רשימת ימי שבתון מקושרים להסכם

חלק שלישי - רשימת ימי שבתון

בחלק השלישי של בניית הסכם הנוכחות ניתן להוסיף או לגרוע ימי שבתון מהרשימה המוצגת. ברשימה מוצגים באופן אוטומטי ימי השבתון כפי שמוגדרים ביומן עודכנית.

להוספת יום שבתון נוסף לחץ על הכפתור  

בחלון "פרטי ימי שבתון" 

  1. הקלד שם ליום שבתון
  2. רשום את תאריך התחילה וסיום של יום השבתון.
  3. רשום את שעת ההתחלה וסיום של יום השבתון [השדה סה"כ שעות יחושב אוטומטית]
  4. במידה ויום השבתון מוגדר כ "יום מלא" סמן את התיבה.
  5. להצגת יום השבתון ביומן המשרדי סמן את התיבה "הצג ביומן"
  6. לסיום לחץ על כפתור 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)