוט הסכם" ולחץ על הכפתור 
 2. בחלון "פרטי יחידת חיוב בריטיינר" מלא את הפרטים בשדות הבאים:

שדה

תיאור

סוג החיוב

סוג החיוב אשר ייכלל במסגרת הסכם הריטיינר. לדוגמא: חיוב מסוג שכ"ט

חייב במע"מ

במידה ומסומן, יתווסף לחיוב הריטיינר מע"מ בעת הפקת חשבון עסקה.

יחידות חיוב

האופן שאנו "נכמת" את סוג החיוב. לדוגמא: לשכר טרחה, יחידת החיוב תהיה שעה.

כמות יחידות

כמות היחידות (בהמשך לדוגמא – שעות) אשר יכללו במסגרת הסכם ריטיינר.

כמות יחידות להתראה

הצגת התראה למשתמש במידה וקיימת חריגה מעבר לכמות יחידות להתראה. כמות זו צריכה להיות שווה או נמוכה מכמות היחידות לחיוב הריטיינר

מחיר מחירון

במקרה של חריגה, "תעריף" החיוב יהיה בהתאם למחירון המשרדי.

מחיר קבוע

במקרה של חריגה, התמחור יהיה בהתאם למחיר הקבוע 

סוג הצמדה

הצמדת פריט החיוב למדד.

אחוז הנחה

במידה ומצוין, תצורף הנחה לפריט החיוב באופן אוטומטי בעת הפקת ח-ן עסקה.

רשימת הסכמי ריטיינר

רשימת הסכמי הריטיינר מוצגים מוצגים בתוכנה בתפריטים שונים. בתפריט כספים, בכרטיס לקוח ובכרטיס התיק. בכל אחד מהתפריטים הללו רשימת הנתונים והפעולות הניתנות לביצוע משתנות בהתאם. מרשימת הנתונים חשוב לשים לב לשדות הבאים:

 1. שם הלקוח והתיקים אליהם מקושר הריטיינר
 2. תאריך חיוב הריטיינר ותאריך סיום הריטיינר
 3. סכום הריטיינר אופן החיוב ושם המחייב לקבלת התראות לחיוב מהמערכת.

פירוט הכפתורים בכותרת החלון

 - הצגת פרטי הסכם הריטיינר בחלון נפרד. הצגת הריטיינר יאפשר עדכון או שינוי באחד מפרטים הרשומים.

 - הוספת הסכם ריטיינר חדש.

 - ביצוע חיוב ידני [לא מתוך רשימת ההתראות]  

 - הצגת כרטיס לקוח אליו מקושר הריטיינר.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הכפתור תאפשר ביצוע סינון ובחירת שדות לתצוגה.

להסבר על הוספת הסכם ריטיינר חדש עבור לקישור הבא: הוספת הסכם ריטיינר

להסבר על חיוב ריטיינר עבור לקישור הבא: חיוב הסכם ריטיינר

להסבר על הגדרת נוסח ברירת מחדל לחיוב הסכמי ריטיינר עבור לקישור הבא: הגדרת נוסח חיוב הסכם ריטיינר

לקביעת התראה לכלל הסכמי הריטיינר במערכת עבור להגדרה מספר 184 בהגדרות מערכת

חיוב הסכם ריטינר

חיוב הסכם ריטיינר יכול להתבצע בתוכנה משני מקומות:

1. באופן ידני דרך תפריט כספים > הסכמי ריטיינר > ביצוע חיוב של הסכם ריטיינר.

2. באופן אוטומטי דרך שורת ההתראות > הסכמי ריטיינר לחיוב

חיוב הסכם באופן אוטומטי מרשימת ההתראות

 1. בסרגל התראות בחר את אייקון הכספים. מתוך הרשימה בחר הסכמי ריטיינר לחיוב > הצג.

2.  בחלון שיפתח לחץ על הכפתור   ובחר מבין האפשרויות הבאות:

1. רשום חיוב ריטיינר, ללא הפקת חן עסקה – הפקת חיוב מסוג ריטיינר בכרטיס התיק אליו מקושר הריטיינר.

2.  רשום חיוב ריטיינר והפק חשבון עסקה  [כלול בחשבון עסקה חיובים פתוחים] כולל 4 אפשרויות בחירה: 

       אפשרות ראשונה - כל החיובים בתיקים הנכללים בהסכם.
       אפשרות שנייה -  כל החיובים בתיק שנרשם בחלק העליון של פרטי הריטיינר (מתחת למספר הלקוח)
       אפשרות שלישית - כל החיובים בכל תיקי הלקוח.
       חיובים תקופתיים בלבד - רק החיובים מסוג "ריטיינר" יכללו בחשבון עסקה.

 

3. כלול חיובים מסומנים (בריטיינר) בלבד - יגרום להכללת חיובים אשר מסומנים לריטיינר .  

חיוב הסכם הריטיינר באופן ידני מרשימת הסכמי הריטיינר

טרם חיוב ההסכם חשוב לבדוק כי אכן הגיע מועד החיוב. נתון זה מוצג בשדה [תאריך לחיוב]. במידה והגיע מועד החיוב לחץ על הכפתור   

להסבר עבור לסעיף 2 במאמר

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)