מה חדש - 1.86

לקוחות יקרים

אנו שמחים להגיש לכם את השינויים שנעשו בגרסת פלטינום 1.86

בחלק הראשון של המאמר תוצג סקירה קצרה של השינויים שבוצעו במודולים השונים. בהמשך מוצג בפניכם תוכן עניינים אשר יעביר אתכם לרשימת השינויים המלאה שבוצעו באותו תחום.

לחלק מהמאמרים מצורפים תצלומי מסך או הפנייה להסברים מפורטים יותר.

קריאה מהנה.

פלטפורמה חדשה: בפלטפורמה החדשה בכל החלונות אשר ניתן לרשום מלל חופשי כדוגמת נספחים, הערות, מללים קבועים בחשבונות עסקה וכו’ הוספנו אפשרויות עריכת טקסט מתקדמות. מעתה ניתן לשנות את הגופנים, להוסיף מאפיינים כדוגמת צבע, הדגשה ועוד. במקומות רבים אנו מאפשרים הכנסת קישורים למקורות חיצוניים והפיכת טבלאות לטקסט פשוט. למודול תיק ללא נייר אנו מאפשרים לכלול בקובץ PDF שנוצר הודעת דואר מתוייקות. יצרנו ברשימות המסמכים חלון "HINT" המאפשר את הצגת המלל שנכתב בשדה [תקציר]. בתפריטים שונים בתוכנה המציגים רשומות [כדוגמת רשימת תיקים] ניתן לקבץ את הנתונים בהתאם לאחד השדות שנבחרו.

הגדרות מערכת : בגרסה החדשה אנו מאפשרים "לאחד" בין ישויות ובין ספקים ובכך "להקטין" את הכפילויות שקיימות בתוכנה. למונה הזמן הוספנו אפשרות של הפעלה אוטומטית עם כניסה לכרטיס התיק, ולהפעיל אפשרות זו בהתאם לסוג התיק.  

תיקים ולקוחות בגרסה החדשה הוספנו אפשרות של הקמת לקוחות ותיקים בתוכנת עודכנית מתוך מבנה התיקיות הקיים במחשב שברשותך. שיפרנו את תהליך איתור המיקוד במערכת, במידה והמערכת לא הצליחה לאתר את הישוב הנדרש יפתח חלון המכיל את הישובים בעלי שם דומה לבחירה. בחלון הוספת נספח חדש הוספנו אפשרות ליצירת ישות חדשה במערכת. בתפריט תיקים ולקוחות הוספנו תפריט משנה "יומן פעילות בתיקים" בתפריט יוצגו נתונים כדוגמת הפקת מסמכים חשבונאים, רישום אירועים ביומן, עבודה עם מסמכים ועוד.

ניהול משרד : בתפריט חישובים בניהול משרד שפרנו את הצגת הרשומות השונות בגליון חישוב. לכל רשומה או חישוב בגיליון אנו נותנים מספר סידורי ומאפשרים "למיין" אותם לפי הסדר.

טלפונים והודעות : בחלון הוספה או עדכון הודעה הוספנו אפשרויות עריכת טקסט מתקדמות. למשרדים העובדים עם מודול SMS הוספנו לנוסח "גבייה מחייבים" את השדה [תיק הוצל"פ] כמו כן לרשימת הודעות SMS נוסף כפתור [רענון] המעדכן באופן אוטומטי את סטטוס ההודעות שנשלחו.

דוחות : שפרנו דוחות רבים הקיימים במערכת והוספנו שדות מידע אשר לא היו קיימים. לדוח "תיקי תביעה והוצל"פ עם סיכומים" הוספנו את שדות המידע -סיבת סגירה. לדוח "סיכום שעות וחיובים לתיק" הוספנו את השדה - ממוצע שעתי לתיק. לדוח "תיקים רדומים" הוספנו את השדות - "תיאור פעולה אחרונה/ותאריך פעולה אחרונה". בהמשך המאמר אנו מפרטים את השינויים שבוצעו בדוחות.

יומן ומשימות : בגרסה החדשה בחלון פרטי משימה הוספנו אפשרויות עריכת טקסט מתקדמות. כניסה לשדה [הערות] תציג את סרגל עריכת הטקסט. בנוסף אנו מאפשרים לקשר למשימה מספר משתתפים ולקבוע באלו תנאים המשימה תשנה את  הסטטוס ל-"בוצע". בנוסף אנו מאפשרים לקשר משתמש או מספר משתמשים "לידיעה".  ברישום דיונים אנו מאפשרים לקבוע אלו משתתפים יקושרו באופן אוטומטי. 

מסמכים : בהוספת מסמך או בעדכון פרטי מסמך לשדה [תקציר] הוספנו אפשרויות עריכת טקסט מתקדמות. כמו כן כל שינוי שיתצבע בסטטוס המסמך ישמר "בלוג השינויים". בגרסה החדשה אנחנו מאפשרים לשכפל מספר מסמכים בו-זמנית. לאפשרות "העתק תיק ללא נייר" הוספנו כפתור [תצוגה מקדימה] לחיצה עליו תציג בפני המשתמש את קובץ ה - PDF. אנו מאפשרים בחירה של מסמך או מספר מסמכים ולשלוח אותם בדואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית.

נט המשפט : למשרדים העובדים עם מודול נט-המשפט, הוספנו הגדרה אישית המאפשרת הצגה מקדימה של המסמכים שירדו מאתר נט-המשפט. בנוסף יצרנו התראה חדשה בהורדת דיונים חדשים מהנט. ההתראה תוצג בסרגל ההתראות במסך הראשי.

כספים : למשרדים העובדים עם חשבוניות דיגיטליות בהפקת חשבונית כאשר בכרטיס הלקוח קיימת כתובת דוא"ל, המערכת תעביר את כתובת הדוא"ל לחלון הודעת דואר חדשה. להסכם גלובלי הוספנו אפשרות בניית הסכם לפי כמות יחידות וסכום. בנוסף ניתן לקבוע את אופן קבלת התראה והאם החיובים ירשמו כ"לא לחיוב". גם למודול זה הוספנו אפשרויות עריכת טקסט מתקדמות בשדות [תיאור] בהפקה של מסמכים חשבונאים.  משרדים המבצעים רישום הוצאות הוספנו בכרטיס הספק אפשרות בחירת ברירת מחדל בשדה [אמצעי תשלום]. בהמרת מסמך חשבונאי לקובץ PDF ושליחתו בדואר אלקטרוני לכותרת המסמך הוספנו את המלל "נאמן למקור".

הוצל"פ וכלים שלובים : בהתאם להוראת שעת הקורונה הוצאה לפועל שינתה את התעריפים של אגרת פתיחת תיק ושכ"ט א’, וזאת במידה והחייב משלם את חובו טרם נקיטת הליכים בתיק. בחלונות המכילים את השדה [הערות] כדוגמת כרטיס תיק/ פרטי פעולה וכו’ הוספנו אפשרויות עריכת טקסט מתקדמות. בתיקי הוצאה לפועל במידה ונרשמה פעולה של "דיווח על מסירת אזהרה מרחוק" תוצג התראה מהמערכת להוספת פעולת שכ"ט ב’. בהתאם לעדכונים המתקבלים מרשות האכיפה הסרנו את חובת צירוף טופס מחלק מהפעולות בתקשורת. הרשימה המעודכנת תוצג בהמשך

תוכן העניינים

np

  פלטפורמה חדשה

עריכת טקסט וקישורים  

בפלטפורמה החדשה בשדות בהם ניתן לרשום מלל חופשי כדוגמת הערות/תיאור/נספח הוספנו אפשרויות עריכת טקסט מתקדמות
בנוסף אנו מאפשרים תמיכה בקישורים חיצוניים או פנימיים [תיקיות או מסמכים ברשת]

לחיצה על הכפתור  תפתח חלון שיאפשר לקבוע מה המלל שיוצג ומה הכתובת אליה יפנה הלינק.
במידה והחלון לא מכיל את כל האייקונים, לחיצה על כפתור המשולש יציג את האייקונים הנסתרים.

כפתור עיצוב  

בפלטפורמה החדשה הוספנו לכפתור [הסר עיצוב] מנגנון שידע לחלץ את הטקסט מהטבלה לטקסט רגיל .

טבלה שהועתקה לנספח - ללא הסרת עיצוב טבלה שהועתקה לנספח - עם הסרת עיצוב

נוסח חשבון עסקה

בנוסח חשבון עסקה בשדות מלל חופשי כדוגמת מלל עליון/תחתון/הערות הוספנו אפשריות לביצוע שינויים במאפייני הטקסט כדוגמת צבע, גודל, מיקום וכו’. השינויים יבוא לידי ביטוי גם בפורמט המודפס .
נזכור! עריכת נוסח חשבון עסקה יכול להעשות באופן חד-פעמי בהגדרות מערכת או תוך כדי תהליך הפקת החשבון [בצורה זו השינויים לא ישמרו]
דוגמה לעריכת טקסט בחשבון עסקה:
 

פורמט מודפס

תיק ללא נייר

בפלטפורמה החדשה שיפרנו את תהליך " העתק תיק ללא נייר "
מעתה גם הודעות דואר-אלקטרוני יצורפו לקובץ ה-PDF שיווצר.
דוגמה: הודעת דואר המתוייקת בכרטיס התיק

ההודעה כפי בהעתק תיק ללא נייר

חלון "הקדמה"

בגרסה החדשה בתפריט מסמכים >  רשימת מסמכים ובכרטיס לקוח וכרטיס תיק בחוצץ "מסמכים"

כאשר מסמנים עם העכבר את שדה "תקציר" י וצג חלון HINT עם תוכן התקציר .

בנוסף בכל אותם רשימות אשר מופיעים מסמכים אנו מאפשרים לבחור מסמך/מספר מסמכים ולשלוח למספר נמענים בדואר אלקטרוני

להסבר נוסף על אופן העבודה עבור לקישור הבא:  שליחת מסמך בדואר אלקטרוני

 

סיכום שדות בעלי ערך "זמן"
בפלטפורמה החדשה אנו מאפשרים לסכם שדות המכילים ערכים של "זמן"
 

 
 

 

 

חזרה לתוכן עניינים


system properties

   

הגדרות מערכת

בתפריט המבורגר > עזרה > קיצורי מקשים - לרשימת קיצור הדרך הוספנו את האפשרויות הבאות:

F2 - הדפס
F4 - יציאה
F5 - הוסף
F6 - הצג/עדכון רשומה
F7 - הצגה של רשימת הטפסים
F9 - עבור אל
F10 - שיערוך של פעולות בתיק
PGUP - הצג תיק קודם
PGDN - הצג תיק הבא
Ctrl+S - שמור
Ctrl+L - שלח לינק
Ctrl+E - יצוא הנתונים
Alt+L - הצג לקוח

איחוד ישות לספק

בגרסה החדשה בכלים ותחזוקה > שינוי מספרי תיקים ולקוחות > איחוד ספקים > אנו מאפשרים לאחד ישות לספק .
פעולה זו נועדה למשרדים אשר פתחו בטעות ישויות בעלות שם זהה במקום ספק. להסבר נוסף על ביצוע התהליך עבור לקישור הבא:  איחוד ישויות לספק

מונה זמן

בתוכנת עודכנית ניתן לקבוע באופן גורף שכניסה לכרטיס תיק תפתח את "מונה הזמן". [אפשרות זו קיימת בהגדרות אישיות מספר 119]
למשרדים אשר מעוניינים להחיל הגדרה זו רק על תיקים מסויימים, ניתן בהגדרות התיק לסמן את תיבת הסימון "הפעלת מונה זמן אוטומטי בכניסה"

 

 

 

    
 
  תיקים ולקוחות

הקמת לקוחות ותיקים מרשימת תיקיות מסמכים קיימות

בגרסה החדשה אנו מאפשרים הוספת לקוחות ואו תיקים לתוכנת עודכנית מרשימת תיקיות הקיימות במחשבך .  
בתפריט כלים ותחזוקה > הוספנו אפשרות בשם "הקמת לקוחות/תיקים מתיקיות
לחיצה על הכפתור תפתח מסך משולב הכולל מספר חלונות:
1. חלק עליון - לקוחות (עם סינון של לקוחות שהוקמו היום ע"י המשתמש הנוכחי)
2. חלק תחתון - תיקים (עם סינון של תיקים שהוקמו היום ע"י המשתמש הנוכחי)

גרירת תיקיות המסמכים לאחד משני החלונות הללו תפתח חלון דיאלוג:

1. להקים לקוח חדש
2. להקים תיק ללקוח קיים (לאפשר לבחור מספר ושם לקוח) + תיוק המסמכים מהתיקייה.
לאפשר למשתמש להזין את שם הלקוח/תיק (שם התיקייה שגררו כברירת מחדל).
3. הקמת לקוח ותיקים עפ"י התיקיות

להסבר כללי על מסך לקוחות ותיקים שהוקמו היום עבור לקישור הבא:  לקוחות ותיקים שהוקמו היום  
להסבר על אופן גרירת תיקיות המסמכים והאפשרויות העומדות בפניך עבור לקישור הבא: הקמת לקוח ותיק חדש ותיוק מסמכים

תפריטים ושדות בהם נוספו אפשרויות עריכת טקסט

בתפריט תיקים ולקוחות > הוסף לקוח > בשדה " הערות"   
ובהצגת פרטי לקוח > במצב תצוגה ועדכון שדה " הערות"

בתפריט תיקים ולקוחות > הוסף ישות > בשדה "הערות"
תיקים ולקוחות > ישויות > בהצגת פרטי "ישות" > במצב תצוגה ועדכון, שדה "הערות"

בתפריט תיקים ולקוחות > הוסף תיק (מכל הסוגים) > שלב הראשון של אשף הוספת תיק > שדה "הערות"
ובתיקים ולקוחות > תיקים > הצגת פרטי תיק > במצב תצוגה ועדכון

בכרטיס לקוח > בחוצץ אנשי קשר
בהוספת איש קשר חדש ובחלון הצגת פרטי איש קשר קיים. 
בכל מקום בתוכנה בו ניתן להוסיף או להציג צדדים.  
בשדה הערות הוספנו אפשרויות עריכת טקסט מתקדמות. כניסה או עדכון השדה יציג את סרגל העיצוב.

איתור מיקוד

בגרסה החדשה בהוספת/עדכון פרטי ישות/לקוח/חייב/כתובת וכל מקום אחר שבו יש הזנת כתובת.
במידה ושם היישוב אינו קיים ברשימת הישובים, תפתח רשימת הישובים שמכילים את המלל שהוזן בשדה.

הוספת נספח

בגרסה החדשה שיפרנו את העבודה עם הנספחים.
בהוספת נספח לישות, במידה והישות אינה קיימת במערכת לחיצה על הכפתור   תאפשר הוספת ישות חדשה מתוך החלון המוצג.

בתפריט תיקים ולקוחות > תיקים.  לחלון הסינון הוספנו שדה "מטפלים בתיק ". הסינון ייתבצע על כל המטפלים בחוצץ מטפלים בתיק, כולל מטפלים משניים .

סגירה ידנית של הוצאה

בתוכנת עודכנית כאשר מפיקים הוצאה ללא תשלום מוצגת התראה לביצוע תשלום בסרגל ההתראות. במידה  ואין צורך לקשר בין ההוצאה לבין התשלום יכול המשתמש "לסגור ידנית" את ההתראה.
את השדות "האם ההוצאה סגורה ידנית"   ו "סיבת הסגירה" , העברנו לחוצץ הוצאות ברטיס התיק והספק. 
שדות אלו נוספו גם לחלון הסינון.

יומן פעילות בתיקים

בגרסה החדשה הוספנו בתפריט תיקים ולקוחות אפשרות הצגה וסינון של הפעילויות השונות שבוצעו בתיקים 
כדוגמת רישום מסמכים חשבונאים, רישום אירועים ביומן, עבודה עם מסמכים וכו’. להסבר נוסף על אופן העבודה והצגת הנתונים עבור לקישור הבא:  יומן פעילות בתיקים

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 75 (דו"ח סיכום שעות וחיובים ללקוח)
בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 76 (דו"ח סיכום שעות וחיובים לתיק)  
הוספנו שדה סינון ’לא לחיוב’, ועמודה של ’סה"כ לא לחיוב’.

בתפריט צדדים ברשימה המתקבלת לאחר ביצוע סינון נוספו שני כפתורים
[צרף לקבוצת עבודה] ו [הסר מקבוצת עבודה] להסבר נוסף על עבודה עם קבוצות עבודה עבור לקישור הבא:  קבוצות עבודה

הקמת לקוח

בגרסה החדשה לחיצה על המקשים המקשים CTR+K יפתח חלון להוספת לקוח חדש למערכת

תיוק מסמכים לכרטיס ישות

כפי שניתן לתייק מסמכים באופנים וממקורות שונים לחוצץ מסמכים בכרטיס התיק. 
כך גם בגרסה החדשה ניתן לגרור או לתייק מסמכים /קבצים ודוא"ל מתוך ה-Outlook ישירות אל חוצץ המסמכים בכרטיס הישות

חוצצי משתמש

בגרסה החדשה בהגדרות חוצץ משתמש הוספנו שדה חדש [ הצג התראה כאשר הערך קיים כבר באותו שדה ברשומה אחרת ].
במידה והתיבה מסומנת בשמירת נתונים בחוצץ משתמש בתיק/לקוח עם ערך שאינו ייחודי בשדה, תוצג התראה למשתמש :
"הערך בשדה [שם השדה] אינו מכיל ערך ייחודי.
האם להמשיך?"  כן/לא

 

לתוכן העניינים


   

  ניהול משרד

חישובים

בתפריט חישובים > רשימת חישובים > במסך גיליון חישוב:
לרשימת החישובים בגיליון הוספנו עמודה " מס’ סידורי " (מזהה הרשומה של החישוב) על מנת לאפשר למיין את החיושבים לפי סדר הקלדה.

שעות עבודה לעובד

בתפריט ניהול משרד > שעות עבודה לעובד > הדפס
נוסף דוח הדפסה חדש בשם " שעות עבודה בחלוקה למשתמשים - רחב ".
הדוח יתבסס על דוח ההדפסה הקיים כיום, ויכלול את העמודה החדשה שנוספה ’הערות (כניסה/יציאה)’

 

דואר היברידי

ללקוחות העובדים עם מודול דואר היברידי הוספנו את הכפתורים: [צרף לקבוצה]  ו [הסר מקבוצה] .  
בניהול משרד > ההתראות שלי > התראת דואר היברידי.
בניהול משרד > התראות דואר היברידי. להסבר נוסף על אופן עבודה עם קבוצות עבודה עבור לקישור הבא:  קבוצות עבודה

בנוסף, בגרסה החדשה אנו מאפשרים בחירה של מספר מסמכים ושליחה כקובץ אחד בדואר היברידי 
להסבר נוסף על אופן שליחת מסמכים בדואר היברידי עבור לקישור הבא:  בחירת מסמך למשלוח בדואר היברידי

 

לתוכן העיניינים


   

   טלפונים והודעות

תפריטים ושדות בהם נוספו אפשרויות עריכת טקסט

בתפריט טלפונים והודעות > שלח הודעה חדשה
ובטלפונים והודעות > הודעות > הוספה/הצגה/עדכון פרטי הודעה
ובחלון פרטי הודעה - בשדה " תוכן הודעה הוספנו אפשרויות עריכת טקסט מתקדמות . כניסה לשדה תציג את סרגל העריכה.

בתפריט טלפונים והודעות > טלפונים עו"ד > אנו מאפשרים סימון של מספר שורות ולחיצה על הכפתור 
לחיצה על הכפתור תאפשר מחיקה של מספר שורות בו-זמנית.

נוסח הודעה קבועה למשלוח ב - SMS

למשרדים העובדים עם מודול SMS הוספנו בהגדרות מערכת > הגדרת מערכת 110-נוסחים קבועים להודעות SMS
בסוג הנוסח "גביה מחייבים" את השדה "תיק הוצל"פ".  

כפתור רענון

לרשימת הודעות SMS הוספנו כפתור 

לחיצה על הכפתור תאפשר רענון של סטטוסי ההודעות שנשלחו.

הודעות חדשות

בתוכנת עודכנית הודעות פנימיות הנשלחות למשתמשים השונים בתוכנה, מופיעות בתיבת דואר ניכנס עם הדגשה כל עוד לא נקראו. 
בגרסה החדשה הוספנו אפשרות זו גם להודעות שלא נקראו בכרטיס הלקוח ובכרטיס התיק

לתוכן העניינים


   

   דוחות

תיקי תביעה והוצל"פ עם סיכומים

מתוך תפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 25 " דוח רשימת תיקי תביעה והוצל"פ עם סיכומים "

נוספה עמודה [ סיבת סגירה ]
נוספה שדה לחלון סינון [ סיבת סגירה ]

להגדרת סיבות סגירה יש להכנס להגדרות מערכת > הגדרה מס’ 126 תיקים - סיבות סגירה.

סיכום שעות עבודה לפי לקוח ועובד ברמה חודשית

נוסף דוח מספר 202 - " סיכום שעות עבודה לפי לקוח ועובד - חודשי
הדו"ח יסכם שעות עבודה לפי לקוחות ועובדים - ברמה חודשית.

סיכום שעות וחיובים לתיק

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח מס’ 76 "דו"ח סיכום שעות וחיובים לתיק"  
נוספה עמודה " ממוצע שעתי לתיק ", שדה זה יחושב לפי נוסחה: סה"כ החיובים חלקי סה"כ השעות = ממוצע שעתי לתיק.

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח מס’ 75-"דו"ח סיכום שעות וחיובים ללקוח" - לחלון הסינון הוספנו את השדה "לא לחיוב".

דוח "תיקים רדומים"

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח מס’ 27 "דוח תיקים רדומים" הוספנו את השדות/עמודות הבאות:

תיאור פעולה אחרונה   
תאריך פעולה אחרונה

הצגת הדוח תפתח שני חלונות דיאלוג:

בחירת טווח תאריכים להצגת הפעולות האחרונות
חלון סינון המאפשר הצגת נתונים בהתאם לתנאים המוצגים

דוח חייבים בתקשורת להגבלות

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח מס’ 90- "דוח חייבים בתקשורת להגבלות" הוספנו את השדה/עמודה " תוצאת המצאה אחרונה ".
השדה נוסף לסינון וגם לרשימה המתקבלת לאחר הסינון.

דוח כמות תיקים לפי סטטוס

למשרדים העובדים עם מודול הוצאה לפעול
בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 33 "דוח כמות תיקים לפי סטטוס"
בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 89 "דו"ח סה"כ תיקים לפי לקוחות, עפ"י סטטוס תיק"

הוספנו עמודה " יתרת חוב (תביעה/הוצל"פ) ". לסכם את יתרות חוב בתיקים על פי כל סוג.
הוספנו עמודה " כמות תיקים (תביעה/הוצל"פ) ". לסכם את כמות התיקים לפי סטטוס בתיקים מסוג הוצל"פ.

דוח סיכום שעות עבודה וכמות חיובים ללקוח לפי עובד

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 65 "דוח סיכום שעות עבודה וכמות חיובים ללקוח, לפי עובד" - הוספנו אפשרות לסנן את הדוח לפי סטטוס חיוב.

דוח חייבים באיחוד שחדלו מתשלום

בתפריט ניהול משרד> רשימת דוחות> דוח 17 > "דוח חייבים באיחוד שחדלו מתשלום" הוספנו כפתור [ הצג תיק ]

דוח אי התאמה בין חשבון לזיכוי בתקשורת ובתיק פנימי

בניהול משרד > דוחות > דוח מס’ 155-"דוח אי התאמה בין חשבון לזיכוי בתקשורת ובתיק פנימי", הוספנו כפתור לסרגל הכלים (מימין ל"הצג תיק תקשורת"): " עדכון חשבון בתיק פנימי ".
כפתור זה יאפשר לעדכן את פרטי חשבון הבנק מפרטי חשבון בתיק תקשורת לפרטי חשבון בתיק הפנימי באופן גורף בהתאם  לרשומות שנבחרו (הפרטים לעדכון: בנק, סניף וחשבון).
לחיצה על הכפתור תציג חלון התראה: "בחרת לעדכן פרטי חשבון בנק בX תיקים פנימיים. האם ברצונך להמשיך?"

כמות תיקים בחלוקה למטפלים

בתפריט ניהול משרד > דוחות נוסף דוח חדש מס’ 203 "כמות תיקים בחלוקה למטפלים
הדוח מציג טבלה המכילה את שם המטפל ואת כמות התיקים שפתח, וזאת בהתאם לסינון שבוצע.

שעות עבודה לעובד לפי לקוח - חודשי

בתפריט ניהול משרד > רשימת דוחות > דוח 159 "שעות עבודה לעובד לפי לקוח - חודשי" .

לדוח ההדפסה הוספנו עמודה " חודש ". ועמודה " שנה ".

לתוכן העניינים


   

  יומן ומשימות

תפריטים ושדות בהם נוספו אפשרויות עריכת טקסט

בתפריט יומן ומשימות > הוסף משימה
בתפריט יומן ומשימות > משימות > הצגת פרטי משימה מתוך הרשימה המתקבלת
בכרטיס לקוח/תיק > חוצץ משימות > הוספה/עדכון משימה

בחלון פרטי משימה בשדה הערות הוספנו אפשרויות עריכת טקסט מתקדמות . כניסה לשדה תציג את סרגל העריכה.

הוספת פגישה/דיון

בתוכנת עודכנית בהוספת פגישה ואו דיון ניתן להוסיף ישות "חיצונית" אשר אינה נמצאת ברשימת המשתמשים במשרד. 
בגרסה החדשה  בחלון הוספת משתמש חיצוני אנו מאפשרים בחירת ישות מתוך רשימת הישות בתוכנה . לקריאה נוספת עבור לקישור הבא:  ניהול משתתפים חיצוניים

שיפרנו את העבודה עם רישום דיונים. בהגדרות מערכת ניתן לקבוע אלו משתתפים יקושרו באופן אוטומטי בזמן רישום הדיון
להסבר נוסף ולהצגת אפשרויות עבודה נוספות עבור לקישור הבא:  הגדרות יומן

פרטי יומן

בחלון פרטי יומן הוספנו את השדה " זיהוי נוסף " בשדה יוצגו נתונים בהתאם למה שקיים בכרטיס התיק.

משימות

בגרסה החדשה שפרנו את תהליך הוספה או עדכון של משימה. במידה והמשימה החדשה "מתנגשת" עם חג קיים
בחלון הוספת משימה יוצג חלון התראה: " חגים/אירועים בטווח התאריכים שנבחרו " וכפתור שיציג את התאריכים המדוברים.

בנוסף אנו מאפשרים קישור של מספר משתמשים לטיפול במשימה, ולהגדיר משתמשים אחרים ל-"לידיעה" בחלון [פרטי משימה]

יצרנו תפריטי משנה לנוחות המשמשים כדוגמת [ משימות בטיפולי ] [ משימות לידיעתי] ועוד. להסבר נוסף על התפריטים החדשים שנוספו עבור לקישור הבא:  תפריטי משימות בתוכנה .

להסבר על אופן הוספת משימה חדשה וקישור משתמשים שונים "לטיפול" ול"ידיעה" עבור לקישור הבא:  הוספת משימה

בחלון פרטי משימה/תזכורת הוספנו כפתור [הוספת חיוב] לרישום פריט חיוב חדש לכרטיס התיק אליו מקושרת המשימה.

 

הוספת שדה לקוח/מספר לקוח אב ברשימת משימות ותזכורות

בתפריט יומן ומשימות > תזכורות לביצוע 
ובתפריט יומן ומשימות > משימות

לכל התצוגות הוספנו שדות סינון:
* מספר לקוח אב
* שם לקוח אב
* לקוח אב מטבלה

בנוסף, הוספנו את העמודות הבאות לרשימות:
* מספר לקוח אב
* שם לקוח אב

שינוי סטטוס משימה

בגרסה החדשה הוספנו אפשרות  שליחת הודעה למשתמשים בעקבות שינוי סטטוס המשימה.
לביצוע השינוי יש להכנס ל הגדרות מערכת > 127 "ניהול משרד - משימות/תזכורות" > הגדרה " ולסמן את ההגדרה: לאחר שינוי סטטוס משימה תישלח הודעה דואר ל-"
להסבר נוסף על האפשרויות הקיימות בהגדרה עבור לקישור הבא:  ניהול משרד - משימות/תזכורות
בנוסף, בתפריטים שונים בתוכנה המציגים משימות ותזכורות, הוספנו אייקונים   המורים על סטטוס המשימה

 

לתוכן העיניינים


 

מסמכים

בתפריט מסמכים > הוסף מסמך
מתוך רשימת מסמכים > הצגת פרטי מסמך ו בשדה " תקציר " הוספנו אפשרויות עריכת טקסט מתקדמות.

בגרסה החדשה כל שינוי שיעשה בסטטוס המסמך ישמר בלוג השינויים.
להצגת לוג השינויים בתוכנה לחץ על תפריט ה-    > כלים ותחזוקה > לוג השינויים

בהגדרות מערכת > קוד 9 - שבלונות > הוספנו לקבוצת שדות "תיק" את השדות הבאים: 

1. נאמנות_שם_נאמנות
2. נאמנות_קוד_בנק
3. נאמנות_קוד_סניף
4. נאמנות_מספר_חשבון_בנק
5. נאמנות_שם_חשבון_בנק
6. נאמנות_שם_נאמנות
7. נאמנות_כתובת
8. נאמנות_מספר_עמ

מתוך הגדרות מערכת > הגדרה 9 (מסמכים - שבלונות)
הוספנו לקבוצת שדות מסוג ’צד’ שדה "הערות צד"

שכפול מסמך

בגרסה החדשה שיפרנו את אופן שיכפול המסמכים.  
במידה ובוחרים לשכפל יותר ממסמך אחד המערכת תציג את ההודעה הבאה ותאפשר לבחור תיק אליו ישוכפלו המסמכים.

העתק תיק ללא נייר

לאפשרות של "העתק תיק ללא נייר" הוספנו כפתור   לחיצה תציג את קובץ ה - PDF

להסבר מפורט יותר על אפשרויות העבודה עבור לקישור הבא:  העתק תיק ללא נייר

תיוק מסמכים

בהגדרות מערכת > הגדרה מס’ 11-מסמכים - כללי  הוספנו הגדרה חדשה " מטפל ברירת מחדל בעת הוספת מסמך "  לבחירה מאפשרויות הבאות (כולל בחירה מרובה):
- אחראי לקוח
- מטפל ראשי בתיק
- כל המטפלים בתיק
- משתמשים לפי בחירה
במידה ובוחרים "משתמשים לפי בחירה" - יוצג שדה עם רשימת משתמשים פעילים לבחירה.

בנוסף בהגדרות מס’ 11 מסמכים-כללי אנו מאפשרים את  בחירת פורמט הצגת השנה [כשתי ספרות או כארבע ספרות] הבחירה שתעשה תוצג בהתאם גם בהוספת שדה תאריך בשבלונות.
להסבר נוסף על האפשרויות הקיימות בהגדרה 11 עבור לקישור הבא:  הגדרות כלליות למסמכים

שבלונות

בגרסה החדשה אנו מאפשרים להוסיף לשבלונה מידע מ-"ג ורמי נט המשפט "

בחלון "קבוצת שדות" לחיצה על כפתור   תאפשר הוספת שדות מידע הקשורמים לגורמי נט-המשפט.

גרסאות למסמכים

בגרסה החדשה שיפרנו את העבודה עם גרסאות למסמכים.

מעתה אנו מאפשרים להוסיף הערות לגרסאות השונות של המסמך. להסבר נוסף על אופן הוספת גרסאות בתוכנה, עבור לקישור הבא:  גרסאות למסמך

שליחת מסמך בדואר אלקטרוני

בגרסה החדשה אנו מאפשרים מתפריטים שונים לבחור מספר מסמכים ולשלוח למספר נמענים בדואר אלקטרוני
במידה ונבחרו מספר נמענים תוצג אפשרות שליחה נפרדת לכל נמען. להסבר נוסף על אופן שליחת מסמכים בדואר אלקטרוני עבור לקישור הבא:  שליחת קובץ בדואר אלקטרוני

 

לתוכן העניינים


 

   

נט המשפט

הצגת מקדימה של מסמכי נט-המשפט

בגרסה החדשה בסרגל ההתראות במסך הראשי, אנו מאפשרים הצגה מקדימה של מסמכים חדשים שירדו מנט-המשפט .
על מנת שפעולה זו תתאפשר יש להכנס להגדרות אישיות נט-המשפט ולסמן את התיבה " הצג תצוגה מקדימה בהתראות.... "
לקריאה נוספת בנושא עבור לקישור הבא:  הגדרות אישיות נט המשפט

התראת דיונים חדשים

למשרדים העובדים עם מודול נט-המשפט בתפריט ניהול משרד > התראות. הוספנו התראה חדשה " התראות דיוני נט המשפט ".
בנוסף ההתראה תוצג גם בסרגל ההתראות > תחת התראות "הוצל"פ ונט המשפט"

דיונים

דיונים המגיעים מאתר נט-המשפט ונרשמים ביומן הגרפי בעודכנית יצגו בליווי האייקון N  

התראת מסמכים חדשים בתיקים שבטיפולך

בתפריט ניהול משרד > ההתראות שלי > מסמכים חדשים מנט המשפט בתיקים שבטיפולך - הוספנו את העמודה " תיק בימ"ש ".

לתוכן העניינים


 

   

   כספים

הסכם גלובלי

למשרדים העובדים עם הסכם גלובלי הוספנו אפשרות בניית הסכם לפי כמות יחידות או הגבלת סכום וקביעת אופן קבלת ההתראה
בנוסף ניתן לקבוע האם חיובים אשר ירשמו במסגרת ההסכם יוגדרו כ"לא לחיוב" 
להסבר נוסף על אופן הוספת ההסכם עבור לקישור הבא: הסכם גלובלי

בהתאם להסכם הגלובלי החדש בהגדרות מערכת > 139 "כספים - הגדרות הסכמי ריטיינר"
נוספה הגדרה חדשה עם כותרת "התראה על ניצול סכום/כמות בהסכם גלובלי"
להתראה התווסף שדה "אחוז יתרת סכום/כמות להתראה" ושדה להזנת "אחוז" (בדומה לקיים בהגדרה רלוונטית להסכם ריטיינר)

להסבר נוסף בנושא עבור לקישור הבא:  הגדרות הסכמים

בנוסף, בחלון התראות אנו מאפשרים להציג את החיובים שנרשמו בתיקים השונים הקשורים להסכם.  
להסבר נוסף בנושא עבור לקישור הבא:  התראות הסכמים

אפשרויות עריכת טקסט במסמכים חשבונאים

1. בתפריט כספים > [ הוסף חשבונית עצמית]  
ובהוצאות > הצגת חלון [פרטי חשבונית עצמית]  מהרשימה המתקבלת בשדה "תיאור" נוסף סרגל עריכת טקסט

2. בחשבונות עסקה > הוספת חשבון עסקה חדש, עדכון/הצגת פרטי חשבון עסקה קיים > חלון פרטי חשבון עסקה"
  בשדות "הערות" "מלל עליון" ו- "מלל תחתון"  נוסף סרגל עריכת טקסט.  

3. בתפריט כספים או מתוך כרטיס לקוח ותיק למסך [הוספת חיוב] ו [הוספת חיוב מקוצר] בשדה "תיאור" חיוב נוסף סרגל עריכת טקסט

4. בתפריט כספים > ספקים > מתוך הרשימה המתקבלת ב הוספת ספק חדש ועדכון/הצגת פרטי ספק קיים
בשדה "הערות" נוסף סרגל עריכת טקסט

5. בתפריט  כספים > תקבולים להפקדה > סימון תקבולים > הפקד בבנק > חלון טופס הפקדה
ובתפריט כספים > טפסי הפקדה > הצגת פרטי טופס הפקדה קיים, בשדה "תיאור" נוסף סרגל עריכת טקסט.

6. בתפריט כספים > הסכמי ריטיינר > בחלונות הוספה ועדכון פרטי הסכם ריטיינר
בשדה "תיאור ההסכם" נוסף סרגל עריכת טקסט

7. בתפריט  כספים > הוסף חשבונית זיכוי מספק  
ובכספים > הוצאות > סינון מסמכים מסוג חשבונית זיכוי מספק > חלון "פרטי חשבונית זיכוי מספק"
בשדה "תיאור"נוסף סרגל עריכת טקסט.

8. בתפריט כספים > הוסף קבלה/חשבונית-מס > חשבונית-מס
ובכספים > חשבוניות-מס > הצגת פרטי "חשבונית מס" מהרשימה המתקבלת

בשדה "הערות" נוסף סרגל עריכת טקסט.

9. בתפריט כספים > הוסף קבלה/חשבונית-מס > חשבונית זיכוי > שלב שני של אשף ההפקה
ובכספים > חשבוניות-מס > הצגת פרטי "חשבונית זיכוי" , מהרשימה המתקבלת
בשדה "סיבת זיכוי" נוסף סרגל עריכת טקסט.

10. בתפריט  כספים > הוסף הוצאה
ובכספים > הוצאות > הצגת חלון "פרטי חשבונית/קבלת ספק" מהרשימה המתקבלת
בשדה "תיאור" נוסף סרגל עריכת טקסט .

11. בתפריט כספים > הוסף חשבונית מס/קבלה > חשבונית מס
ובכספים > חשבוניות > חשבונית מס > הצגת חלון "פרטי חשבונית" מהרשימה המתקבלת בשדה "הערות" נוסף סרגל עריכת טקסט

12. בתפריט כספים > הוסף חשבונית מס/קבלה > חשבונית מס/קבלה
ובכספים > קבלות > הצגת חלון "פרטי חשבונית מס/קבלה" מהרשימה המתקבלת בשדה "הערות" נוסף סרגל עריכת טקסט

13. בהגדרות מערכת > 94 "כספים - הערות קבועות למסמכים חשבונאיים"   
בהוספה ואו הצגה של הערות קבועות לשדה "תיאור" נוסף סרגל עריכת טקסט

חשוב! שנויים המבוצעים בעיצוב/עימוד הטקסט יבוא לידי ביטוי גם בפורמט הדפסה .

ריטיינר

משרדים העובדים עם הסכמי ריטיינר בגרסה החדשה אנו מאפשרים הוספת הסכמים חופפים בתאריכים באותו תיק, כאשר יחידת פריט החיוב בהסכם שונה .
לדוגמא להסכמים חופפים יכול להיות: ריטיינר על שכ"ט וריטיינר על הוצאות בתיק.
להסבר על הוספת הסכם ריטיינר עבור לקישור הבא:  הוספת הסכם ריטיינר

ביטול הוצאות ותשלומים 

 1. בגרסה החדשה ביטול הוצאה אליה קושרו תשלומים יאפשר למשתמש לבטל את התשלומים באותו תהליך .
  לאחר ביטול ההוצאה תוצג שאלה במידה ונמצאו תשלומים מקושרים:
  "נמצאו X תשלומים מקושרים להוצאה. האם לבטל את התשלומים לאחר ביטול ההוצאה?"
  כן/לא
  להסבר נוסף על ביטול הוצאה עבור לקישור הבא:  ביטול הוצאה

   

 2. כנ"ל בתהליך הפוך - כאשר מבקשים לבטל תשלום המערכת תבצע בדיקה האם קיימות הוצאות מקושרות. במידה וכן תאפשר לבטל את ההוצאות בסיום ביטול התשלום.
  לאחר ביטול התשלום תוצג שאלה במידה ונמצאו הוצאות מקושרת:
  "נמצאו X הוצאות מקושרות לתשלום. האם לבטל את ההוצאות לאחר ביטול התשלום?"
  כן/לא
  להסבר נוסף על ביטול תשלום עבור לקישור הבא:  ביטול תשלום

ספקים

בגרסה החדשה אנו מאפשרים בכרטיס הספק בשדה [אמצעי תשלום]

1. לבחור חשבון בנק ברירת מחדל לתשלומים מחשבונות המערכת במידה ובוחרים ב- "המחאה" "מזומן" "העברה" "הוראת קבע"
2. לבחור כרטיס אשראי ברירת מחדל, מרשימת כרטיסי אשראי במערכת, במידה ובוחרים "כרטיס אשראי".

בתפריט כספים > חשבונות עסקה הוספנו קיצור מקשים Ctrl+Shift+F11 להפעלת חלון [ סינון חשבונות עסקה ]
הקיצור נוסף גם לרשימת הקיצורים במערכת (תפריט המבורגר > עזרה > קיצורי מקשים).

בתפריט פקדונות > קבלות פקדון, לחלון הסינון נוסף שדה "כתובת משלם"

הגדלת פקדון

רישום הערה בשדה "פרטים" בהגדלת פקדון יבוא לידי ביטוי בחוצץ מצב כספי בכרטיס התיק, בשדה "תיאור"

חוצץ מצב כספי - שדה "תיאור" 

הדפסת מסמכים חשבונאים כ - PDF

בגרסה החדשה אנו מאפשרים הדפסת מסמכים חשבונאים בפורמט PDF ושליחתם בדואר אלקטרוני
במידה ונבחרת אפשרות זו המערכת תציג על גבי המסמך החשבונאי את הכותרת "נאמן למקור"

חשבונות בנק

בתפריט כספים > חשבונות בנק
לחלון הסינון הוספנו שדה "תאריך תנועה" המאפשר לסנן חשבונות בנק בהם היו תנועות בתאריכים שהוגדרו.

מונה זמן

בגירסה החדשה שיפרנו את העבודה עם מונה הזמן. מעתה ניתן להגדיר פריט חיוב ברירת מחדל ברישום חיוב ממונה הזמן.  
הגדרה זו היא אישית ותהיה הקובעת בעת רישום חיוב ממונה זמן. וזאת במידה ולא הוגדר פריט בהגדרות אישיות. להתייחס לפריט שהוגדר בהגדרה כללית.

הגדרת אמצעי תשלום ברירת מחדל

בהגדרות מערכת > 109 " כספים - חשבונות בנק וסוגי תשלומים/תקבולים " הוספנו אפשרות חדשה להגדיר  " אופן תשלום ברירת מחדל בתקבולים "  
במידה ויבחר אופן תשלום ברירת מחדל בהגדרה זו, יוצג ערך רלוונטי בשדה " אופן תשלום " בפרטי התקבול בהוספת קבלה, בהוספת חשבונית מס/קבלה . במידה ולא יבחר ערך בהגדרה - להציג " המחאה " כברירת מחדל כפי שמתבצע היום

הוספת חיוב

לחלון הוספת חיוב נוספו השדות "שעת התחלה" ו "שעת סיכום"
בהתאם לערכים שנרשמו בשדות אלה, המערכת תעביר את סיכום השעות לשדות "כמות" ו "שעות עבודה" באופן אוטומטי
להסבר נוסף על אופן רישום חיובים במערכת עבור לקישור הבא:  הוספת חיוב

דו"ח רווח והפסד זמני

בתפריט כספים > בהפקת דו"ח רווח והפסד זמני אנו מאפשרים הוספת יתרות פתיחה לדוח
להסבר נוסף על אופן יצירת הדוח עבור לקישור הבא:  דוח רווח והפסד

 

לתוכן העניינים


   

הוצל"פ

הוראת שעת קורונה

בעקבות מגיפת הקורונה הוצאה לפועל החליטו לבוא לקראת החייבים עם תעריפי שכ"ט ואגרה מופחתים בפתיחת התיק.
וזאת במידה והחייב משלם את חובו טרם נקיטת הליכים הוא ישלם את התעריפים המופחתים. במידה והחייב אינו משלם את חובו, ועורך הדין נוקט בהליכים יצטרפו הפרשי התעריפים לעלות אגרת פתיחת תיק ושכ"ט א. להסבר נוסף בנושא עבור לקישור הבא:  שינוי תעריפי אגרות פתיחה ושכ"ט א

אפשרויות עריכת טקסט

בכרטיס תיק תביעה/הוצל"פ > חוצץ חייבים  
בתפריט הוצל"פ > חייבים בתיקי ם - מתוך הרשימה שמתקבלת
בתפריט הוצל"פ > חייבים - כל הכתובות > מתוך הרשימה שמתקבלת
בתפריט הוצל"פ > הוסף תיק > הוספת תיק מסוג תביעה/הוצל"פ (כל הסוגים הרלוונטיים) > אשף הקמת תיק > שלב שני של הוספה/עדכון חייבים
במסך הוספת חייב  ובהצגת פרטי חייב קיים

בשדה "הערות" הוספנו אפשרויות עריכת טקסט מתקדמות. כניסה לשדה תציג את סרגל העיצוב.

בתיק תביעה/הוצל"פ > בחוצץ פעולות 
בחלון הוספה/עדכון פרטי פעולה לצד שם החייב הוספנו את מספר וסטטוס החייב.


 

פעולת שכ"ט ב’

כיום המערכת מתריאה על הוספת פעולת שכ"ט ב’ בתיק הפנימי במידה וקיימת פעולה של "אישור מסירת הוצל"פ (אזהרה)" ועבר מספר הימים המותר לביצוע הליך נוסף
בגרסה החדשה ההתראה להוספת שכ"ט ב’ תוצג גם אם נרשמה פעולה של "דיווח על מסירת אזהרה מרחוק ".
אם הפעולה הזו קיימת, תתבצע בדיקה עפ"י תאריך המסירה ורק אם מצב המסירה הוא אחד מהבאים:
נמסר לידיו / נמסר לידי בן משפחה / סרב לקבל / הודבק על הדלת / (הודבק על הדלת (לא פעיל / החייב ביצע תשלום לחוב
התקיים דיון התייצבות לחייב / חייב הגיש בקשה / איחוד תיקים לחייב / סרב לחתום / הוגש מסמך תגובה / נמסר למיופה כח

קבלת מידע על כניסת חייב לישראל

בגרסה החדשה הוספנו את הפעולה "קבלת מידע על כניסת חייב לישראל" לרשימת הפעולות מורכבות" ובנוסף ויתרנו על חובת השימוש בטופס

הגדרת תזכורת אוטומטית בהוספת פעולה

בהגדרות מערכת > הוצל"פ > קוד 12 "הוצל"פ - פעולות הוצל"פ" > בהצגת פרטי פעולה

סימון התיבה "רשום תזכורת" והקלדת מלל בשדה "הערות משימה" יגרום להציג את הכתוב בשדה "הערות" בפרטי המשימה.

הגדרת הפעולה

הצגת המשימה לביצוע

צירוף מסמכים לפעולות

בגרסה החדשה לפעולות בתקשרות הדורשות צירוף מסמכים כדוגמת "רישום עיקול מטלטלין". בחלון "פרטי פעולה בתקשורת > ב"רשימת מסמכים לבחירה" 
הוספנו עמודה של "סוג מסמך" ועמודה של אייקון סוג הקובץ בתצוגת מסמכים לבחירה.

 

 

לתוכן העניינים


 

  

כלים שלובים

מס"ב

בתפריט כלים שלובים > תקבולים במס"ב > סימון תקבולים > הוסף קבלת פקדון
במידה וקיימים תקבולים במס"ב ללא מספר חייב ושם חייב, בגרסה החדשה המערכת תאפשר הפקת קבלות ברצף גם בתיקים עם כמה חייבים, כאשר התקבול ירשם על החייב הראשי.

כלל חישוב

בתיק תקשורת בחוצץ " כללי חישוב " נוספה עמודה חדשה שנקראת "האם תקף" .

בקשות והחלטות

בכל הרשימות במערכת של "בקשות והחלטות" נוספה עמודה "שם גורם מימוש" ו "מספר הליך מימוש" .

בקשת להוצאת מעוקלים

בכרטיס תיק הוצל"פ בהוספת פעולה בתקשורת "בקשה להוצאת מעוקלים" בחלון "פרטי בקשה להוצאת מעוקלים -בתקשורת" 
במידה והוזן ערך בשדה "מספר הליך מקדים" - המערכת תנקה את הנתונים בשדות של כתובת ותחסם אפשרות להזנת ערכים.
במידה ולא הוזן ערך בשדה ’מספר הליך מקדים’ - יתבצע מילוי אוטומטי של פרטי כתובת ואפשרות להזנת נתונים.

הגבלות

בעקבות שינוי במערכת בכלים שלובים לא ניתן להגיש הגבלת רישיון נהיגה לחייבים עם סוג מזהה "תעודת זהות"
מעתה בהוספת פעולת "הגבלות" בהתאם לשינוי, יצרנו טבלה הכוללת את סוגי ההגבלות הניתנות לביצוע בהתאם לסוג מזהה החייב.
להסבר נוסף בנושא עבור לקישור הבא:  איך לבצע הגבלות כנגד חייב

בעקבות שינוי בגרסת כלים שלובים נוסף שדה "תת בקשה" לפרטי הבקשה שנקלטת מכלים שלובים.

צו מכר פורמלי

בגרסה החדשה ובהתאם להוראת הוצאה לפועל הוספנו לרשימת הפעולות בתקשורת את הפעולה: "צו מכר פורמלי" ,
לפעולה אין חובת צירוף טופס. רישום הפעולה יפתח חלון דיאלוג לבחירת [סוג הנכס] ו [סוג זיהוי]

צו מאסר

בגרסה החדשה ובהתאם להנחיית כלים שלובים אין חובת צירוף טופס לפעולה "צו מאסר"

בנוסף אנו מאפשרים לקבוע פרמטרים שונים כברירת מחדל בפרטי הפעולה. (הגדרות מערכת קוד 12). לאחר אישור הפעולה יוצג חלון "בקשה לצו מאסר" לסימון אפשרויות

 

בקשות והחלטות

בכלים שלובים > התראות > בקשות והחלטות
בכלים שלובים > בקשות והחלטות
נוסף לחלון סינון את השדה ’שם גורם מימוש’.

צירוף תיק לאיחוד

בהתאם לשינויים שבוצעו בהוצאה לפועל, לפעולה "צירוף תיק לאיחוד" הוספנו חלון עם שדה "נימוקים" המלל יצטרף לבקשה בתקשורת.
כן כן ניתן לקבוע מלל ברירת מחדל בפרטי הפעולה (הגדרות מערכת קוד 12)

כללי חישוב

בתפריט כלים שלובים > כללי חישוב, הוספנו שדה סינון ועמודה "האם תקף" 
הנתון קיים בפרטי תיק תקשורת בחוצץ ’כללי חישוב’.

מעקב פתיחת תיקים

בתפריט כלים שלובים התראות. ל "מעקב פתיחת תיקים" נוסף השדה  "מזהה חייב ראשי" (מפרטי התיק הפנימי).

כמו כן הוספנו את השדה "סוג תיק" [סוג תיק פנימי] לחלון הסינון ולתצוגה שלאחר הסינון.

 

בתפריט כלים שלובים - צווי מידע - הדפסת צו מידע - הוספנו טבלת מידע תנועות חשבון לתדפיס

 

 

לתוכן העניינים

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)