ברשימת החיובים, בחלון הצגת פרטי חיוב - נוספו כפתורים "הצג לקוח" ו"הצג תיק"

איפה?
כספים > חיובים > הצגת רשומת חיוב > חלון "פרטי חיוב".
מה התחדש בגרסה? [1.64]

לחלון פרטי החיוב נוספו הכפתורים "הצג לקוח" ו-"הצג תיק".

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)