תצוגה משובשת ביומן, התאריכון מימין "חתוך"

איך מגיעים?

מתפריט "יומן ומשימות"> תצוגת "יומן" או "יומן גרפי"> תצוגת התאריכים מימין.

פעולות לביצוע:

מתוך תצוגת היומן:

  1. בדוק שאכן מדובר בתצוגת יומן "חתוכה" - כשלא רואים חלק מהתאריכון.
  2. נובע מהגדרות התצוגה במחשב ולא מהתוכנה, יש להגדיר גודל גופן שלא יעלה על 100%.

 

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)