חוברת הדרכה - יומן ומשימות

יומן ומשימות

מדריך למשתמש עודכנית פלטינום

 

 

יומן

היומן בתוכנת עודכנית מאפשר למשרדך לנהל את מערך הפגישות והדיונים בצורה קלה ומהירה. התקנת התוכנה כוללת בתוכנה סוגי רישומים מובנים המאפשרים התחלת עבודה.

לחלופין, בהתאם להרשאות שיש למשתמש ניתן להוסיף סוגי ארועים חדשים למערכת.

את היומן ניתן לאפיין ברמת המשרד כך ששינויים שיבוצעו יחולו על כל המשתמשים בתוכנה, או לחלופין ברמת משתמש בודד.

יומן עודכנית יכול להתממשק למערכות חיצוניות כדוגמת מערכת נט-המשפט. שליחת SMS למשתתפים השונים ולהציג התראות לפני פגישות או דיונים.

בנוסף ניתן לנהל את הפגישות והדיונים באמצעות Microsoft Outlook ולצפות בהם במרוכז ביומן המשרדי בעודכנית.

כניסה ליומן עודכנית מציג בפניך שתי אפשרויות עבודה. הצגה גרפית או טבלאית של האירועים הרשומים.

רישומים שנעשים יכולים להיות מקושרים לכרטיס התיק בתוכנה ו"לשאוב" נתונים כדוגמת שם לקוח, מספר תיק בית-משפט וכו’ המוצגים בתיקים המשפטיים. 

הגדרות

טרם תחילת העבודה עם התוכנה אנו ממליצים לעבור על הגדרות המערכת להתאמה מיטבית לצורת  העבודה במשרד.

תפריט המבורגר> כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת > ניהול משרד:

סוגי דיונים - קוד מספר 51

בהגדרה זו נוכל לצפות בסוגי הדיונים הקיימים במערכת. בנוסף ניתן לעדכן להוסיף ולמחוק סוגי דיונים קיימים. סוגי הדיונים באים לידי ביטוי בתוכנה בהוספת דיון חדש.

1. להוספת סוג דיון לחץ על כפתור  רשום את סוג הדיון ולסיום לחץ על כפתור

2. לעדכון סוג דיון, סמן באמצעות העכבר את סוג הדיון, לחץ על כפתור  לאחר מכן
לחץ על כפתור , עדכן את סוג הדיון ולסיום לחץ על כפתור

3. למחיקת סוג דיון, סמן את סוג הדיון ולחץ על כפתור 

 

חגים/אירועים - קוד מספר 58

בהגדרה זו מוצגים רשימת החגים והאירועים במערכת. רשימה זו מתעדכנת באופן אוטומטי באמצעות עדכוני המערכת.

בנוסף, ניתן להוסיף לעדכן או למחוק חגים/אירועים וכן להוסיף/להסיר התראה למועד מסוים.

  - הוספת חג או אירוע חדש ליומן.לחיצה על הכפתור יפתח חלון למילוי פרטים כדוגמת:

 1. תאריך
 2. סוג אירוע,
 3. האם לקשר להתראה
 4. תיאור האירוע. לסיום לחץ על כפתור

 - הצגת חג או אירוע קיים מהרשימה. נלחץ על כפתור זה במידה ונרצה לעדכן אירוע קיים. לעדכון יש ללחוץ על הכפתור  ולשנות את הפרטים המוצגים.

במידה והחג או אירוע הוא רשומת מערכת יש להסיר את סימון ה - √ מהתיבה. לביצוע העדכון. לסיום לחץ על כפתור

 - להסרה או הגדרת התראה לאירוע ברשימה יש לסמן את הרשומה הרצויה וללחוץ על כפתור

 - נועד למחיקת חג או אירוע מהרשימה

 

נוסחים בהוספת דיון ליומן - קוד מספר 73

מערכת הנוסחים מאפשרת הוספת שדות אוטומטיים הנלקחים מתוך פרטי לקוח/תיק המופיעים ברישום דיון ביומן עודכנית או ב- Outlook 
[למשרדים העובדים עם מודול סנכרון] השדות שנבחרו כדוגמת שם לקוח, שם תיק, מס’ תיק בימ"ש, שם שופט וכו’ יוצגו בשדה "תיאור" .

בהגדרת המערכת ניתן ליצור מספר נוסחים לעדכן קיימים ולהגדיר אחד מהם כנוסח ברירת מחדל.

להוספת נוסח חדש לחץ על כפתור

בשדה "בחר שדה" בחר באחד הערכים המוצעים ולחץ על כפתור

השדה הנבחר יתווסף לשורת תיאור.

לסיום ואישור הפעולה לחץ על כפתור

רשימת הכפתורים בכותרת החלון

 - הצגת פרטי נוסח קיים. לעדכון נוסח קיים יש ללחוץ על כפתור

 - בחירה באחד מהנוסחים הקיימים כנוסח ברירת מחדל בהוספת דיון חדש.

 - מחיקת נוסח קיים מהרשימה

 

הגדרות יומן - קוד מספר 91

בהגדרה זו נוכל:

1. לקבוע אלו שדות יוצגו ברישם פגישה או דיון ביומן הגרפי או באפליקציה

2 בחירת צבעים לפעולה מסוג: "הועבר" ו "מבוטל"

3. קביעת משתתפים קבועים בהוספת דיון חדש.

לעדכון אחד מהשדות הקיימים בהגדרה יש ללחוץ על כפתור

לעדכון השדות להצגה ביומן יש לסמן את התיבות הרצויות.

לבחירת  צבעים לכל אחת מהפעולות הרשומות לחץ על כפתור  ובחר בצבע מהרשימה.

להרחבת מגוון הצבעים המוצעים ברשימה לחץ על   בסוף הרשימה.

משתתפים בהוספת דיון - בחירה בין האפשרויות הבאות:
- "רושם דיון" - המשתמש הנוכחי אשר ביצע את רישום הדיון.
- "מטפלים בתיק"
- "מטפל ראשי בתיק" - תיבת זו מסומנת אוטומטית.
- "אחראי לקוח".

משתתפים קבועים -  בחירת משתתפים אשר יקושרו באופן אוטומטי לדיון. כברירת מחדל מסומן רושם דיון.

למשרדים העובדים עם שרת Exchange ומודול סנכרון ל - Outlook קיימת אפשרות להגדיר את שם המשתמש בשרת לשימוש ביומן משותף.

לשמירת השינויים שנעשו יש ללחוץ על כפתור

הצגת דיון שם שדות מספר לקוח ושם לקוח הצגת דיון כאשר נבחרו  כל השדות לתצוגה

 
 

סוגי רישומים ביומן - קוד מספר 108

בתוכנת עודכנית קיימים סוגי רישומים מובנים כדוגמת דיון, פגישה, חג ואירוע אחר הניתנים לבחירה בעת הוספת אירוע ביומן הגרפי או הטבלאי.
בנוסף יכולים המשתמשים להוסיף סוגי רישומים כדוגמת: מילואים ישיבות וכו’.

לכל סוג רישום ניתן להגדיר מאפיין יחודי כדוגמת צבע כדי להבדיל משאר הרישומים. אפשרות זו באה לידי ביטוי מיומן הגרפי

להוספת סוג רישום חדש יש ללחוץ על כפתור   

בשדה "סוג רישום" ניתן להקליד מלל חופשי המהווה את סוג הרישום: פגישה מחוץ למשרד כו’.

צבע - ניתן לבחור באחד הצבעים המוצגים בטבלה או ללחוץ על  ולבחור באחד מהצבעים הקיימים בטבלה.

סוג מערכת מקושר - יש לבחור באחד מסוגי הרישומים המובנים במערכת. פגישה או דיון.

האם פעיל - מסומן באופן אוטומטי בהוספת רישום חדש.

לשמירת הרישום החדש יש ללחוץ על כפתור 

פירוט הכפתורים בכותרת החלון

 - יציאה מהחלון הנוכחי וחזרה למסך הקודם.

 - הצגת פרטי הפגישה. לחיצה על הכפתור   יאפשר עדכון פרטי פגישה.

 - מחיקת רישום מהטבלה. במידה ומקושר לסוג הרישום אירועים בתוכנה, יוצג חלון לבחירת סוג אירוע חלופי.

 - שינוי תצוגת הנתונים ברשימה. לחיצה על הפתור יאפשר בחירת שדות לתצוגה.

 

הגדרות אישיות - יומן קוד מספר 118

הגדרות יומן אישיות חלות בלבד על המשתמש שנכנס למערכת ולא על כלל העובדים במערכת.

בהגדרות אלה ניתן לקבוע:

 1. זמן תחילת ומשך זמן אוטומטי לפגישה או דיון
 2. הוספת רושם הפגישה/דיון כמשתתף פעיל
 3. שמירת הסימון האחרון שבוצע
 4. הצגת תאריכים עבריים(למעט היומן הגרפי).

 

כברירת מחדל מופיע זמן תחילה 8:00 ומשך זמן הפגישה או הדיון נמשך כשעה.

לשינוי אחד מהתנאים הקבועים בהגדרה לחץ על כפתור  ובצע את השינוי הרצוי. לסיום ושמירה לחץ על כפתור  

 תזכורות קבועות ליומן - קוד מספר 123

בהגדרה זו נקבע את התנאים שבה המערכת תיצור באופן אוטומטי תזכורת ותשלח הודעת sms לנמענים המקושרים לאירוע ביומן.

יצירת ההגדרה היא ברמה המשרדית ולכל אחד מהעובדים קיימת אפשרות לעבוד לפי הגדרה זו או ליצור תזכורות אישיות.

תזכורות קבועות מייעלות את העבודה במערכת ומייתרת את הצורך בהוספת תזכורת ידנית לרישומים שנעשים.

בשלב הראשון:  יש להגדיר תזכורת ברירת המחדל בחוצץ "הגדרות משרדיות"  

בשלב השני: על כל משתמש בתוכנה "להעתיק" את התזכורות המשרדית לחוצץ "הגדרות אישיות" או ליצור תזכורת חדשה

להוספת פרטי תזכורת קבועה יש לסמן את חוצץ "הגדרות משרדיות" וללחוץ על כפתור 

פירוט השדות בחלון "פרטי תזכורת קבועה ליומן":

 • פרטי רישום יומן - הגדר את סוג הרישום ביומן "דיון" או "פגישה" . במידה ונקבע דיון הגדר את "סוג הדיון" מהאפשרויות הקיימות ברשימה.
 • סוג תזכורת – בחר את סוג התזכורת בהתאם לאפשרויות הקיימות. במידה ובחרת לקבל התראה "לפני האירוע" יש לציין את השעה שבה המערכת תציג את ההתראה.
 • נמענים להודעת SMS - בחר הנמענים אליהם תשלח הודעה ביצירת תזכורת (משתתפים פנימיים/משתתפים חיצוניים/לקוח)
 • תבנית תזכורת/הודעת SMS – בחר שדות קבועים (תאריך/שעה/שם בימ"ש/מספר תיק) את השדה ניתן להוסיף לשורת התיאור בהודעה : ,   או להערות גוף ההודעה-
 • סיום – לאחר ביצוע השינויים הרצויים יש ללחוץ על כפתור  לשמירת השינויים שבוצעו.

לאחר שסיימנו להגדיר את התזכורת המשרדית נעבור לחוצץ "הגדרות אישיות" כדי להחיל אותן על המשתמש

להסבר מקיף על אופן העבודה יש לעבור לקישור הבא: תזכורות קבועות ליומן - הגדרות אישיות

תזכורות קבועות ליומן - הגדרות אישיות

לאחר שבוצעו ההגדרות בחוצץ "הגדרות משרדיות" יש לעבור לחוצץ "הגדרות אישיות" ולהעתיק את ההגדרות לחוצץ.

בנוסף בחוצץ "הגדרות אישיות" המשתמש יכול ליצור הגדרות אישיות השונות מאלה שהוגדרו ברמה המשרדית.

להעתקת ההגדרה המשרדית יש להכנס לחוצץ "הגדרות אישיות" וללחוץ על הכפתור

בחוצץ יוצגו כל ההגדרות המשרדיות הקיימות. במידה והינך מעוניין ל"הסיר" תזכורות שאין בהן צורך סמן את השורה ולחץ על הכפתור

ליצירת תזכורת אישית השונה מההגדרה המשרדית יש ללחוץ על הכפתור  ולמלא את הפרטים כפי שנעשה בחלק הראשון.

להצגת תזכורת קיימת יש לסמן את הרשומה הרצויה וללחוץ על הכפתור  לביצוע עדכון בהגדרות השונות יש ללחוץ על הכפתור

 

משימות/תזכורות - קוד מספר 127

בהגדרה זו נקבע פרמטרים קבועים בעת הוספה או שינוי של משימה לכלל המשתמשים בתוכנה.

 1. הגדרת שדה תאריך תזכורת כשדה חובה
 2. אלו משתמשים יקבלו התראה על שינוי סטטוס המשימה
 3. הגדרת צבע למשימה כאשר חולף מועד הביצוע.
 4. הגדרת צבעים בהתאם לדחיפות המשימה

לשינוי ההגדרה לחץ על כפתור 

בחר את נמען ההודעה ולסיום לחץ על כפתור 

 

יומן משרדי

בתוכנת הפלטינום היומן המשרדי מאפשר הוספת פגישות דיונים וארועים מסוגים שונים הנוגעים לפעילות המשרד.  
מאפיינים שונים ביומן ניתנים להתאמה ברמה משרדית לכלל המשתמשים, או ברמת משתמש בודד.
ליומן יכולות עבודה מול אתר נט-המשפט סנכרון ל - Outlook ומשלוח SMS למשתתפים השונים בעקבות רישום פגישות או דיונים.

ליומן שתי צורות תצוגה. האחד יומן גרפי והשני יומן רשומות. שינוי תצוגת הנתונים מתאפשרת רק מתוך תפריט יומן במסך הראשי
בכרטיסי הלקוח או התיק יוצג היומן בפורמט רשומות.

חשוב! כניסה לחוצץ יומן מכרטיס הלקוח או התיק תציג את כל סוגי הרישומים ללא הבדל סוג או סטטוס.
להצגת אירועים בהתאם לתנאים שונים, בחוצץ "יומן" יש ללחוץ על כפתור   ולבחור באחת מהאפשרויות המוצגות בחלון.

כניסה ליומן מהתפריט הראשי

1. בכניסה ליומן בחר באחת מאפשרויות התצוגה   או 

2. בחר את הרמה שבה יוצגו הנתונים - 

3. סמן את המשתתפים שאת היומנים שלהם ברצונך להציג -   כברירת מסומן המשתמש שנכנס לתוכנה.

סמן את סוגי האירועים שברצונך להציג -   - במידה ולא נבחר אף סוג אירוע, התוכנה תציג את כל סוגי האירועים.

 - במידה ומסומן יוצגו רק אירועים פעילים ביומן.

רשימת הפעולות הניתנות לביצוע מהיומן הגרפי והרשומות

 - הצגת פרטי האירוע בחלון נפרד. הצגת פרטי האירוע מאפשר עדכון פרטים שונים כדוגמת יום/שעה/משתתפים וכו’.

 - הוספת פגישה/דיון ליומן הגרפי או הרשומה. [להסבר נוסף על הוספת פגישה ואו דיון עבור לקישור הבא:

 - הוספת פגישה/דיון למשתתפים המסומנים. 

 - מחיקת הרישום מהיומן המשרדי. למשתתפים לא תשלח הודעה בגין פעולת המחיקה.[מחיקה מהיומן המשרדי גורר בהכרח מחיקת האירוע מכרטיס התיק]

 -  הדפסת היומן בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 ו  - הצגת כרטיס התיק או הלקוח אליו מקושר האירוע.

עדכון רישום ביומן יכול להתבצע בשתי צורות

אפשרות ראשונה: לחיצה כפולה על האירוע ביומן ולחיצה על כפתור   בצורה זו יפתחו כל השדות השונים בחלון פרטי פגישה/דיון לעריכה מחדש. 

חשוב! במידה ונבחרה אפשרות זו לשינוי מועד האירוע, לא יוצג ביומן היום המקורי בו נרשם האירוע.

אפשרות שנייה:    סמן את האירוע שברצונך לעדכן ולחץ על הכפתור    ובחר באחד מהאפשרויות המוצגות:

 -  העברת מועד הפגישה/דיון לתאריך או שעה אחרים עם ציון מלל "העברה" ביומן.

 - שכפול האירוע על פני מספר ימים.

 - לחיצה על הכפתור תפתח חלון לאישור פעולת ביטול או שחזור של האירוע. במידה והאירוע בוטל יוצג הרישום ביומן בליווי אייקון מתאים וכיתוב אפור. במידה ונבחר שחזור יוצג חלון התראה האם לשלוח הודעה למשתתפים באירוע.

 - שליחת הודעה פנימית בגין האירוע למשתתפים. [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא  שליחת הודעה חדשה ].

 - שליחת קישור לאירוע ביומן באמצעות תוכנת Microsoft Outlook. הקישור ישלח רק למשתמשים בתוכנה.[ לקריאה נוספת עבור לקישור הבא  שליחת לינק ].

 - הוספת משימה המקושרת לאירוע ביומן. [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא  הוספת משימה ].

 - עדכון המשתתפים המקושרים לאירוע ביומן.

  לצפייה בסרטון הדרכה על עבודה עם היומן לחץ כאן סרטון הדרכה יומן

 

הוספת פגישה

חלון פרטי רישום יומן מוצג בתוכנה בשני מקרים. בזמן הוספת אירוע חדש ליומן או בזמן עדכון רישום קיים.

הוספת פגישה או דיון:

1. מתוך תצוגת יומן גרפי/רשומה > יש לבחור את היום והמתאים וללחוץ על הכפתור  [או לחיצה ימנית בעכבר]

יש לבחור בין פגישה לדיון, למלא את השדות השונים ולסיום ללחוץ על כפתור [שמור]

2. מהמסך הראשי מתפריט יומן ומשימות > לחץ על הכפתורים  או  בהתאם.

תיאור השדות

דיון/פגישה - בחירה באחת מאפשרויות הרישום הקיימות בתוכנה. [להסבר על הוספת סוגי רישום נוספים עבור לקישור הבא: איך להוסיף סוג רישום חדש ביומן המשרדי].

תאריך/משעה/סיום/עד שעה - הקלדת פרטי הפגישה או הדיון.

תיאור - תיאור כללי של האירוע.

מיקום - מיקום האירוע [במידה ונבחר רישום מסוג דיון לחיצה על הכפתור  תעביר לשדה מיקום את כתובת בית המשפט].

מספר לקוח/תיק שם לקוח/שם תיק - אפשרות קישור הרישום לכרטיס לקוח ותיק.

שדות הקשורים לנתוני בית משפט - במידה ובכרטיס התיק הוזנו נתונים כדוגמת בית משפט/מס’ הליך/שם שופט וכו’, פרטים אלו יצגו באופן אוטומטי בשדות היעודיים.

משתתפים - קישור המשתתפים לאירוע. [הרשימה מייצגת את רשימת המשתמשים בתוכנה]

 - משתמש להוספת משתמשים חיצוניים לפגישה או לדיון. לחיצה על הכפתור יפתח חלון לניהול משתתפים חיצוניים.

להסבר נוסף על הוספת משתתפים חיצוניים לחץ על הקישור הבא: ניהול משתתפים חיצוניים

תזכורת לחיוב - במידה ומסומן,יקבל רושם האירוע תזכורת לחיוב.

פגישה פרטית - במידה ומסומן ,רק משתתפי הפגישה/דיון יוכלו לצפות בפרטי האירוע וכל האחרים יוכלו לראות כי מתקיימת פגישה/דיון פרטי אבל לא יוכלו לעיין בפרטים.

שלח הודעה למשתתפים - לאחר רישום הפגישה/דיון ביומן תישלח הודעת דואר פנימית למשתתפי הפגישה.

עדכון רישומים ביומן

עדכון רישום ביומן יכול להתבצע בשתי צורות:

אפשרות ראשונה: לחיצה כפולה על האירוע ביומן ולחיצה על כפתור  בצורה זו יפתחו כל השדות השונים בחלון פרטי פגישה/דיון לעריכה מחדש. 

חשוב! במידה ונבחרה אפשרות זו לשינוי מועד האירוע, לא יוצג ביומן היום המקורי בו נרשם האירוע.

אפשרות שנייה:  יש לסמן את האירוע שברצונך לעדכן וללחוץ על הכפתור  ותפריט שיוצג יש לבחור באחת מהאפשרויות:

 - העברת מועד הפגישה/דיון לתאריך או שעה אחרים עם ציון מלל "העברה" ביומן.

 - שכפול האירוע על פני מספר ימים.

ביטול פגישה/דיון

 - לחיצה על הכפתור תפתח חלון לאישור פעולת ביטול או שחזור של האירוע.

במידה והאירוע בוטל יוצג הרישום ביומן בליווי אייקון מתאים וכיתוב אפור.

בנוסף המערכת תציג אפשרות לשליחת הודעת דואר פנימית אודות הביטול למשתתפי הפגישה/דיון 

 - שליחת הודעה פנימית בגין האירוע למשתתפים. [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא שליחת הודעה חדשה].

 - שליחת קישור לאירוע ביומן באמצעות תוכנת Microsoft Outlook. הקישור ישלח רק למשתמשים בתוכנה.[ לקריאה נוספת עבור לקישור הבא שליחת לינק].

 - הוספת משימה המקושרת לאירוע ביומן. [לקריאה נוספת עבור לקישור הבא הוספת משימה].

 - עדכון המשתתפים המקושרים לאירוע ביומן.

מחיקת פגישה או דיון

חשוב לזכור! פעולה של מחיקת אירוע מהיומן המשרדי לא מאפשרת ביצוע שיחזור.

במידה והאירוע [פגישה או דיון] מקושרים לכרטיס תיק, מחיקת האירוע מהיומן לא תסיר את האירוע מחוצץ "יומן" בכרטיס התיק.

בונסף, מחיקת האירוע לא יגרור שליחת הודעה למשתתפים, כפי שקיים בביטול אירוע ביומן.

למחיקה יש לסמן את האירוע הרצוי וללחוץ על הכפתור   ביצוע הפעולה יגרור חלון התראה

 - הדפסת היומן בהתאם לאחד מדוחות ההדפסה הקיימים.

 ו - הצגת כרטיס התיק או הלקוח אליו מקושר האירוע.

 - כפתורי דיפדוף בין הימים השונים ביומן.

 לצפייה בסרטון הדרכה על עבודה עם היומן לחץ כאן סרטון הדרכה יומן

שיחזור פגישה ודיון שבוטלו

1 לחץ על כפתור  ולאחר מכן על  כפתור

2. ענה בחיוב להודעה אודות השחזור

3.בחר האם לשלוח הודעת דואר אודות שיחזור הפגישה/דיון, למשתתפי הפגישה/דיון

לאחר מכן תוכל להבחין ביומן שהפגישה/דיון שוחזרו.

 

עדכון גורף של רישומים ביומן

בתפריט יומן ניתן לבצע עדכונים גורפים על מספר רב של רשימות.

1. הכנס לתפריט יומן ומשימות >   יומן > פעולות   > בחירה באפשרות [ עדכן משתתפים ]

2. בחלון שיפתח בשדה "אופן העדכון" ניתן לבחור באחת משלושת האפשרויות: הוסף משתתף, החלף משתתף, הסר משתתף

3. במידה ובחרו באופציה של "החלף משתתף", יש להזין מאיזה משתתף לאיזה משתתף

4. בשדה הראשון יופיעו כל המשתתפים כולל הלא פעילים
בשדה השני יופיעו רק משתתפים פעילים

מחיקת רישום מהיומן

מחיקת פגישה/דיון מן היומן ללא יכולת שיחזור

1 . סמן באמצעות העכבר את הדיון/פגישה אותו תרצה למחוק

2.  לחץ על הכפתור  וענה בחיוב להודעה:

חשוב לזכור ! במקרה של מחיקת דיון/פגישה לא תישלח הודעת דואר למשתתפים בה.

תיחום יומן

בתפריט תיחום יומן יכול המשתמש לאתר פגישות דיונים וארועים נוספים בהתאם לאפשרויות החיפוש המוצגות בחלון הסינון. 

הצגת רשימת הפגישות או הדיונים לאחר ביצוע הסינון יאפשר לך להדפיס את הרשומות בהתאם לדוחות ההדפסה המוצגים.

לתיחום יומן בסרגל הניווט יש ללחוץ על התפריט   ולבחור באפשרות [תיחום יומן]

בחלון הסינון תצוגת ברירת המחדל היא הפגישות והדיונים של המשתמש אשר נכנס למערכת בטווח תאריכים מסויים.
ניתן לבחור אפשרויות סינון נוספות בהתאם לאפשרויות הקיימות או על ידי לחיצה על כפתור 

חשוב! אופן העבודה והכפתורים המוצגים זהים לאלו שברשימת הפגישות והדיונים. להסבר נוסף ניתן לעבור לקישור הבא: יומן משרדי

 

משימות

במערכת עודכנית פלטינום ניתן לנהל מעקב אחר משימות שנרשמו לנו לביצוע או שרשמנו עבור עובדים אחרים.

לכל משימה נרשם תיאור משימה, שם מטפל, תאריך יעד ופרטים נוספים למשימה נוכל להגדיר מטפלים או משתמשים לידיעה.

למשימה ניתן להוסיף תזכורת רגילה או מתפרצת אשר תוצג במרווחי זמן קבועים [כל עוד המשימה לא "טופלה]

הגדרות

טרם תחילת העבודה עם התוכנה מומלץ לעבור על הגדרות מערכת לביצוע התאמה מרבית של התוכנה לצרכי המשרד.

תפריט המבורגר> תצוגה > כלים ותחזוקה > הגדרות מערכת:

נוסחים קבועים לתיאור משימות - קוד מספר 99

יצירת נוסחים קבועים חוסך למשתמש הקלדת מלל בשדה "תיאור משימה" בהוספת משימה חדשה.

בהגדרה זו נוכל להוסיף נוסחים שונים בהתאם לסוג העבודה במשרד.