מה חדש - 1.79

לקוחות יקרים

אנו שמחים להציג לכם את העדכונים החדשים בתוכנת עודכנית פלטינום

בתחום הוצאה לפועל וכלים שלובים: בהתאם לשינויים שבוצעו במערכת כלים שלובים ישולבו ארועים חדשים מסוג "מסייעים בתיקים". בגרסה החדשה יהיה ניתן לקשר בין המסייע לבין החייב בתיק, לבצע פעולות ולשייכן למסייע תוך הצגת פרטים לגביו. בהמשך המאמר יוצגו עיקרי השינויים תחת כותרת כלים שלובים

בחלק גדול מהפעולות הניתנות לשידור הוספנו אפשרות בדיקה האם החייב נמצא בעיכוב הליכים. בדיקה זו תעשה מול נתוני תיק תקשורת, ותאפשר למשתמש לקבל החלטה על בסיס נתונים רחב יותר

לראשונה קשרנו בין הדוחות השונים הניתנים לצפייה לבין ההרשאות הקיימות למשתמשים. מתוך חלון הצגת הדוח יהיה ניתן להעניק או להסיר לקבוצת משתמשים מסויימת הרשאה

 

בתחום הכספים: למשרדים העובדים עם חשבונות עסקה נוסף דוח הדפסה "טבלת סיכום שעות עבודה לעובד בחיתוך לפי חשבון עסקה" הדוח יציג שעות עבודה בפירוט לכל עובד

כולל פרטי חשבון עסקה עם סיכום שעות עבודה לכל עובד, בכל חשבון וסיכום כלל לעובד בסוף הטבלה

למשרדים העובדים עם משיכות מפקדון, הוספנו אפשרות בחירת מספר תקבולים למשיכה וביצוע המשיכה

לייעול העבודה עם הגשת דוחות לרשויות השונות, בזמן הפקת דו"ח מע"מ ברמה חודשית או דו-חודשית, הוספנו את האפשרות הדפסת הדוח בפורמט של שובר לתשלום

  

בתחום ניהול משרד: יצרנו כלי לתיעוד פגישות וישיבות. אפשרות הרישום החדשה נמצאת תחת תפריט יומן ומשימות

הכלי מאפשר למשתמש לבצע תיעוד של הפגישה או הישיבה תוך שימוש בפעולות נוספות כדוגמת צירוף מסמך, יצירת משימה או פגישה ביומן

לקריאה נוספת לחץ על הקישור " יומן ומשימות ". בחוברת ההדרכה עבור לעמוד 34

ייעלנו את העבודה בתהליך רישום הפגישות והדיונים. בהגדרות מערכת אפשרנו להגדיר סוגי רישום לא פעילים

שיפרנו את מערך ההתראות הניתנות למשתמש. בעת פתיחת תיק חדש מסוג הוצאה לפועל במידה ומזינים מספר תיק הוצאה לפועל הקיים במערכת, תתקבל הודעת התראה

  בהוספת רישום ביומן. זכור ! אותם סוגים שהוגדרו מראש "כלא פעילים" לא יצגו בין האפשרויות הקיימות

  

  למשרדים העובדים עם מודול נט-המשפט נוספה אפשרות צפייה בהתראות בתיקים אליהם המערכת לא הצליחה להוריד את מסמכי נט המשפט

הצפייה בהודעות השגיאה תעשה ישירות מתפריט "נט המשפט" בנוסף להתראות שיתקבלו דרך ניהול משרד - התראות שלי

 

מתוך רשימת התיקים נוספה עמודה - מטפלים בתיק

השדה מייצג מטפלים "פעילים" בתיק, עמודה זו שונה מ-"מטפל" המייצגת רק את המטפל הראשי בתיק, גם אם הוא לא פעיל

שיפרנו את העבודה עם רישום "ישויות" בתוכנה. מתוך כרטיס ישות נוספה אפשרות להוספת איש קשר המקושר לאותה ישות

 

         

לפניכם תוכן עניינים, לחיצה על אחת השורות יעביר את הקורא לרשימת המאמרים הקשורים לנושא

קריאה נעימה

דוחות

כלים שלובים

כספים

ניהול משרד

תיקים ולקוחות

 

 

    דוחות 

 

לרשימת הדוחות נוסף דו"ח - מצב כספי תקופתי

הדו"ח יציג סיכומים של תנועות כספיות, בטווח תאריכים שייבחר ע"י המשתמש. לדוח נוספו העמודות הבאות

"סה"כ תקבולים בקבלות" . "הוצאות משרד - לפני מע"מ", "הוצאות משרד - מע"מ", "הוצאות משרד - כולל מע"מ" , להוסיף עמודה "סה"כ תשלומי ם

 

לרשימת הדוחות הקיימים נוספה אפשרות צפייה/חסימה בהתאם להרשאות שיש למשתמש

בהתבסס על קבוצות ישויות המשויכות לקבוצות הרשאה נוכל להציג או למנוע ממשתמש המשויך לאחת הקבוצות לצפות בדו"ח

לקריאה נוספת לחץ כאן הרשאות לדוחות

דרך נוספת לקביעת הרשאות לצפייה בדוחות יכול להעשות גם מתוך תפריט ניהול משרד > רשימת דוחות

לקריאה נוספת לחץ כאן הרשאות לצפייה בדוחות

 

  לרשימת הדוחות הקיימים נוסף דו"ח המציג את ההכנסות בהתאם לתיקים השונים שנבחרו בהתפלגות חודשית

הדו"ח מפרט בהתאם לתיקים והחודשים את הרכב ההכנסות בהתאם לסעיפים השונים המרכיבים את החשבוניות

לקריאה נוספת לחץ כאן דוח התפלגות חודשי של הכנסות עלפי תיק

 

שפרנו את דו"ח 17 - דוח חייבים באיחוד שחדלו מתשלום

לדוח נוספה עמודה - תאריך פתיחת תיק איחוד

הוחלף השדה הקיים "מספר תיק איחוד" מנוני תיקים פנימיים לנתוני תקשורת

 

  לתוכן העניינים


 

   כלים שלובים

 

בהתראות בכלים שלובים, בחוצץ "מסמכי אזהרה לחייב" ניתן להדפיס את המצאת אזהרה בשילוב מסמכים המצורפים לפעולת פתיחת תיק

לקריאה נוספת לחץ כאן הדפסת מסמכי אזהרה לחייב

 

לפעולות הניתנות לשידור התווספה הפעולה "בקשת מידע" בחירת הגורמים השונים לבקשת מידע יגרור עלות כספית, אשר תופיע בחלון הפעולה

כמו כן מתאפשר בהגדרות מערכת להוסיף לעלות גורמי הבקשה גם "עלות" לפעולה עצמה

לקריאה נוספת לחץ כאן בקשת מידע בתקשורת

 

למשרדים העובדים את הכפתור "טופל" לסימון נתונים המגיעים ממערכת כלים שלובים כטופלו

הוספנו את הכפתור לסרגל הניווט הראשי תחת מידע נכסים כספיים, בתפריט כלים שלובים> התראות ובתיק תקשורת הפרטני

לקריאה נוספת לחץ כאן שימוש בכפתור "טופל" בחוצץ נכסים

 

בחלק גדול מהפעולות הניתנות לשידור הוספנו בגרסה הנוכחית אפשרות בדיקה האם החייב נמצא בעיכוב הליכים

בדיקה זו תעשה מול נתוני תיק תקשורת, ותאפשר למשתמש לקבל החלטה על בסיס נתונים רחב יותר

לפירוט רשימת הפעולות הנכללות בדיקה זו לחץ כאן בדיקת עיכוב הליכים לחייבים

 

לייעול תהליכי העבודה בתוכנה, בעת פתיחת תיק חדש מסוג הוצאה לפועל

במידה ורושמים מספר תיק הוצל"פ הקיים במערכת תתקבל הודעת התראה, ההתראה תאפשר למשתמש להמשיך בתהליך פתיחת התיק, במידה ובוחר בכך

לקריאה נוספת לחץ כאן בדיקת כפילות מספר תיק הוצל"פ

 

למשרדים העובדים עם קבוצות עבודה, אנו מאפשרים מתוך נתוני כלים שלובים בחוצץ - נתוני שכ"ט ב

להוסיף או להסיר תיקים מקבוצות עבודה

לקריאה נוספת לחץ כאן הוספה והסרת תיקים מקבוצות עבודה מהשוואת שכ"ט ב

 

לרשימת הפעולות המורכבות נוספה פעולה חדשה - עיקול כספי זוכה

הפעולה שהתווספה ניתנת גם לשידור לרשות האכיפה

לקריאה נוספת לחץ כאן עיקול כספי זוכה

 

  מסייעים

בעקבות גרסה של כלים שלובים (יולי 18) נוספה אפשרות בתוכנת עודכנית להוסיף "מסייעים" בתיקי הוצאה לפועל

  להסבר מפורט על אופן הוספת צד מסוג "מסייע" בתיק וקישור פעולה למסייע לחץ על הקישור הבא: מסייעים בתיקי הוצאה לפועל

  כמו כן  מתוך כרטיס תיק > הוספת פעולת פתיחת תיק בהוצל"פ. במסגרת הפעולה ניתן לשדר את המסייעים בתיק. המסייעים יהיו צדדים מסוג מסייע המוגדרים בתיק, אשר קושרו לחייב אחד או יותר

בחלון "פתיחת תיק בהוצל"פ - בתקשורת" יתווסף שדה צ’קליסט עם כל הקישורים האפשריים מהתיק במידה וקיימים. במידה ולא קיימים קישורים - השדה לא יוצג. לאחר שמירה ושידור הפעולה בתקשורת, יועברו כל המסייעים יחד עם הקישורים שלהם לחייבים

  לפירוט הרשומות בתפריט כלים המקושרות למסייעים לחץ על הקישור הבא מסייעים

 

שפרנו את  העבודה עם מודול כלים שלובים > תפריט ייצוא נתונים

מעתה כאשר נבחר פעולה/ות לייצוא תופיע התראה למשתמש במידה והפעולה/ות שנבחרה/ות לייצוא מקושרות לתיקים בסטטוס סגור. למשתמש תופיע אפשרות להמשיך בפעולה או לבטלה

 

 

לתוכן העניינים


 

 

כספים

  בתפריט פקדונות בחלון פרטי משיכה מפקדון נוספה אפשרות הדפסה פרטי משיכה מפקדון - סיכום לפי תיק

  דוח זה יציג את פירוט רשימת "תקבולי פיקדון מקושרים" בחיתוך לפי תיק עם סיכום לכל תיק ותיק

  לקריאה נוספת לחץ כאן הדפסת פרטי משיכה מפקדון

 

  למשרדים העובדים עם מודול חלוקת תקבולים נוספו שתי הגדרות מערכת

עבודה ללא עיגול סכומים

אפשרות לשינוי תאריך וסכום של השובר לאחר ההדפסה

לקריאה נוספת לחץ כאן הסדרים ותשלומים

 

למשרדים העובדים עם ניהול פקדונות, במשיכת פקדון לצד ג’ הוספנו אפשרות נוספת בשדה -בחירה

  אפשרות -קרן

לקריאה נוספת לחץ כאן משיכה מפקדון

 

  לייעול העבודה עם הגשת דוחות לרשויות השונות

בהפקת דו"ח מע"מ ברמה חודשית או דו-חודשית יתאפשר להדפיס את הדוח בפורמט שובר לתשלום

לקריאה נוספת לחץ כאן הדפסת דו"ח מע"מ בפורמט שובר לתשלום

 

למשרדים העובדים עם מודול הנהלת חשבונות כפולה

בחלון תיאום בנקים הוספנו אפשרות להציג את מקור תנועת מערכת

לקריאה נוספת לחץ כאן הצגת פקודת יומן מתוך חלון תיאום תנועות

 

בתפריט כספים > חשבונות עסקה - נוסף דוח חדש "רשימת חשבונות עסקה בחלוקה לתקופות גיול

העמודות שיהיו בדוח:
חשבון, תאריך, מס’ לקוח, שם לקוח, מס’ תיק, שם תיק, לפני מע"מ, מע"מ, סה"כ כולל מע"מ, שולם ע"ח, יתרה לתשלום

 

בכרטיס ספק בתוכנה, הוספנו הגדרה סוג דיווח לניכוי מס במקור

במידה והספק לא מוגדר/מוגדר כמנכה מס במקור יהיה ניתן לציין זאת

בעת הוספת הוצאה המערכת תתייחס להגדרת הספק, ובמידה ונרשם אחוז ניכוי לספק שלא מוגדר כך תתקבל התראה בהתאם

 

למשרדים העובדים עם חשבונות עסקה נוסף דוח הדפסה "טבלת סיכום שעות עבודה לעובד בחיתוך לפי חשבון עסקה" הדוח יציג שעות עבודה בפירוט לכל עובד

כולל פרטי חשבון עסקה עם סיכום שעות עבודה לכל עובד בכל חשבון וסיכום כלל לעובד בסוף הטבלה

העמודות הכלולות בדו"ח הן: ת.חשבון עסקה/מס’ חשבון/לקוח/שם לקוח/סכום חשבון/שולם ע"ח/יתרה לתשלום/סטטוס חשבון/שם עובד/שעות עבודה

 

למשרדים העובדים עם משיכות מפקדון, הוספנו אפשרות של בחירת מספר תקבולים למשיכה בו-זמנית וביצוע המשיכה

האפשרות קיימת מתוך בחירה ב-משיכה מרוכזת מפקדון

לקריאה נוספת לחץ כאן משיכה מרוכזת מפקדון

 

 

 

לתוכן העניינים


 

 

ניהול משרד

 

בעקבות שינויים במבנה הקובץ של חברת גט-טקסי שינינו את תהליך קליטת הקובץ

אם בעבר הקליטה היתה לפי מיקום העמודות בדוח אקסל, מעתה הקליטה תהיה לפי שמות העמודות

לקריאה נוספת לחץ כאן קליטת קובץ מגט-טקסי

 

בגרסה החדשה ייעלנו את העבודה בתהליך רישום הפגישות והדיונים

בהגדרות מערכת, ניתן להגדיר סוגי רישום -לא פעילים

בהוספת רישום ביומן, אותם סוגים שהוגדרו מראש "כלא פעילים" לא יצגו בין האפשרויות הקיימות

לקריאה נוספת לחץ כאן אפשרות סימון רישום ביומן כ-לא פעיל

 

למשרדים העובדים עם דואר היברידי נוספה עמודה/שדה, ואפשרות סינון- תאריך עדכון סטטוס

תאריך עדכון סטטוס מאפשר למשתמש להבחין מתי השתנה הסטטוס של המכתב שנשלח בדואר היברידי

הסטטוסים השונים המופיעים בתוכנה מגיעים מתוך פעולות המשתמש בתוכנה, מבית הדפוס, ומדואר ישראל

 

למשרדים העובדים עם מודול נט-המשפט נוספה אפשרות צפייה בהתראות בתיקים אליהם המערכת לא הצליחה להוריד את מסמכי נט המשפט

הצפייה בהודעות השגיאה תעשה ישירות מתפריט "נט המשפט" בנוסף להתראות שיתקבלו דרך ניהול משרד - התראות שלי

לקריאה נוספת לחץ כאן התראות נט המשפט

כמו כן, בתפריט התראות שלי נוספה אפשרות לביצוע "טופל" על ההתראות השונות

שינוי תצוגת הנתונים תציג את המשתמשים ששינו את סטטוס ההתראות לטופל

לקריאה נוספת לחץ כאן התראות נט המשט

 

 

 

לתוכן העניינים


  

תיקים ולקוחות

 

למשרדים המשייכים תיקים שונים לקבוצות עבודה הוספנו את הכפתורים

הוסף לקבוצת עבודה ו הסר מקבוצת עבודה מתפריט מסירות

לקריאה נוספת לחץ כאן מודול מוסרים וקבוצות עבודה

 

    מתוך רשימת התיקים נוספה עמודה - מטפלים בתיק

השדה מייצג מטפלים "פעילים" בתיק, עמודה זו שונה מ-"מטפל" המייצגת רק את המטפל הראשי בתיק, גם אם הוא לא פעיל

לקריאה נוספת לחץ כאן מטפל ומטפלים בתיק

 

  בכרטיס התיק תחת חוצץ נספחים נוספה אפשרות לביצוע סינון

לחיצה על הכפתור "תצוגה" יפתח חלון לביצוע סינון לגבי הנספחים שנרשמו בכרטיס לקוח

לקריאה נוספת לחץ כאן סינון רשימת הנספחים מכרטיס לקוח

 

למשרדים אשר עובדים עם "ישויות" נוספה אפשרות להוספת איש קשר המקושר לאותה ישות

להוספת איש קשר יש להכנס לכרטיס הישות תחת תפריט תיקים ולקוחות, ולחיצה על הצלמית ישויות

 

 

  לתוכן העניינים


  

דוחות  

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)