ממשק קליטת חיובים ממכונת צילום - הסבר למדריך/תומך

ממשק קליטת חיובים ממכונת צילום
(מסמך למדריך/תומך)

 
הסבר על הממשק
במסגרת העבודה השוטפת במשרד נעשים מאות צילומים, פקסים והדפסות ללקוחות.
באמצעות ממשק קליטת חיובים ממכונת צילום (מודול בתשלום), כל פעולה (צילום/הדפסה/פקס) שנעשית במכונת הצילום מסוג ונדרוניקס/ריקו/טלאק נשמרת בקובץ אותו ניתן לקלוט בקלות למערכת עו"דכנית פלטינום ולחייב את תיקי הלקוח בצורה פשוטה ומהירה.

   

תחומי אחריות 
הלקוח אחראי על הגדרת קודי משתמש חיצוניים ויצירת קובץ הפעולות במכונת הצילום.
חברת עו"דכנית אחראית על קליטת הקובץ במערכת ורישום החיובים במערכת הפלטינום. 

     

הגדרות 
לפני תחילת השימוש בממשק יש לבצע הגדרות לקליטת החיובים ממכונת הצילום.
הגדרות מערכת > קוד מס’ 96- "קליטת חיובים ממכונות צילום".

 

נושא

שדה

הסבר

הערות

 


קליטת חיובים ממכונת צילום- הגדרות  

 

 

 

 

 

שם הקובץ

מיקום הימצאות הקובץ ממכונת הצילום

על הלקוח להגדיר את מיקומו של קובץ מכונת הצילום (נתיב קבוע).

פריט חיוב לפקס בארץ

בחירת פריט חיוב לרישום חיוב עבור פקס שנשלח בארץ

יש להגדיר את הפריט ב:

 הגדרות מערכת > "מחירון כללי - פריטי חיוב" (קוד 1).

פריט חיוב לפקס בחו"ל

בחירת פריט חיוב לרישום חיוב עבור פקס שנשלח לחו"ל

פריט חיוב לצילום

בחירת פריט חיוב לרישום חיוב עבור צילום

פריט חיוב להדפסה

בחירת פריט חיוב לרישום חיוב עבור הדפסה

מבצע הפעולה ברירת מחדל

שם משתמש ברירת מחדל שיופיע כאשר לא הוגדר קוד חיצוני עבור משתמש כולשהו במערכת

לדוגמא, כאשר משתמש חדש שלא מוגדר בתוכנה שולח פקס עבור לקוח.

קישור משתמשים

שם משתמש

שמות המשתמשים כפי שהוזנו לרשימת המשתמשים בתוכנה

קוד מס’ 13 – "ניהול משרד - רשימת משתמשים" בהגדרות מערכת

קוד חיצוני

קוד של משתמש מסויים במכונת הצילום

יש להגדיר לכל משתמש בתוכנה קוד חיצוני שיזהה אותו בעת ביצוע פעולות במכונת הצילום

 

מבנה קובץ הקליטה
הקובץ שייקלט בתוכנה צריך להיות במבנה שהוגדר בהגדרות מערכת לדוגמא Copies.dat .
המערכת לא תאפשר לקלוט קובץ שלא לפי סיומת ההגדרה (לדוגמא קובץ עם סיומת txt ).קליטת הקובץ בתוכנת הפלטינום

  1. תפריט "כספים" > קליטת נתונים ממכונת צילום (נגיע למסך ריק במידה וחייבנו את הלקוחות בגין כל הפעולות מהקבצים הקודמים)
  2. כפתור "קלוט קובץ".
  3. כפתור "סמן הכל" (במידה ואין שגיאות).
  4. כפתור "רשום חיוב" (לאחר רישום חיובים הרשומות מתאפסות = מסך ריק).

במידה ויש שגיאה (למשל "תיק לא קיים במערכת") יש לעדכן את הנתון שנקלט בקובץ באמצעות לחיצה כפולה > כפתור "עדכן".
ניתן לעדכן את כל השדות בפריט (תאריך, שם משתמש, כמות, סוג ומספר/שם תיק).

 
   

חיוב שנרשם בתיק בעקבות קליטת קובץ חיובים ממכונת צילום - יראה כך:


Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)