נוספה אפשרות להדפיס פרטי הודעה (הודעות כלים שלובים)

איפה?
כלים שלובים > הודעות > הצגת פרטי הודעה.
מה התחדש בגרסה? [1.64]

נוספה אפשרות להדפיס את ההודעה (ראו דוג’ בצרופה למאמר).

  • צרופות
  • (156.27 KB) _.pdf 424
  • Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)