נוספה רשימת "מסלולים" לתיק התקשורת, ורשימות נתוני כלים שלובים

איפה?

חוצץ מודול "כלים שלובים" :

  • לרשימות השונות - כאייקון רשימה.
  • לתיק התקשורת - כחוצץ נוסף.
מה התחדש בגרסה? [1.64]

לתיק התקשורת ולרשימות הנתונים בכלים שלובים - נוספה רשימת "מסלולים".

ברשימה יופיעו פרטי המסלולים בתיקים, כפי שהוגדרו בלשכה.

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)