בכרטיסי התיק וכרטיסי הלקוח - נוסף חוצץ "הסכמי ריטיינר"

איפה?
בכרטיס לקוח וכרטיס תיק 
מה התחדש בגרסה? [1.64]

בכרטיסי התיק וכרטיסי הלקוח - נוסף חוצץ "הסכמי ריטיינר".

  • בחוצץ יוצגו ההסכמים הרלוונטיים לתיק/לקוח, כולל אפשרויות של הוסף/עדכון/מחק בסרגל הכלים .
  • החוצץ והנתונים בו, יוצגו בהתאם להרשאות של המשתמש.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)