בתיק תקשורת, בחוצץ "מידע-הכנסות", לדו"ח ההדפסה נוספה עמודה של "הכנסה שנתית נכון ל"

איפה?
תיק תקשורת > חוצץ "מידע - הכנסות" > הדפס.  
מה התחדש בגרסה? [1.64]

לדו"ח ההדפסה נוספה עמודה "הכנסה שנתית נכון ל". 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)