למה אין כפתור עדכן, מחק או הוסף בתפריט כלשהו? (רשימה, לקוח או תיק)

איך מגיעים?

הגדרות מערכת 

פעולות לביצוע:

מרשימת הגדרות המערכת> הגדרות "ניהול משרד"> קוד 13 ו 26 

  1. קוד 13> הצג את פרטי המשתמש כדי לראות את קבוצת ההרשאות אליה הוא משתייך (יכולות להיות כמה).
  2. קוד 26> הצג את קבוצות ההרשאה שראית, וברשימת ההרשאות לקבוצה> בדוק מה לא מסומן.

שורות, או פעולות לא מסומנות מתייחסות להרשאות שיהיו חסרות למשתמשים המשתייכים לאותה הקבוצה (אלא אם משתייכים לקבוצה נוספת בה הן פתוחות).

חשוב לשים לב...

עדכון, הגדרה או הוספת הרשאות/זכויות למשתמשים יש לבצע לאחר קבלת אישור מנהל משרד.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)