דו"ח "תיקים שנפתחו ונסגרו בחיתוך לפי שנה" הותאם לכלים שלובים

איפה?
רשימת דו"חות 
מה התחדש בגרסה? [1.64]

דו"ח 8 - "תיקים שנפתחו ונסגרו - בחיתוך לפי שנה" - הותאם לכלים שלובים.

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)