עודכנית - מאגר ניהול ידע

קביעת מספור למסמכים חשבונאיים

שאלה:
האם ואיך ניתן לקבוע את מספרי המסמכים החשבונאים, שמהם נתחיל לעבוד במערכת?
תשובה:

 ניתן לקבוע מספור מסמכים חשבונאיים לפני תחילת העבודה במערכת, באופן הבא:

  1. הגדרות מערכת > הגדרת "כספים - מספרי מסמכים" (קוד 70).
  2. בחלון שנפתח > עדכן.
  3. לציין את המספר האחרון לכל מסמך קיים - לדוג’ אם נרצה שמספר כלשהו יתחיל מ- 1,000 - יש לציין 999.
  4. בסיום > שמור.

    

צרופות
אין צרופות למאמר זה.
תפריט

הירשם לכל המאגר

קבל עידכון במייל כאשר מאמר חדש מתווסף למאגר.