בחלון הסינון של "תיחום יומן" נוסף שדה "קבוצת משתתפים"

איפה?
יומן ומשימות > תיחום יומן
מה התחדש בגרסה? [1.64]

לחלון הסינון נוסף שדה  - "קבוצת משתתפים".  

הקבוצות ברשימה הן קבוצות המשתמשים/עובדים המופיעות ב:
הגדרות מערכת > ניהול משרד - קבוצות משתמשים/הרשאות (קוד 26).

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)